Openbare bekendmakingen week 28

Publicatie 15 juli 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunning

Ingekomen

 • 1e Oosterstraat 2, 2D, 2F, 2J (verbouwen bedrijfsruimte naar appartement, samenvoegen 2 appartementen); 785336; 05-07-2021;
 • Bussumergrintweg 4 (wijzigen bestemming naar kantoor in strijd met bestemmingsplan); 785271; 05-07-2021;
 • Celebeslaan 22 (wijzigen kozijnen en glas); 785299; 05-07-2021;
 • Eemnesserweg 226 (doorbreken muur keuken/eetkamer, wijzigen achtergevel); 785307; 05-07-2021;
 • Elzenlaan 29 (doorbreken muur woonkamer naar keuken); 785286; 05-07-2021;
 • Gomarushof 102 (kappen boom); 785266; 01-07-2021;
 • Goudwespmeent 49 (vervangen houten kozijn, voorzijde 1e verd., door kunsstof kozijn.); 786124; 07-07-2021;
 • Koomansstraat 13 (plaatsen zonnepanelen); 785213; 02-07-2021;
 • Lindenheuvel 2 (kappen boom); 785864; 06-07-2021;
 • Middenweg 3 (monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen); 786114; 07-07-2021;
 • Rigelstraat 104 (plaatsen zonnepanelen); 785255; 03-07-2021;
 • Seinstraat 2 (kappen 3 coniferen); 777551; 30-05-2021;
 • Sterrelaan 7 (bouwen, dakkapel plaatsen en overige veranderingen aan bestaande bouwwerken); 786111; 07-07-2021;
 • Utrechtseweg 81 (kappen); 785209; 28-06-2021;
 • Van Beuningenstraat 16 (kappen); 785296; 24-06-2021;
 • Van 't Hoffstraat 32 (plaatsen aanbouw en schuur); 785224; 02-07-2021;
 • Verdilaan 2 (kappen 1 amerikaanse eik); 780155; 10-06-2021;
 • Vlindermeent 24 (plaatsen luxbox dakraam voorzijde); 785878; 06-07-2021;
 • Vossenstraat 44 (dakkapel plaatsen voorzijde); 786135; 08-07-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Julianalaan 11 (renoveren dakbedekking monumentaal pand); 772542; 06-07-2021;
 • Koninginneweg 24 (uitbreiden woning, onderkelderen nieuwe aanbouw); 774524; 07-07-2021;
 • Larenseweg 172 (isoleren dak, vervangen dakpannen monumentaal pand); 774719; 09-07-2021;
 • Nieuwe Havenweg 51 (verbouwen logistieke hal); 775695; 09-07-2021;
 • Simon Stevinweg 104 (uitbreiden woning achterzijde); 777627; 09-07-2021;
 • Weg van Anna's Hoeve, Wasmeer, viaduct, Laren. (wijzigen voetpad naar fietspad); 780354; 06-07-2021;

Verleend

 • Delilaan 1 (plaatsen 2 stenen poeren en grondkering in voortuin); 767846; 08-07-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 269 (plaatsen 2 dakkapellen); 766955; 09-07-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 91, 93, 95 (plaatsen 3 dakkapellen voorzijde, wijzigen raamkozijn nr. 91 naar deurkozijn); 764762; 09-07-2021;
 • Graaf Wichmanstraat 70 (verleggen nok, plaatsen dakkapel); 650841; 09-07-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 39 (plaatsen dakkapel voorzijde, dakopbouw achterzijde); 769043; 06-07-2021;
 • Heuvellaan 27 (plaatsen dakkapel voorzijde); 771142; 06-07-2021;
 • Hilvertsweg 85 (verbouwen/uitbreiden 1e verdieping achterzijde, plaatsen 2 dakkapellen voorzijde); 767320; 09-07-2021;
 • Jan de Clerstraat 10 (plaatsen dakkapel); 724733; 07-07-2021;
 • Jan van der Heijdenstraat 241, 241A (verbouwen winkelruimte begane grond naar woning, realiseren nieuwe entree bovenwoning, slopen toegangstrap en deel bestaande berging); 765644; 09-07-2021;
 • Koningsstraat 53 (plaatsen dakterras 1e verdieping); 752129; 09-07-2021;
 • Lorentzweg 66 (plaatsen dakkapel voorzijde); 778850; 06-07-2021;
 • Mussenstraat 9 (verbouwen monumentale bedrijfshal, plaatsen zonnepanelen); 753970; 06-07-2021;
 • Neuweg 223 (plaatsen geldautomaat met reclamelogo); 769747; 06-07-2021;
 • Nieuwlandseweg 91 (aanleggen dakterras achterzijde); 772244; 06-07-2021;
 • Oosterengweg 340 (plaatsen schutting/erfafscheiding); 756274; 08-07-2021;
 • Oosterengweg 70 (plaatsen gevelreclame en 2 baniermasten); 709220; 09-07-2021;
 • Trompenbergerweg 8 (plaatsen terrasoverkapping achterzijde); 779855; 06-07-2021;
 • Van Lenneplaan 7 (plaatsen zonnepanelen); 761219; 08-07-2021;
 • Van Musschenbroekstraat 36 (plaatsen dakkapel voorzijde); 779613; 09-07-2021;
 • Vlindermeent 46 (plaatsen dakkapel voorzijde); 778872; 07-07-2021;
 • Vreelandseweg 42 (graafwerkzaamheden t.b.v. voedingskast en laadunit); 777140; 09-07-2021;
 • Zonnelaan 1 (wijzigen voorgevel en balkonhek); 760023; 06-07-2021;

Geweigerd

 • Leeuwerikstraat 33A (realiseren patio/wijzigen indeling); 764731; 06-07-2021;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 13 juli 2021 bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Franciscusweg bij huisnr. 275          (Stopverbod aan binnenbocht); zaak 766287;
 • Leliestraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 35) zaaknummer 1029781;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

Algemeen plaatselijke verordening

Aangepaste ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 1028090 en ontvangstdatum: 9 juni 2021

 • locatie Kapelstraat e.o.

(het inrichten van een bouwplaats ten behoeve van een nieuwbouwproject appartementengebouw van 30-08-2021 t/m 06-04-2023; zaaknummer 1028090.

Horeca

Ingekomen aanvragen met bedrijfsnaam, adres, omschrijving aanvraag en zaaknummer:

 • Gooische Hockey Club; Bussumse Meerweg 9; aanvraag op grond van artikel 2 Horecaverordening 2017 en artikel 3 Alcoholwet in verband met wijziging van het Clubgebouw; 1037898.

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Evenementen

Ingekomen

 • Gooische Hockeyclub Lustrumfeest; Bussumse Meerweg 9; 7 en 9-10-2021; 1035293
 • Rommelroute; Geuzenbuurt; 11-9-2021; 1035279
 • Holland Festival – Dans la foret; Smithuyserbos; 23-9 t/m 9-10-2021; 1034861
 • Openlucht Snuffelmarkt; Dudok Arena; 5-9-2021; 1027028; (wijziging datum, was 1-8-2021)
 • Curiosamarkt; Landgoed Zonnestraal; 12-9-2021; 1027029; (wijziging datum, was 15-8-2021)
 • De Gooise Moordenaar; Dudokpark 1; 4, 5, 11 en 12-9-2021; 1036566

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Ontwikkelplannen

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website op de pagina "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten" of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.