Openbare bekendmakingen week 26

Publicatie 1 juli 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Akkerweg 1 (kappen 2 bomen); 782356; 21-06-2021;
 • Anemonestraat 49 (plaatsen zonnepanelen); 782403; 20-06-2021;
 • Castorstraat 42 (plaatsen zonnepanelen); 782434; 21-06-2021;
 • Cruquiusstraat 14 (plaatsen dakopbouw); 782362; 21-06-2021;
 • Eemnesserweg 79 (doorbreken draagmuur, uitbreiden woning achterzijde); 782344; 21-06-2021;
 • Frederik van Eedenlaan 50-52 (kappen); 782524; 24-06-2021;
 • Graaf Florislaan 2 (verbouwen garage naar woonruimte (legalisatie)); 781779; 19-06-2021;
 • Hazelaarlaan 4 (kappen 1 boom); 781851; 19-06-2021;
 • Hendrick de Keyserlaan 16 (aanleggen uitrit (legalisatie)); 782392; 22-06-2021;
 • Hoge Larenseweg 49 (kappen 1 boom); 782366; 23-06-2021;
 • Kleine Drift 65E (plaatsen/vergroten dakkapel voorzijde); 782372; 22-06-2021;
 • Neptunusstraat 66 (plaatsen zonnepanelen); 781799; 19-06-2021;
 • Sterrelaan 9 (plaatsen zonnepanelen); 781741; 18-06-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Biersteeg 15 (plaatsen van een overkapping boven een terras); 772691; 24-06-2021;
 • Daltonstraat 23 (plaatsen dakopbouw); 771065; 24-06-2021;
 • Loosdrechtseweg 49 (vervangen/wijzigen dakbedekking); 770060; 21-06-2021;
 • Marktplein 1 (plaatsen opslag roerende zaken); 771160; 24-06-2021;
 • Neuweg 223 (plaatsen geldautomaat met reclamelogo); 769747; 21-06-2021;
 • Surinamelaan 6 (plaatsen dakkapel achterzijde, vergroten dakkapel zijgevel); 771177; 24-06-2021;

Verleend:

 • Achterom 153 (bouwen 7 woningen) 733189; 26-06-2021;
 • Bijenmeent 129 (kappen boom); 779534; 22-06-2021;
 • C. Evertsenstraat 95 (kappen 1 boom); 779553; 28-06-2021;
 • Eemnesserweg 58 (plaatsen dakkapel voorzijde); 767857; 23-06-2021;
 • Hortensiastraat 3 (plaatsen dakopbouw); 764700; 22-06-2021;
 • Huygensstraat 92 (plaatsen opbouw achterzijde); 758618; 24-06-2021;
 • Johannes Geradtsweg 122 (uitbreiden woning achterzijde); 771681; 24-06-2021;
 • Kievitstraat 3 (verbouwen bedrijfsruimte begane grond naar 3 zelfstandige bedrijfsruimten); 764712; 21-06-2021;
 • Koninginneweg 1E (kappen boom); 779526; 22-06-2021;
 • Koninginneweg 49 (kappen 2 bomen); 779591; 22-06-2021;
 • Mediapark Q 1828 (parkeerdek t.o. Andre van Duinboulevard 4) (aanleggen 6 padelbanen); 734024; 25-06-2021;
 • Mierenmeent 122 (plaatsen berging/schuur voorzijde); 757453; 24-06-2021;
 • Moerbeilaan 74 (plaatsen dakkapel voorzijde); 769759; 22-06-2021;
 • Neuweg 35B, 35C (vergroten 2 appartementen monumentaal pand, plaatsen dakkapellen en dakraam); 772664; 22-06-2021;
 • Neuweg 447 (plaatsen dakkapel voorzijde); 742041; 23-06-2021;
 • Orionlaan 35 (verbouwen woning, plaatsen dakopbouw); 768939; 24-06-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 69 (plaatsen zonnepanelen); 759002; 21-06-2021;
 • Q 1463, Celebeslaan 2 naast viaduct Lage Naarderweg (kappen esdoorn); 779295; 22-06-2021;
 • Schoutenstraat 11 (plaatsen entree en wijzigen dakkapel); 769077; 23-06-2021;
 • Van Leeuwenhoekstraat 11, 13, 15, 16, 16A, 17, 18, 18A, 19,  (verduurzamen/wijzigen voorgevel, dakpannen en goten); 729379; 22-06-2021;
 • Wandelpad 96 (wijzigen voorgevel); 766514; 22-06-2021;

Geweigerd:

 • Dotterstraat 19 (plaatsen dakkapel achterzijde); 759920; 21-06-2021;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

 

HORECAVERGUNNINGEN:

AFDELING 3.4 UNIFORME OPENBARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Verleend:

 • Vereniging Scouting De Argonauten; Eikbosserweg 278 (exploitatie- en Drank- en Horecawetvergunning voor een kantine met terras); 730697 en 731178; 17-06-2021;

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de verzending van de vergunning een schriftelijk beroep indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het beroepschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. Aan de beroepsprocedure zijn kosten verbonden (griffierecht). De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er beroep ingediend. Wilt u voorkomen dat, zolang nog niet op het beroepschrift is beslist, het besluit in werking treedt, dan kunt u aan de rechter een voorlopige voorziening (schorsing) vragen. Het adres is: de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, postbus 16005, 3500 DA Utrecht (telefoon: 088 – 362 0000). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Heeft u nog vragen over deze vergunning? Neemt u dan contact op via 14 035 of mail naar horeca@hilversum.nl.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Openlucht Snuffelmarkt; Dudok Arena; 1-8-2021; 1027028;
 • Curiosamarkt; Landgoed Zonnestraal; 15-8-2021; 1027029;
 • Vorstin kweeksessies; Stadspark de Kwekerij; 7, 14, 21 en 28-8-2021; 1030116;
 • Buurtcamping Hilversum Kamrad; grasveld tussen ’t Harde en Aardjesberg; 6 t/m 8-8-2021; 1029374;
 • Bosbios; Hoorneboeg 5; 17-7 t/m 30-9-2021; 1031559;
 • Buurt Cultuur Terras; gemeente Hilversum; 14-7-2021 t/m 14-7-2022; 1029844;

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.