Openbare bekendmakingen week 39

Publicatie 24 september 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Beresteinseweg 108 (kappen 1 boom); 697701; 17-09-2020;
 • Besselstraat 15 (plaatsen zonnepanelen); 696650; 10-09-2020;
 • Burgemeester Lambooylaan 2 (wijzigen zuidgevel monumentaal pand); 697479; 15-09-2020;
 • Bussumergrintweg 40A (plaatsen swimspa in achtertuin); 697908; 17-09-2020;
 • Bussumergrintweg 46 (aanleggen terras en 5 parkeerplaatsen in strijd met bestemmingsplan (legalisatie)); 698308; 18-09-2020;
 • De Loodsen 15 (plaatsen 2 dakkapellen voorzijde en 1 dakkapel achterzijde); 697941; 17-09-2020;
 • Groest 57, 57A, 59 (verbouwen monumentale panden, samenvoegen nrs. 57 en 57a); 696632; 14-09-2020;
 • Harry Banninkstraat 2 (plaatsen tijdelijke tenten vanwege corona); 697687; 17-09-2020;
 • Hoflaan 5 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 697970; 17-09-2020;
 • Hoflaan 6 (kappen kastanje); 697462; 14-09-2020;
 • Hyacintenlaan 65 (verbouwen garage, wijzigen garagedeur); 696793; 13-09-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 55 (plaatsen dakkapel voorzijde); 697560; 16-09-2020;
 • Kerkstraat 63-27 (gebruik als cursusruimte ); 697724; 17-09-2020;
 • Kleine Drift 71 (wijzigen gebruik ); 697959; 17-09-2020;
 • Koninginneweg 4 (wijzigen gebruik ); 697885; 17-09-2020;
 • Koningsstraat 25 (aanleggen uitrit); 696782; 11-09-2020;
 • Langestraat 50A (verbouwen/splitsen pand); 697602; 16-09-2020;
 • Loosdrechtseweg 60 (kappen berk); 696759; 11-09-2020;
 • Lorentzweg 102 (plaatsen dakkapel voorzijde); 697500; 15-09-2020;
 • Meidoornstraat 1 (het laten kappen van een hele grote conifeer); 697721; 16-09-2020;
 • Oranjelaan 3 (het kappen van een ceder); 696644; 10-09-2020;
 • Schuttersweg 38B (uitbreiden pand achterzijde); 696725; 11-09-2020;
 • 's-Gravelandseweg 55 (plaatsen 2 tijdelijke portakabins); 696678; 11-09-2020;
 • St. Vitusstraat 21 (plaatsen dakopbouw); 697886; 17-09-2020;
 • Van Riebeeckweg 24 (plaatsen balkonhek); 697586; 16-09-2020;
 • Vossenstraat 10 (wijzigen bestaande dakkapel, plaatsen nieuwe dakkapel, plaatsen overkapping achterzijde); 696655; 10-09-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd (met 6 weken)

 • Eikbosserweg 278 (plaatsen afdak); 672063; 15-09-2020;
 • Lijsterweg 43 (verbouwen/uitbreiden woning); 678957; 16-09-2020;
 • Lutherhof 43 (plaatsen dakkapel voorzijde); 678772; 15-09-2020;
 • N 5663, 's-Gravelandseweg 42 (verbouwen monumentaal pand naar 2 appartementen op 1e en 2e etage); 679013; 16-09-2020;
 • Turfstraat 41 (plaatsen dakkapel voorzijde); 678910; 15-09-2020;

Verleend

 • Badhuislaan 10 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 671647; 15-09-2020;
 • Beethovenlaan 12 (zwemvijver 4 x 8 achter het huis); 673042; 18-09-2020;
 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 11 (wijzigen ramen in beschermd stadsgezicht); 654316; 15-09-2020;
 • Chr. de Wetlaan 12 (kappen 2 bomen); 683910; 14-09-2020;
 • Colosseum 1 (wijzigen sportveld); 618431; 18-09-2020;
 • Diependaalselaan 7 (noodkap boom in achtertuin); 687690; 15-09-2020;
 • Godelindeweg 1 a (plaatsen koekoek achtergevel); 673298; 15-09-2020;
 • 's-Gravelandseweg 156 (kappen 2 bomen); 683922; 14-09-2020;
 • Hoge Naarderweg 28 (verbouwen monumentaal pand naar 11 appartementen (legalisatie)); 655375; 14-09-2020;
 • Koninginneweg 7 (plaatsen nieuw deurkozijn met deur in zijgevel monumentaal pand, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 658014; 15-09-2020;
 • Koninginneweg 42 (legalisering bestaand gebruik); 672092; 14-09-2020;
 • Kroonlaan 12 (plaatsen hekwerk/erfafscheiding); 657928; 15-09-2020;    
 • Oude Amersfoortseweg 131 (plaatsen 3 reclamelogo's); 626036; 14-09-2020;
 • Paulus van Loolaan 1 t/m 15 (plaatsen fietsenberging); 663148; 15-09-2020;
 • Reaumurlaan 5 en 7 (verhogen nok, plaatsen 2 dakkapellen voorzijde); 682945; 15-09-2020;
 • Reaumurlaan 13 (nokverhoging dakkapel voorzijde); 673825; 15-09-2020;
 • Rietmeent 18 (wijzigen van de gevel van de garage, het plaatsen van zonnepanelen en het kappen van een boom); 634838; 15-09-2020;
 • Rossinilaan 56 (tijdelijk plaatsen portocabin en containers (tbv wonen en opslag)); 685431; 18-09-2020;
 • Schuttersweg 18 (kappen 1 boom); 686126; 14-09-2020;
 • Tulpstraat 60 (plaatsen dakopbouw en dakramen); 660212; 15-09-2020;
 • Utrechtseweg 107 (vervangen rieten dak monumentaal pand); 641456; 14-09-2020;  
 • Vuurvlindermeent 42 (onderkelderen woning); 651003; 15-09-2020;

Geweigerd

 • Burgemeester Schooklaan 8 (kappen 1 boom); 683287; 14-09-2020;
 • Irisstraat 21G (aanleggen uitrit voorzijde woning); 677572; 14-09-2020;
 • Jacob van Maerlantlaan 32 (plaatsen 2 dakkapellen); 625362; 14-09-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 28 September 2020 het volgende voertuig verwijderd gaat worden op grond van artikel 5.1.5 van de APV Hilversum:

 • Renault Mégane coupé, Nederlands kenteken 52-FN-JB, kleur geel, geparkeerd aan   de Oude Loswal ter hoogte van perceel nummer 28 te Hilversum;

De verwijdering wordt gedaan namens het College van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel.nr. 14035).

 • verleende standplaatsvergunning: locatie Langestraat/Kapelstraat: de standplaatsvergunning voor verkoop van oliebollen wordt (door de aanwezigheid van braakliggend terrein) uitgebreid met de maand oktober, zaaknummer 690586, 18 september 2020.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.