Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 29

Publicatie 16 juli 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

-       

 •           Aardjesberg 20 (creëren aanbouw aan de achtergevel); 672170; 03-07-2020;
 • Badhuislaan 10 (wijzigen gebruik (brandveilgheid)); 671647; 01-07-2020;
 • Beethovenlaan 12 (zwemvijver 4 x 8 achter het huis); 673042; 08-07-2020;
 • Begoniastraat 65 (mansarde kap plaatsen gelijk aan buren); 672141; 02-07-2020;
 • Burgemeester Lambooylaan 37 (boom achter het huis verwijderd en vervangen door herplant langs/op de erfscheiding); 671279; 30-06-2020;
 • Bussumergrintweg 38 (het plaatsen van zonnepanelen aan voorzijde van huis op dak); 672568; 05-07-2020;
 • Coehoornstraat 8 (aanvraag verbouwing); 672564; 04-07-2020;
 • De Rijklaan 17 (nood kap boom); 672025; 01-07-2020;
 • Eikbosserweg 278 (plaatsen afdak); 672063; 01-07-2020;
 • Frederik van Eedenlaan 3 (plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de woning); 672519; 03-07-2020;
 • Graaf Florislaan 32 (aanbouw woonhuis); 671651; 01-07-2020;
 • Havenstraat 93 (aanvraag verbouwing pand); 673010; 07-07-2020;
 • Jan Carstenszstraat 4 t/m 28 even Cornelis Houtmanstraat 3 t (het uitvoeren van onderhoud en energetische verbeteringen voor het project 39w.); 673111; 08-07-2020;
 • Johannes Geradtsweg 105-107 (boom kappen vanwege gevaarzetting); 672175; 03-07-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 47 (dakkapel plaatsen); 672082; 02-07-2020;
 • Koninginneweg 42 (legalisering bestaand gebruik); 672092; 02-07-2020;
 • Kruidenmeent 13 (nokverhoging en uitbreiden woning); 672521; 03-07-2020;
 • Oude Amersfoorsteweg 3 (aanvraag dakkapel voorzijde); 672635; 07-07-2020;
 • Pasteurlaan 1 (kappen boom in achtertuin); 671300; 30-06-2020;
 • Professor poelstraat 47 (huidige trappen verwijderen, trappengat dichtmaken, twee nieuwe trappen plaatsen); 671034; 28-06-2020;
 • Simon Stevinweg 132 (plaatsing zonnepanelen op garage ); 671290; 30-06-2020;
 • Spoorstraat 17a t/m 17E (creëren van een stallingsruimte voor scootmobielen.); 672590; 06-07-2020;
 • Trompenbergerweg 55 A (vervangen kozijn); 673011; 07-07-2020;
 • Tulpstraat 43 (het maken van een dakopbouw op de woning); 672114; 02-07-2020;
 • Utrechtseweg 57 A (zieke boom kappen); 672612; 06-07-2020;
 • Violenstraat 112 (het plaatsen van dakkapel aan de voorzijde van de woning); 672154; 02-07-2020;
 • Vlindermeent 129 (aanvraag aanbouw); 672559; 04-07-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd (met 6 weken)

 •           Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 11 (wijzigen ramen in beschermd stadsgezicht); 654316; 10-07-2020;
 • Dorsmanstraat 10 (verleggen nok, plaatsen dakkapel); 641366; 10-07-2020;
 • 's-Gravelandseweg 25 (verbouwen pand op de 1ste en 2de verdieping naar 8 appartementen); 631752; 06-07-2020;
 • Langestraat 50 A a (verbouwen winkelruimte naar 2 appartementen); 653515; 10-07-2020;
 • Neptunusstraat 6 (plaatsen zonnepanelen); 652063; 10-07-2020;
 • Neuweg 247-A1 en 247-E (verbouwen 2 bijgebouwen naar 2 appartementen (legalisatie); 651336; 06-07-2020;
 • Sumatralaan 7 (plaatsen dakkapel en dakraam); 643636; 10-07-2020;

Verleend

 •          Egelantierstraat 24 (verhogen nok); 642391; 07-07-2020;
 • Geuzenweg 156 (uitbreiden woning, verhogen nok); 647284; 07-07-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 143 en 145 (samenvoegen woningen en plaatsen trap in de achtertuin (legalisatie)); 622637; 07-07-2020;
 • Kerklaan 46 (uitbreiden 1e verdieping woning); 653412; 07-07-2020;  
 • R 2846, Lieven de Keylaan 103 (plaatsen dakkapel); 627569; 07-07-2020;
 • De Melkfabriek 1, 3, 5 (brandveilig gebruik); 558997; 07-07-2020;
 • Regentesselaan 9 (kappen 1 boom); 661383; 10-07-2020;
 • Seinstraat 13 (wijzigen gevel, verplaatsen entree, wijzigen/uitbreiden gevelreclame, plaatsen 2 gaskoelers); 634908; 08-07-2020;

Geweigerd

 •          Van Oldenbarneveltlaan 51 (verbouwen woning); 635642; 06-07-2020;

BeBezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Horeca  

Aanvraag op grond van artikel 2 Horecaverordening Hilversum 2017 (verruimen module openingstijden exploitatievergunning)

Aangevraagde openingstijden: 07.00 uur tot 01.00 uur doordeweeks en 02.00 uur op vrijdag en zaterdag. Zaaknummer 672873;

Horecabedrijf: Broodje Noord gevestigd op de Noorderweg 229, 1222 PJ Hilversum.

 

Evenementen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum en zaaknummer:

 • Platenbeurs; Marktplein; 30-8-2020; 672461

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

 

Wijziging verleende vergunning

Gewijzigde verleende vergunningen met naam evenement, locatie, nieuwe datum, zaaknummer:

 • Tjoeke Tjoeke Food Food; Oude Haven; 18 t/m 20-9-2020; 606596

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

 

Bekendmaking

Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 5.1.4. van de APV Hilversum vanaf 16 juli 2020 twee bromfietsen waar geen kenteken van bekend is worden verwijderd.

 • Grijze Kymco Bromfiets, zonder kenteken aan de Kloosterlaan ter hoogte van perceel nummer 3
 • Zwarte bromfiets, zonder kenteken aan de Van Ghentlaan ter hoogte van perceel nummer 10

De verwijdering wordt gedaan namens het college van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel. nr. 14 035).

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.