Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 28

Publicatie 9 juli 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Gijsbrecht van Amstelstraat 328 (doorbraak maken tussen woonkamer en keuken); 668525; 23-06-2020;
 • Jan van der Heijdenstraat 26 (het vervangen/verplaatsen van prijsaanduidingsbord/totem); 669849; 26-06-2020;
 • Laanstraat 3 E (legaliseren bestaande aanbouw); 669480; 24-06-2020;
 • Naarderstraat 9 (verbouwing, maken van een appartement zowel op de 1e als op de 2e verdieping); 669285; 23-06-2020;
 • C 9543, nabij Oostereind 109 (bouwen parkeergarage); 669600; 20-06-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 309 (het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde aan de oude amersfoortseweg 309 te hilversum); 669835; 26-06-2020;
 • Oude Meentweg t.h.v. nr. 4 (het vervangen van de brug aan de oude meentweg t.h.v. nr. 4); 669810; 25-06-2020;
 • Professor Poelstraat 47 (huidige trappen verwijderen, trappengat dichtmaken, twee nieuwe trappen plaatsen); 669934; 28-06-2020;
 • Rossinilaan 56 (bomen kappen); 669958; 28-06-2020;
 • Schoutenstraat 4 (appartement boven winkel); 668566; 23-06-2020;
 • St Vitusstraat 37a (renoveren van woning, vervanging begane grondvloer, doorbraak naar keuken, bouwen van dakkapel, plaatsen openslaande deuren naar tuin); 669870; 26-06-2020;
 • Struikheidelaan 10 (kappen struikheidelaan 10); 664012; 19-06-2020;
 • Verdilaan 10 a (plaatsen 6 aaneengesloten zonnepanelen ); 669887; 27-06-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd (met 6 weken)

 • Geuzenweg 156 (uitbreiden woning, verhogen nok); 647284; 30-06-2020;
 • Graaf Wichmanstraat 70 (verleggen nok, plaatsen dakkapel); 650841; 02-07-2020;
 • Havenstraat 44 (wijzigen gevel, verbouwen begane grond naar woonruimte);640139; 01-07-2020;
 • Hilvertsweg 250 (uitbreiden woning, vergroten dakkapel); 651397; 02-07-2020;
 • Holleweg 5 (braakliggend terrein tussen nrs. 3 en 6A) (kappen bomen, inrichten terrein); 648001; 30-06-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 131 (plaatsen zonnepanelen); 647992; 30-06-2020;
 • Koninginneweg 47 (wijzigen en isoleren gevels);650974; 03-07-2020;
 • Stadhouderslaan 30 (vervangen, uitbreiden en onderkelderen garage); 650846; 03-07-2020;
 • Vivaldipark 56 (plaatsen kozijnen); 650910; 03-07-2020

Verleend

 • Anthony Fokkerweg 38 (plaatsen dakkapel); 630514; 03-07-2020;
 • Bussumerstraat 65 (verbouwen monumentaal pand); 623452; 29-06-2020;
 • C. Evertsenstraat 82 (verleggen nok, plaatsen 2 dakkapellen); 629634; 30-06-2020;
 • Ceintuurbaan 5 (kappen 1 boom); 663128; 02-07-2020;
 • Eemnesserweg 203 (dichtzetten balkon); 651038; 03-07-2020;
 • Eikenlaan 36 (verbouwen monumentaal pand, wijzigen gevel); 627699; 03-07-2020;
 • Frans Halslaan 25 (kappen 1 boom); 663092; 02-07-2020;
 • Iepenlaan 9 (kappen 1 boom); 661372; 02-07-2020;   
 • K 2581, Landgoed Kruisheide perceel 3 (omgeving Larixlaan 5) (bouwen van een woning - landgoed kruisheide, perceel 3 huidig adres Utrechtseweg 58 2); 637997; 30-06-2020;
 • Lijsterweg 41 (uitbreiden woning, plaatsen dakopbouw); 626047; 01-07-2020;
 • Loosdrechtseweg 121 (kappen 1 boom); 663176; 01-07-2020;
 • Lorentzweg 177 (vergroten dakkapel); 622674; 01-07-2020;
 • Neuweg 247A en 247C (wijzigen gevel, verbouwen naar 2 appartementen (legalisatie)); 631742; 02-07-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 115 (kappen 1 boom); 653915; 01-07-2020;
 • Stationsplein 27 (bouwen 3 tijdelijke bouwwerken); 653474; 30-06-2020;     
 • Van der Helstlaan 10 (verbouwen pand); 659522; 01-07-2020;    
 • Van Linschotenlaan 1 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 640591; 05-07-2020;
 • Vondellaan 3 (wijzigen kozijnen); 639386; 01-07-2020;

Geweigerd

 • Boreelstraat 17 (plaatsen dakkapel); 619435; 01-07-2020;
 • Hollandselaan 6 (plaatsen toegangspoort); 651074; 30-06-2020;
 • Ruysdaellaan 4 (bouwen schuur ); 653454; 03-07-2020;

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 3 juli 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Minckelersstraat (thv 71) (aanwijzen parkeervak WMO-taxi), zaak 639732;
 • Zeverijnstraat (Ventweg thv 6-10) (aanwijzen vakken oplaadpunt EV), zaak 643388.

Ontwerp-verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 7 juli 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

Centrum (Groest en Kerkbrink e.o). (tijdelijk wegvakken aanwijzen tot voetgangersgebied), zaak 654109.                                                                                                                   

Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf  7 juli 2020 het volgende aanhanger en voertuig verwijderd gaan worden op grond van artikel 5.1.5 van de APV Hilversum:

 • Gele aanhanger met stenen, zonder kenteken, geparkeerd aan de Kamerlingh Onnesweg t.h.v. nr 2 te Hilversum.
 • Grijze Mini Seven, zonder kenteken, geparkeerd aan de Alexanderlaan t.h.v. nr 2 te Hilversum.

De verwijdering wordt gedaan namens het College van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel.nr. 14035).

Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 660033 en ontvangstdatum: 10 juni 2020

 • Locatie Seinhorst t.h.v. nummer 13

(het inrichten van een bouwplaats nabij Seinhorst 13 ten behoeve van vernieuwing Albert Heijn van 30-07-2020 t/m 11-08-2020; zaaknummer 660033.

Horeca       

Ingekomen aanvragen met naam bedrijf,  adres inrichting, omschrijving aanvraag, kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Ghorka Restaurant, Havenstraat 10, aanvraag DHW-vergunning nieuwe onderneming, 647784,   07-05-2020;
 • Ghorka Restaurant, Havenstraat 10, aanvraag exploitatievergunning nieuwe onderneming, 656039, 01-06-2020.

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Horeca                                                       

Aanvraag exploitatievergunning op grond van artikel 2 Horecaverordening Hilversum 2017
Zaaknummer 669881
STEKNederland B.V., Stationsplein 27, 1211 EX  Hilversum

Module eten

1. Verstrekken van geringe voedingsmiddelen,
2. Verstrekken van maaltijden voor nuttigen elders dan ter plaatse
3. Verstrekken van maaltijden

Module drinken

4. Verstrekken van alcoholvrije drank

Module openingstijden

7. Openingstijd 07:00 en sluitingstijd 22:00 (zondag gesloten tenzij koopzondag)

Module terras

13. Exploiteren van twee terrassen
terras algemeen: oppervlakte terrasgedeelte (1) 90,2 m2 en terrasgedeelte (2) oppervlakte terrasgedeelte (2) 9,25m2.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Horeca (tel. nr. 14035) of per mail horeca@hilversum.nl

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.