Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 3

Publicatie 16 januari 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • K 2307, naast Acaciapark 140 (kappen boom); 606031; 08-01-2020;
 • Brinkweg 58 (kappen 2 bomen); 604928; 03-01-2020;
 • Cornelis Drebbelstraat 24 (het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het uitbreiden van de woning aan de achtergevel); 604958; 05-01-2020;
 • D 3460, t.h.v. Curaçaolaan 25 (kappen 2 bomen); 606076; 08-01-2020;
 • Eekhoornstraat 15 (plaatsen dakkapel); 605241; 06-01-2020;
 • Hilvertsweg 11 (isoleren gevel); 606389; 09-01-2020;
 • Jupiterstraat 43 (plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning); 605970; 07-01-2020;
 • naast Loosdrechtseweg 19 (kappen boom); 606004; 08-01-2020;
 • Nieuwlandseweg 42 (uitbreiden woning, plaatsen dakkapel); 605963; 07-01-2020;
 • Orchideestraat 5 en 7 (uitbreiden panden); 606132; 08-01-2020;
 • M 3798, naast Oude Loosdrechtseweg 234 (kappen boom); 605983; 08-01-2020;
 • Regentesselaan 12 (slopen woning in beschermd stads- of dorpsgezicht); 606680; 10-01-2020;
 • Rigelstraat 30 (plaatsen dakkapel); 604937; 03-01-2020;
 • P 1316, t/o Schuttersweg 26 (kappen boom); 606089; 08-01-2020;
 • C 9901, t/o Soestdijkerstraatweg 90 (kappen 3 bomen); 606083; 08-01-2020;
 • N 5343, t.h.v. Stadhouderslaan 26-28 (kappen boom); 606072; 08-01-2020;
 • Utrechtseweg 36-21 (gemeenschappelijke tuin van de VvE) (kappen 2 bomen); 605262; 06-01-2020;
 • K 1743, t.h.v. Utrechtseweg 70 (kappen boom); 606020; 08-01-2020;
 • K 882, t.h.v. Van der Helstlaan 23 (kappen boom); 606014; 08-01-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Bergweg 70 (kappen 4 bomen, uitbreiden ondergrondse garage); 580816; 07-01-2020;
 • Borneolaan 21 A (Q 1815) (bouwen woning en aanleggen uitrit); 583797; 13-01-2020;
 • Eikbosserweg 191 (plaatsen 2 dakkapellen); 594838; 08-01-2020;
 • J.P. Coenstraat 99 (uitbreiden woning); 588650; 08-01-2020;
 • Regentesselaan 12 (bouwen bijgebouw monumentaal pand); 592606; 09-01-2020;
 • Regentesselaan 12 (slopen en herbouwen monumentaal pand); 590796; 09-01-2020;
 • Silenestraat 26 (uitbreiden woning, vervangen 2 dakkapellen, plaatsen nieuwe dakkapel); 594236; 08-01-2020;
 • Taludweg 95 (uitbreiden woning); 594826; 08-01-2020;
 • Vaartweg 200 (verbouwen monumentale boerderij); 595241; 13-01-2020;
 • Wernerlaan 10 (verhogen dakconstructie, dichtzetten loggia en wijzigen kozijnen); 592356; 07-01-2020;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Larenseweg 115A (verwijderen draagmuur, plaatsen balk); 594151; 06-01-2020;
 • Van Linschotenweg, Anthony Fokkerweg en Oosterengweg / Van R (aanleggen van tijdelijke uitritten t.b.v. parkeerplaatsen voor het aanleggen van HOV 't gooi); 597866; 06-01-2020;
 • A 2330, t.h.v. Hommelmeent 112, 118, achter Hommelmeent 52, (kappen 6 bomen); 602770; 07-01-2020;
 • H 4096 (nabij Oscar Romerolaan 1) (aanplanten bos (1640 m²) in een natuurgebied te Hilversum (kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie h, nummer 4096 (natuurgebied raabos)); 569141; 08-01-2020;
 • C. Evertsenstraat 59 (verhogen nok en plaatsen dakkapel); 590749; 08-01-2020;
 • Delilaan 1 (vervangen/wijzigen bijgebouw); 594220; 10-01-2020;
 • Blijdensteinlaan 4 (P 1204) (bouwen woning met bijgebouw, plaatsen erfafscheiding en vlaggenmast, tuinwerkzaamheden); 583707; 10-01-2020;
 • Graaf Florislaan 38 (onderhouden tuin (legalisatie)); 601212; 10-01-2020;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Neuweg 245-1 (kappen 3 bomen); 589428; 07-01-2020;
 • Valkstraat 32 (plaatsen van zonnepanelen ); 589727; 09-01-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Verkeersbesluit

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 10 januari 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dat zijn de enige rechtsgeldige besluiten. Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website.

Gehandicaptenparkeerplaats

 • Kamerlingh Onnesweg (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 148) zaaknummer 605882;

Verkeersbesluit

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 9 januari 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dat zijn de enige rechtsgeldige besluiten. Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website. 

Gehandicaptenparkeerplaats

 • Besselstraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 29) zaaknummer 597344;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Verkeersbesluit

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 15 januari 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dat zijn de enige rechtsgeldige besluiten. Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website.

Gehandicaptenparkeerplaats

 • Brinkweg (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 84) zaaknummer 605727;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze is/zijn op 9 januari 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Arena (de weg) (Vaststellen ingestelde verkeersmaatregelen); zaak 461640

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze worden op 16 januari 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Sporthavenpad (gesloten, behalve voor bestemmingsverkeer); zaak 484135
 • Van der Lindenlaan (westtak) (parkeerverbod (zone)); zaak 589998
 • Sportpark Crailoo (de weg) (gesloten, behalve voor bestemmingsverkeer); zaak 590017
 • Staringlaan (oplaadpunt met vakken EV); zaak 585784
 • Langgewenst (P-terrein noord) (oplaadpunt met vakken EV); zaak 587453
 • Graaf Wichmanstraat (oplaadpunt met vakken EV); zaak 590254
 • Ampèrestraat (oplaadpunt met vakken EV); zaak 590365
 • Charley Tooropstraat (oplaadpunt met vakken EV); zaak 591126

 

Evenementen

Ingekomen:

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum en zaaknummer:

 • Fotograficabeurs; Dudok Arena; 8-3-2020; 604323
 • Real Fighters; Dudok Arena; 29-3-2020; 604640
 • Promenadeconcerten; Marktplein en Kerkbrink; tussen 5-2020 en 9-2020; 605181

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Verleend:

Verleend

Verleende vergunningen met naam evenement, locatie, datum, zaaknummer en verzenddatum beschikking:

 • Fotograficabeurs; Dudok Arena; 8-3-2020; 604323; 7-1-2020
 • Snuffelmarkt Hilversum; Dudok Arena; 2-2-2020, 15-3-2020, 18-10-2020, 20-12-2020 ; 596093; 7-1-2020
 • Vlooienmarkt Hilversum; Sporthal Kerkelanden, Fransiscusweg 6A; 10-5-2020; 599876; 9-1-2020

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Bekendmaking

Het college van Burgemeester en wethouders maakt bekend dat vanaf donderdag 23 januari 2020 de aanhangwagen wit van kleur. Op grond van artikel 5.1.5 APV zal worden verwijderd in de: Erfgooierstraat t.h.v. perceel 123/parkeerplaats, te Hilversum. De aanhangwagen is voorzien van een rode en gele sticker. Verwijdering geschiedt namens Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder/rechthebbende. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met 14035.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.