Openbare bekendmakingen week 32

 • Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
 • Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
 • Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.
 • OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Ampèrestraat 10 (herbestemmen van de oude sigarenfabriek met zorgwoningen en parkeergarage); 790954; 05-08-2021;
 • André van Duinboulevard 4 (plaatsen tijdelijke portacabin); 790936; 05-08-2021;
 • Bonnikestraat 61 (kappen 1 boom); 789731; 28-07-2021;
 • Boomberglaan 4 (kappen 2 bomen); 789685; 30-07-2021;
 • Boslaan 12 (plaatsen zonnepanelen op garagedak); 791181; 06-08-2021;
 • D 4023 (t/o Colosseum 3) (plaatsen tijdelijke kantoorruimte, kantine en kleedkamers); 790944; 05-08-2021;
 • Gomarushof 102 (kappen); 790556; 04-08-2021;
 • Jan van der Heijdenstraat 44 en 46 (uitbreiden 1e verdieping achterzijde); 791186; 08-08-2021;
 • Johannes Geradtsweg 134 (bijbehorend bouwwerk bouwen); 790568; 24-07-2021;
 • Johannes Geradtsweg 134 (uitbreiden woning); 790667; 24-07-2021;
 • Kampstraat 22, Biersteeg 10 (realiseren doorbraak tussen beide panden); 790819; 05-08-2021;
 • Naarderstraat 91 (plaatsen 3 dakramen); 790664; 02-08-2021;
 • Orionlaan 86 (slopen serre achterzijde in beschermd stads- of dorpsgezicht); 791189; 08-08-2021;
 • R 771, Noorderweg 68 (plaatsen nieuwe kozijnen); 790192; 02-08-2021;
 • Regentesselaan 11 (kappen 6 bomen); 789695; 30-07-2021;
 • Rossinilaan 15 (bijbehorend bouwwerk bouwen, woning bouwen, overig bouwwerk bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 790560; 23-07-2021;
 • Rossinilaan 15 (kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie (bouwen nieuwe vrijstaande woning); 790666; 23-07-2021;
 • Wagnerlaan 4 (kappen 5 bomen); 789675; 27-07-2021; Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
 • Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zie

Verlengd

 • Gijsbrecht van Amstelstraat 98A (plaatsen zonnepanelen); 779806; 02-08-2021;
 • Koningsstraat 24 (plaatsen dakopbouw, vervangen kozijnen, isoleren buitenzijde); 779846; 02-08-2021;
 • Liebergerweg 718 (vergroten dakkapellen rechter- en achterzijde); 780340; 03-08-2021;
 • Minckelersstraat 213 (plaatsen veranda achterzijde); 780123; 02-08-2021;
 • Neuweg 255 (verbouwen monumentale woning, wijzigen gevels, plaatsen dakkapel en dakramen); 780635; 05-08-2021;
 • Seinstraat 88 (onderkelderen woning); 777573; 06-08-2021;

Verleend

 • Bussumergrintweg 4 (wijzigen gebruik naar kantoor); 785271; 05-08-2021;
 • Dahliastraat 32 (uitbreiden woning achterzijde); 774557; 03-08-2021;
 • Eemnesserweg 226 (doorbreken muur keuken/eetkamer, wijzigen achtergevel); 785307; 06-08-2021;
 • Elzenlaan 29 (doorbreken muur woonkamer naar keuken); 785286; 06-08-2021;
 • J.P. Coenstraat 108 (plaatsen dakkapel voorzijde); 777564; 04-08-2021;
 • J.P. Coenstraat 81 (plaatsen dakkapel voorzijde); 774754; 05-08-2021;
 • Javalaan 11 (plaatsen overkapping in achtertuin); 776979; 05-08-2021;
 • Jonkerweg 5D (verbouwen garage naar woonruimte in beschermd stads- of dorpsgezicht); 770953; 06-08-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 195 (het plaatsen van zonnepanelen aan de voorzijde van de woning in een beschermd stadsgezicht); 779880; 05-08-2021;
 • Kerkstraat 61 (wijzigen gevelreclame); 774584; 04-08-2021;
 • Kerkstraat 83, voormalig C&A pand (verbouwen monumentaal pand naar winkelruimte begane grond en 38 appartementen op verdiepingen); 738872; 04-08-2021;
 • Kleine Drift 71 (wijzigen gevel, plaatsen handelsreclame, wijzigen gebruik in strijd met bestemmingsplan ); 773365; 06-08-2021;
 • Leeghwaterstraat 28 (plaatsen dakopbouw achterzijde); 776371; 04-08-2021;
 • Neptunusstraat 2 (vergroten dakkapel achterzijde, plaatsen 2 dakramen voorzijde); 714751; 04-08-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 96 (plaatsen dakkapel voorzijde); 777128; 04-08-2021;
 • Radiostraat 3 (vervangen/vergroten dakkapel); 784473; 05-08-2021;
 • Stadhouderslaan 12 (uitbreiden woning zij- en achtergevel, plaatsen dakkapellen voor- en zijgevel); 768943; 03-08-2021;
 • Valkstraat 14 (plaatsen dakkapel achterzijde); 780262; 04-08-2021;
 • Verdilaan 14 (uitbreiden woning achterzijde, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 777967; 06-08-2021;
 • Vossenstraat 44 (dakkapel plaatsen voorzijde); 786135; 06-08-2021;

Geweigerd:

 • Akkerweg 1 (kappen 2 bomen); 782356; 03-08-2021;
 • Daltonstraat 23 (plaatsen dakopbouw); 771065; 04-08-2021;
 • Lissenmeent 11 (plaatsen schutting zijkant woning); 764747; 04-08-2021;
 • Neuweg 249 (plaatsen 2 buitenunits airco); 757137; 03-08-2021;


Bezwaar
Zie onderaan de advertentie


VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN;


Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 09 augustus 2021 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Salviastraat; (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 33) zaaknummer 1042433;

Bezwaar
Zie onderaan de advertentie

BEZWAAR


Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl, zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl


BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.