Openbare bekendmakingen week 25

Publicatie 24 juni 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Albertus Perkstraat 27 (vervangen garage aan zijgevel in beschermd stads- of dorpsgezicht); 781410; 16-06-2021;
 • Albertus Perkstraat 87 (moderniseren, verbouwen, verduurzamen woning, plaatsen zonnepanelen); 780607; 10-06-2021;
 • Azaleastraat 7 (uitbreiden woning 1e verdieping achterzijde in strijd met bestemmingsplan); 781401; 16-06-2021;
 • Beethovenlaan 25 (kappen beuk); 781520; 16-06-2021;
 • Costeruslaan 1A (plaatsen zonnepanelen); 781065; 14-06-2021;
 • Diependaalselaan 337 B 1 (gebouw Alba) (bouwwerk brandveilig gebruiken); 781050; 14-06-2021;
 • Egelshoek 9D (aanleggen uitrit); 780802; 13-06-2021;
 • Emmastraat 41B (plaatsen overkapping dakterras); 781722; 17-06-2021;
 • Franciscusweg 4 (uitbreiden werkplaats, plaatsen gevelreclame en 6 vlaggenmasten); 780650; 11-06-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 267 (onderkelderen woning); 781084; 14-06-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 41 (plaatsen dakkapel voorzijde); 780644; 11-06-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 47 (plaatsen zonnepanelen); 781378; 15-06-2021;
 • Multatulilaan 31 (doorbreken tussenmuur, aanleggen dakterras op aanbouw); 781092; 14-06-2021;
 • Neuweg 255 (verbouwen monumentale woning, wijzigen gevels, plaatsen dakkapel en dakramen); 780635; 10-06-2021;
 • Nieuwe Havenweg 91 (milieuneutraal veranderen, verwijderen stellingen in loods); 781724; 17-06-2021;
 • Rigelstraat 70 (plaatsen dakkapel voorzijde); 780620; 10-06-2021;
 • Ruysdaellaan 47 (vergroten dakkapel voorzijde, uitbreiden achterzijde); 781012; 14-06-2021;
 • Schuttersweg 52A (kappen grote acacia); 781501; 17-06-2021;
 • Stationsplein (N9708) (kappen 2 bomen); 781455; 15-06-2021;
 • Sumatralaan 11 (vervangen garagedeuren); 781710; 21-04-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Dahliastraat 32 (uitbreiden woning achterzijde); 774557; 17-06-2021;
 • Delilaan 1 (plaatsen 2 stenen poeren en grondkering in voortuin); 767846; 16-06-2021;
 • Diependaalselaan 193 (plaatsen zonnepanelen); 774772; 17-06-2021;
 • Jacobus Pennweg 34 (plaatsen dakkapel linkerzijde); 770959; 16-06-2021;
 • Jan van der Heijdenstraat 241, 241A (verbouwen winkelruimte begane grond naar woning, realiseren nieuwe entree bovenwoning, slopen toegangstrap en deel bestaande berging); 765644; 17-06-2021;
 • Javalaan 44 (plaatsen zonnepanelen); 767893; 16-06-2021;
 • Johan de Wittstraat 28 (plaatsen dakkapel voorzijde); 777862; 17-06-2021;
 • Kievitstraat 3 (verbouwen bedrijfsruimte begane grond naar 3 zelfstandige bedrijfsruimten); 764712; 14-06-2021;
 • Lissenmeent 11 (plaatsen schutting zijkant woning); 764747; 16-06-2021;
 • Moerbeilaan 74 (plaatsen dakkapel voorzijde); 769759; 18-06-2021;
 • Orionlaan 35 (verbouwen woning, plaatsen dakopbouw); 768939; 15-06-2021;
 • Regentesselaan 7 (plaatsen erker achterzijde monumentaal pand); 768962; 15-06-2021;
 • Rossinilaan 56 (plaatsen erfafscheiding en poorten); 769720; 18-06-2021;
 • Vossenstraat 44 (plaatsen dakkapel voorzijde); 774602; 17-06-2021;

Verleend:

 • Boomberglaan 63 (kappen boom); 776601; 16-06-2021;
 • Boslaan 4 (wijzigen gevels); 760107; 15-06-2021;
 • Casper Fagelstraat 7 (plaatsen dakopbouw, uitbreiden 1e verdieping achterzijde); 748707; 17-06-2021;
 • D 3271, Utrechtseweg 81 (bouwen woning, kappen 3 bomen); 756230; 15-06-2021;
 • Graaf Florislaan 28 (bouwen bijgebouw); 770090; 16-06-2021;
 • Gratamastraat 12 (plaatsen dakopbouw, verbouwen achterzijde); 720668; 15-06-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 37 (plaatsen dakkapel voorzijde); 762394; 15-06-2021;
 • Hoge Larenseweg 9 (plaatsen dakopbouw achterzijde); 757791; 18-06-2021;
 • Javalaan 14 (uitbreiden woning 1e verdieping achterzijde, wijzigen constructie begane grond); 758986; 17-06-2021;
 • Kerkstraat 90 (verbouwen monumentaal pand naar 3 zelfstandige woningen, plaatsen daglichtkoepels); 748731; 17-06-2021;
 • Lieven de Keylaan 93 (plaatsen dakkapel voorzijde); 777183; 18-06-2021;
 • Loosdrechtseweg 85 (kappen kerstboom); 777380; 16-06-2021;
 • Neuweg 3, 3A, 3B, 3C (wijzigen balkonhekken); 759028; 18-06-2021;
 • Rozenstraat 106 (plaatsen dakopbouw); 738860; 16-06-2021;
 • rectificatie Sperwerstraat 46 (plaatsen dakopbouw); 747654; 15-06-2021;
 • Schietspoel 12 (dichtzetten balkon 2e verdieping achterzijde); 772761; 15-06-2021;
 • 's-Gravelandseweg 15 (kadastraal bekend gemeente Hilversum sectie N,  9508 en 9704, verbouwen monumentaal pand; 589023; 16-06-2021 (betreft besluit op bezwaar, zodat hiertegen alleen beroep open staat)
 • St. Annastraat 31 (realiseren van een zolderverdieping); 772248; 15-06-2021;
 • Van Riebeeckweg 25 (muurdoorbraak keuken/woonkamer); 769038; 16-06-2021;
 • Wandelpad 20 (vervangen kozijnen voor- en zijgevel); 776020; 15-06-2021;

Geweigerd:

 • Burgemeester Bootlaan 15 (verlagen tuinmuur in beschermd stads- of dorpsgezicht); 765107; 15-06-2021;
 • Theresiahof 27 (plaatsen houten schutting); 757836; 17-06-2021;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

 

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING:

 • Witte Kruislaan 8 (verplaatsen brandscheiding, bouwwerk brandveilig gebruiken); 776527; 16-06-2021; ontwerpbesluit verleend;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021 bovengenoemde ontwerpvergunning ter inzage ligt in de digitale burgerleeskamer. Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken tussen 09.00 en 12.00 uur (algemeen: 14035).

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen

VERKEERSBESLUIT(EN)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 22 juni 2021 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Anthony Fokkerweg (bij 166-176) (aanwijzen vakken oplaadpunt EV), 768257
 • Jan Blankenlaan (bij Simon Stevinweg) (aanwijzen vakken oplaadpunt EV), 759751

VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN;

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 17 juni 2021 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Turfstraat 34 (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 34) zaaknummer 1026113;

VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN;

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 24 juni 2021 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Kamerlingh Onnesweg (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 35) zaaknummer 775329;
 • Minckelersstraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 182) zaaknummer 776772;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

HORECAVERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN:

Ingekomen aanvragen met bedrijfsnaam, adres, omschrijving aanvraag en zaaknummer:

 • Al Hashem Restaurant; Schoutenstraat 9; alcoholvrij(e) Syrisch(e) lunchroom/restaurant zonder terras; 1028699.
 • Biologische Slagerij van Vught B.V., Groest 3; ondergeschikte horeca met aanvraag voor een gevelterras; 781019.

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.