Openbare bekendmakingen week 32

Publicatie 6 augustus 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Bosboom-Toussaintlaan 27 (verbouwen en onderkelderen bijkeuken); 679057; 25-07-2020;
 • Celebeslaan 29 (kappen 1 boom); 679466; 23-07-2020;
 • De Rijklaan 7 (kappen 1 boom); 679435; 23-07-2020;
 • De Rijklaan 9-21 (kappen 1 boom); 678217; 23-07-2020;
 • Eikenlaan 35 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 679041; 24-07-2020;
 • Gerardus Gullaan 1 (verbouwen en uitbreiden achterzijde woning, plaatsen dakkapel zijgevel); 680122; 28-07-2020;
 • N 5663, 's-Gravelandseweg 42 (verbouwen monumentaal pand naar 2 appartementen op 1e en 2e etage); 679013; 24-07-2020;
 • Hilvertsweg 299 (vervangen dakkapel voorzijde, slopen balkon achterzijde in beschermd stads- of dorpsgezicht); 680599; 30-07-2020;
 • Lijsterweg 43 (verbouwen/uitbreiden woning); 678957; 24-07-2020;
 • Lutherhof 43 (plaatsen dakkapel voorzijde); 678772; 22-07-2020;
 • Mauritslaan 23 (plaatsen zonnepanelen); 678825; 23-07-2020;
 • Mauritsstraat 3 (uitbreiden balkon achteringang); 680609; 30-07-2020;
 • Radiostraat 54 (kappen 1 boom); 679429; 23-07-2020;
 • Snelliuslaan 77 (plaatsen dakkapel voorzijde, vervangen dakkapel achterzijde); 678842; 23-07-2020;
 • Turfstraat 41 (plaatsen dakkapel voorzijde); 678910; 24-07-2020;
 • Van Brakellaan 6 (kappen 1 boom); 680271; 28-07-2020;
 • Van der Lindenlaan 121 (uitbreiden woning achterzijde, plaatsen dakopbouw); 678978; 24-07-2020;
 • C 9842, nabij Van Linschotenlaan 1 (plaatsen keerwand ten behoeve van het project hov in 't gooi); 679448; 28-07-2020;
 • Van Nijenrodestraat 19 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde, verhogen nok); 680112; 28-07-2020;
 • Verbindingslaan 47 en 49 (tijdelijk wijzigen gebruik (maatschappelijke voorziening i.p.v. wonen)); 680110; 28-07-2020;
 • Vingboonsstraat 29A (plaatsen dakkapel voorzijde); 678753; 22-07-2020;
 • Wernerlaan 28-5 en 28-6 (plaatsen 3 dakramen zij- en achtergevel); 678797; 22-07-2020;
 • Witte Kruislaan 55A (wijzigen gevel entreezijde); 678879; 24-07-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd (met 6 weken)

 • Curiestraat 22 (plaatsen dakkapel voorzijde); 657961; 28-07-2020;
 • Eemnesserweg 266 (het vergroten van de zolderverdieping door het bouwen van een dakopbouw ); 660220; 28-07-2020;
 • Eemnesserweg 268 (het vergroten van de zolderverdieping door het bouwen van een dakopbouw en het plaatsen van een dakraam in het voordakvlak van het gebouw eemnesserweg 268 te hilversum); 660228; 28-07-2020;
 • Q 1262, Godelindeweg 16 (wijzigen gebruik (wonen in plaats van kantoor)); 664173; 31-07-2020;
 • Gomarushof 33 (plaatsen dakkapel voorzijde); 657939; 27-07-2020;
 • Gomarushof 74 (plaatsen dakkapel voorzijde); 654311; 27-07-2020;
 • 's-Gravelandseweg 16 A (wijzigen gevel); 617987; 15-04-2020;
 • naast Kloosterlaan 11 (plaatsen tijdelijk hekwerk); 653869; 27-07-2020;
 • Koninginneweg 7 (plaatsen nieuw deurkozijn met deur in zijgevel monumentaal pand, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 658014; 27-07-2020;
 • Koninginneweg 16 (plaatsen buitenunit airco); 661297; 27-07-2020;
 • Kroonlaan 12 (plaatsen hekwerk/erfafscheiding); 657928; 27-07-2020;
 • Oude Enghweg 8 (verbouwen en wijzigen kozijnen monumentaal pand en garage); 661264; 27-07-2020;
 • Stalpaertstraat 157 (plaatsen erfafscheiding); 657994; 28-07-2020;
 • Taludweg 115 (plaatsen dakkapel achterzijde); 657338; 27-07-2020;
 • Witte Kruislaan 2 (wijzigen kozijn voorzijde); 660418; 27-07-2020;

Verleend

 • Boomberglaan 59 (uitbreiden woning); 643152; 30-07-2020;
 • J.P. Coenstraat 44 (plaatsen dakopbouw); 657340; 27-07-2020;
 • Holleweg 5 (braakliggend terrein tussen Holleweg 3 en 6A) (bouwen woning); 611115;  30-07-2020;
 • Karel Doormanlaan 298 t/m 348 (wijzigen constructie balkons); 643686; 28-07-2020;
 • Langestraat 53 (vervangen/wijzigen gevelreclame); 639418; 27-07-2020;
 • Larenseweg 202 (constructieve wijziging het gedeeltelijk verwijderen van de muur tussen de keuken en de woonkamer); 673452; 30-07-2020;
 • Menno Simonszhof 57 (plaatsen dakkapel voorzijde); 658656; 28-07-2020;
 • Nieuwe Havenweg 20D (bouwen loadingdock); 659532; 28-07-2020;
 • 2e Oosterstraat 41 (plaatsen 2 dakkapellen); 613273; 30-07-2020;
 • P 764, terrein naast/achter Paulus van Loolaan 6 (bouwen 2 woningen met kas, kappen 17 bomen); 676334; 28-07-2020;
 • Van Almondelaan 1 (plaatsen dakkapel voorzijde); 676320; 31-07-2020;
 • Vivaldipark 56 (plaatsen ramen (legalisatie)); 650910; 28-07-2020;
 • Vreelandseweg 56 (plaatsen erfafscheiding en toegangspoort); 653865; 31-07-2020;
 • naast Willem Barentszweg 216 (C 9435)  (kappen 18 bomen, bouwen 3 woningen, aanleggen uitrit); 512125; 28-07-2020;  
 • Willem Ruisweg 2 (vergroten raamkozijnen en maken entree); 623429; 31-07-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Geweigerd

 • Graaf Florislaan 38 (plaatsen erfafscheiding); 622755; 31-07-2020;
 • Koninginneweg 47 (wijzigen en isoleren gevels); 650974; 31-07-2020;
 • 2e Nieuwstraat 46 (plaatsen dakopbouw); 641745; 28-07-2020;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.