Openbare bekendmakingen week 3

Publicatie 21 januari 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunning

Ingekomen

 • Bosdrift 115 en 117 (verbouwen panden, wijzigen winkelruimte naar woonruimte, aanvraag extra huisnummer); 737295; 08-01-2021;
 • De Genestetlaan 30 (kappen 1 boom); 737455; 04-01-2021;
 • Diependaalse Drift 6 (plaatsen dakkapel zijgevel); 737307; 08-01-2021;
 • Frederik van Eedenlaan 24 (kappen 1 boom); 738869; 14-01-2021;
 • Geuzenweg 102 (plaatsen dakopbouw, uitbreiden achterzijde); 738468; 12-01-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 154-156 (verbouwen, wijzigen gevels panden); 739164; 14-01-2021;
 • Heuvellaan 33 (plaatsen hellingbaan entree monumentaal pand); 738472; 12-01-2021;
 • Hindelaan 38 (plaatsen dakkapel voorzijde); 737766; 11-01-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 207 (plaatsen 2 dakramen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 738522; 12-01-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 207 (plaatsen zonnepanelen); 738531; 12-01-2021;
 • Kerkstraat 83 (voormalig C&A-pand) (verbouwen monumentaal winkelpand naar winkelruimte begane grond en 38 appartementen op verdiepingen); 738872; 13-01-2021;
 • Laan van Vogelenzang 8 (verbouwen monumentale woning); 737271; 08-01-2021;
 • Leeghwaterstraat 36 (uitbreiden woning achterzijde); 738848; 13-01-2021;
 • Lindenheuvel 2 (plaatsen aanbouw tussen woning en garage); 739145; 14-01-2021;
 • Neuweg 59 (kappen 1 boom); 739107; 15-01-2021;
 • Nimrodlaan 1 (vergroten erker zijgevel, vervangen dakpannen, plaatsen zonnepanelen); 738505; 12-01-2021;
 • Oude Torenstraat 45 (transformeren van een kantoorruimte naar sport- en recreatieonderwijs); 737744; 11-01-2021;
 • Rozenstraat 106 (plaatsen dakopbouw); 738860; 13-01-2021;
 • Soestdijkerstraatweg 2 (café 't Tolhuis) (verbouwen/uitbreiden van een horecapand); 737243; 08-01-2021;
 • Vivaldipark 52 (kappen 1 boom); 736126; 06-01-2021;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hun ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Albertus Perkstraat 12A (slopen tuinmuur in beschermd stads- of dorpsgezicht); 722929; 14-01-2021;
 • D 4178, D 4078 (Arenapark) (realiseren skateobject met foodcourt en luifel); 721455; 14-01-2021;
 • 's-Gravelandseweg 99 (renoveren pannendak monumentaal pand); 719120; 13-01-2021;
 • Jan van Beierenstraat 123C (vergroten dakterras, verplaatsen erfafscheiding, splitsen woning ); 715827; 13-01-2021;
 • Marktplein 1 (plaatsen tijdelijke kas ivm coronamaatregelen ); 706778; 11-01-2021;
 • Oranjelaan 8 (vervangen pannendak monumentale woning); 722862; 15-01-2021;
 • Trompenbergerweg 21 (aanleggen zwembad); 721526; 14-01-2021;

Verleend

 • Eikenlaan 57 (uitbreiden monumentale woning achterzijde); 698314; 11-01-2021;
 • Hyacintenlaan 80 (plaatsen dakkapel achterzijde); 685647; 15-01-2021;
 • K 1897 (nabij Rembrandtlaan 32) (kappen 1 boom); 736555; 11-01-2021;
 • L 2661 (t.h.v. Neuweg 245) (kappen 1 boom); 732032; 13-01-2021;
 • Lieven de Keylaan 105 (plaatsen dakkapel voorzijde); 722941; 14-01-2021;  
 • Orchideestraat 8A (Baarhuisje) (herstellen dak, goten en kozijnen monumentaal pand); 722875; 11-01-2021;
 • Regentesselaan 7 (uitbreiden monumentale woning achterzijde); 705578; 12-01-2021;
 • Valkstraat 19 (plaatsen dakkapel achterzijde); 705912; 11-01-2021;

Geweigerd

 • Casper Fagelstraat 8 (uitbreiden woning achterzijde); 660255; 14-01-2021;
 • Eikbosserweg 10 (plaatsen dakopbouw); 706647; 13-01-2021;
 • Fuchsiastraat 44 (plaatsen dakkapel achterzijde); 705677; 11-01-2021;
 • Hoge Larenseweg 107 (uitbreiden woning achterzijde); 709337; 15-01-2021;

Bezwaar:

Zie onderaan de pagina

Verkeersbesluit

Vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en) vastgesteld. Deze zijn op 11 januari 2021 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Radiostraat nabij Meteorenstraat - Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, 717739;
 • Oude Loosdrechtseweg vlakbij de Van Oldebarneveltlaan         - Aanwijzen vakken oplaadpunt EV,717742;              

Ontwerp verkeersbesluit

In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Verbindingslaan wegvak zuidoost        -  Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, 737771;     
 • Adm. de Ruyterln nabij Kolhornseweg   -  Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, 737774;
 • Rozenstraat nabij Azaleastraat           -  Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, 737777;
 • Berlagelaan nabij Celsiuslaan           -  Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, 737780;

Bezwaar: Zie onderaan de pagina

Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf  28 december 2020 het volgende voertuig verwijderd gaat worden op grond van artikel 5.1.5 van de APV Hilversum:

 • Grijze Peugeot scooter zonder kenteken staat aan de Minckelersstraat ter hoogte van perceel nummer 148.
 • Aanhangwagen van hout zonder kentekenplaat welke langdurig geparkeerd staat aan de Lijsterweg ter hoogte van perceel nummer 17.

De verwijdering wordt gedaan namens het College van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel.nr. 14035)

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u een betrokkene? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen betrokkenen van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, geldt de vergunning meestal na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar gaan meestal direct na bekendmaking in, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet ingaat, kunt u een voorlopige voorziening vragen.