Openbare bekendmakingen week 36

Publicatie 3 september 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Akkerweg 1 (kappen amerikaanse eik); 690110; 25-08-2020;
 • Bussumergrintweg 38 (kappen plataan); 690094; 25-08-2020;
 • Bussumerstraat 71-117 (appartementencomplex) (verduurzamen/renoveren/plaatsen zonnepanelen monumentaal appartementencomplex); 690987; 28-08-2020;
 • Eekhoornstraat 44 (weghalen van de boom in de achtertuin); 688713; 21-08-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 8 (kappen 1 boom); 688705; 20-08-2020;
 • Hollandselaan 24 (verbouwen/uitbreiden woning, plaatsen dakkapel zijkant); 690438; 27-08-2020;
 • Julianalaan 3 (plaatsen zonnepanelen); 689030; 24-08-2020;
 • Kometenstraat 85 (plaatsen dakraam voorzijde in beschermd stads- of dorpsgezicht); 689982; 25-08-2020;
 • Krekelmeent 24 (plaatsen dakopbouw); 689097; 24-08-2020;
 • Laanstraat 2A (plaatsen 3 dakramen); 689034; 24-08-2020;
 • Lindenheuvel 16 (bouwen bijgebouw (berging)); 689037; 24-08-2020;
 • D 4179 (nabij Marathon 5) Arenapark Groenstrook Oostereind (kapaanvraag arenaparkkwartier); 690061; 25-08-2020;
 • Multatulilaan 3 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 690964; 28-08-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 79 (plaatsen tijdelijke vergadertent); 690393; 27-08-2020;
 • Plataanweg 4 (kappen 2 eiken); 688657; 19-08-2020;
 • 't Hoogt van 't kruis 6 (kap van 2 bomen); 690036; 25-08-2020;
 • Utrechtseweg 79 (verbouwen kantoorpand naar 11 appartementen); 690000; 26-08-2020;
 • Van de Sande Bakhuyzenstraat 1 (kappen 1 boom); 690409; 27-08-2020;
 • Wernerlaan 42 (kappen 1 boom); 689537; 25-08-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd (met 6 weken)

 • 1e Loswal 2 (wijzigen gevel); 660335; 28-08-2020;
 • Beethovenlaan 12 (zwemvijver 4 x 8 achter het huis); 673042; 28-08-2020;
 • Begoniastraat 65 (mansarde kap plaatsen gelijk aan buren); 672141; 28-08-2020;
 • Bonairelaan 13 (wijzigen dakafwerking); 661307; 24-08-2020;
 • Franciscusweg 10 D -3 (nieuwbouw bedrijfsunits); 674565; 25-08-2020;
 • Frederik van Eedenlaan 3 (plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de woning); 672519; 28-08-2020;
 • Godelindeweg 1 a (plaatsen koekoek achtergevel); 673298; 29-08-2020;
 • Herenstraat 73 (het renoveren en het ophogen van het dak van bestaande pand); 674239; 26-08-2020;
 • Jacob van Campenlaan 216 (bouwen kelder in achtertuin); 641737; 24-08-2020;
 • Jan Carstenszstraat 4 t/m 28 even Cornelis Houtmanstraat 3 t (het uitvoeren onderhoud en energetische verbeteringen voor Jan Carstenszstraat 4 t/m (even) en Cornelis Houtmanstraat 3 t/m 28 (even, oneven)); 673111; 26-08-2020;
 • Jan van der Heijdenstraat 19 (plaatsen dakramen voorzijde en vervangen achterzijde); 655415; 24-08-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 47 (dakkapel plaatsen); 672082; 27-08-2020;
 • Kerkstraat 3 (wijzigen winkelpui); 623258; 24-08-2020;
 • Kroonlaan 4 (plaatsen zonnepanelen); 651270; 24-08-2020;
 • Laan van Vogelenzang 14 (verbouwen achtergevel en plaatsen 3 dakramen); 663888; 28-08-2020;
 • Vaartweg 29 en 31 (verbouwen panden, wijzigen gevels, plaatsen 2 dakkapellen en dakraam); 647367; 24-08-2020;
 • Van Nijenrodestraat 23 (verhogen nok en plaatsen dakopbouw achterzijde, plaatsen dakkapel voorzijde); 658661; 27-08-2020;
 • Violenstraat 112 (het plaatsen van dakkapel aan de voorzijde van de woning); 672154; 28-08-2020;
 • Vuurvlindermeent 42 (onderkelderen woning); 651003; 24-08-2020;

Verleend

 • Eemnesserweg 266 (het vergroten van de zolderverdieping door het bouwen van een dakopbouw ); 660220; 28-08-2020;
 • Eemnesserweg 268 (het vergroten van de zolderverdieping door het bouwen van een dakopbouw en het plaatsen van een dakraam in het voordakvlak van het gebouw Eemnesserweg 268 te Hilversum); 660228; 28-08-2020;
 • Langestraat 50 A a (verbouwen winkelruimte naar 2 appartementen); 653515; 26-08-2020;
 • N 8341, naast Spoorstraat 17A t/m 17E (wijzigen gevel ten behoeve van scootmobielstalling); 676104; 25-08-2020;
 • Professor Poelsstraat 3 (plaatsen dakkapel achterzijde); 653864; 27-08-2020;
 • Q 1262, Godelindeweg 16 (wijzigen gebruik (wonen in plaats van kantoor)); 664173; 28-08-2020;
 • Van der Lindenlaan 105 (plaatsen zonnepanelen); 660410; 28-08-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Geweigerd

 • Burgemeester Bootlaan 7 en 9 (plaatsen erfafscheiding en poort); 651346; 28-08-2020;

Ontwerp-verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 1 september 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Arena (parkje achter nr. 300) (aanwijzen voetpaden), zaak 419230

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 28 augustus 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Centrum Groest Kerkbrink e.o. (tijdelijk voetpaden, niet fietsen), zaak 654109

Ontwerp-verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 28 augustus 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Van Ghentlaan (voorrangskruisingen en overige verkeersmaatregelen), zaak 680315

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 26 augustus 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Turfstraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 32) zaaknummer 674488;
 • Faisantenstraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 48) zaaknummer 676405;
 • Neuweg (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 313) zaaknummer 671661;
 • Weversweg (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 11) zaaknummer 659935;
 • Fuchsiastraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 26) zaaknummer 666459;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

Horeca

Aanvraag exploitatievergunning op grond van artikel 2 Horecaverordening Hilversum 2017 (zaaknummer 688781):

 • Nieuwe vestiging horecabedrijf lunchroom Abu Amr. Gijsbrecht van Amstelstraat 126, 1214 BC Hilversum.
 • Aangevraagde modules: verstrekken van geringe voedingsmiddelen, verstrekken van maaltijden voor elders dan ter plaatse, verstrekken van maaltijden en achtergrondmuziek.
 • Openingstijden dagelijks van 07.00 tot 21.00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Horeca op het telefoonnummer 14035 of per e-mail horeca@hilversum.nl

Evenementen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum en zaaknummer:

 • Summer Sundays; Catharina van Renneslaan 9; 20-9-2020; 689671

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Verleend

Verleende vergunningen met naam evenement, locatie, datum, zaaknummer en verzenddatum beschikking:

 • Platenbeurs; Marktplein; 30-8-2020; 672461; 24-8-2020
 • Tjoeke Tjoeke Food Food; Oude Haven; 18 t/m 20-9-2020; 684301; 26-8-2020
 • Gooisch Bierfestival; Marktplein; 13-9-2020; 681174; 28-8-2020

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.