Openbare bekendmakingen week 24

Publicatie 23 juni 2022

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Anton Philipsweg 2, 4, 4B (vernieuwen daken monumentaal pand); 851057; 13-06-2022;
 • Catharina van Renneslaan 9 (kappen 2 bomen); 851067; 12-06-2022;
 • Den Ool 57 (plaatsen zonnepanelen); 851072; 14-06-2022;
 • Egelshoek 6A (aanplant knotwilgenrij); 851060; 13-06-2022;
 • Elzenlaan 69 (plaatsen zonnepanelen); 851050; 10-06-2022;
 • Emmastraat 2 (plaatsen 3 vlaggenmasten bij monumentaal pand); 851090; 16-06-2022;
 • Erfgooiersstraat 85 (verwijderen draagmuur, wijzigen kozijn achtergevel); 851054; 12-06-2022;
 • Franklinstraat 20 (doorbreken draagmuur); 851059; 12-06-2022;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 182 (wijzigen winkelpui en plaatsen dakopbouw); 851075; 14-06-2022;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 211 en 213 (uitbreiden dakterras); 851083; 15-06-2022;
 • Havenstraat 16 (plaatsen dakopbouw); 851064; 13-06-2022;
 • Herenstraat 32 en 34 (verbouwen naar winkel (bg) en 16 appartementen); 851074; 14-06-2022;
 • Heuvellaan 50 (wijzigen gebruik van kantoor naar opvanglocatie vluchtelingen); 851073; 14-06-2022;
 • Hindelaan 57 (plaatsen dakkapel voorzijde en uitbreiden garage); 851063; 13-06-2022;
 • Jacob van Maerlantlaan 17 (plaatsen dakkapel voorzijde); 851052; 11-06-2022;
 • Juliusstraat 5 (plaatsen zonnepanelen); 851084; 15-06-2022;
 • Kininelaantje 37 (verbouwen 1e verdieping naar 2 appartementen); 851058; 13-06-2022;
 • Kolhornseweg 2 (plaatsen zonnepanelen); 851053; 12-06-2022;
 • Laan van Einde Gooi 4 (wijzigen bestemming agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning); 851087; 16-06-2022;
 • Nabij Loosdrechtse Bos 5 (organiseren evenement in strijd met bestemmingsplan); 851086; 16-06-2022;
 • Oude Amersfoortseweg 184 (plaatsen dakopbouw); 851089; 16-06-2022;
 • Paulus van Loolaan 4B (bouwen woning, kappen 7 bomen); 851088; 16-06-2022;
 • Rietmeent 25 (plaatsen dakkapel voorzijde); 851091; 16-06-2022;
 • S. Hoogewerffstraat 76 (dichtzetten balkon); 851051; 10-06-2022;
 • T.h.v. Reigerstraat 38 (plaatsen trafostation); 851085; 15-06-2022;
 • Vaartweg 109D (plaatsen buitenunit airco); 851056; 12-06-2022;
 • Valkenhoflaan 2 (plaatsen zonnepanelen); 851055; 12-06-2022;
 • Van Lenneplaan 21 (plaatsen 3 dakkapellen, 3 dakramen, isoleren dak monumentaal pand); 851048; 10-06-2022;
 • Zenderstraat 101 (plaatsen zonnepanelen); 851061; 13-06-2022;
 • Zwaluwplein 5 (het plaatsen van 8 zonnepanelen op het voordakvlak van een gemeentelijk monument); 851049; 10-06-2022;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Albertus Perkstraat 73 / Burgemeester Gülcherlaan 47 (vervangen/wijzigen kozijnen); 850687; 14-06-2022;
 • Bosdrift 72 (wijziging vergunning 421812 (uitbreiden achterzijde), plaatsen zonnepanelen); 850812; 17-06-2022;
 • Floralaan 6 (uitbreiden zijkant, plaatsen tuinmuur met poort); 850844; 16-06-2022;
 • Groest 46 (plaatsen handelsreclame); 850805; 13-06-2022;
 • Hyacintenlaan 13 (isoleren pand, wijzigen kozijnen en ramen); 850806; 13-06-2022;
 • Larenseweg 190 (bouwen garage zijkant woning); 850666; 17-06-2022;
 • Torenlaan 45 (plaatsen zonnepanelen op garage); 850781; 15-06-2022;
 • Van Beuningenstraat 42 (plaatsen dakkapel achterzijde); 850740; 17-06-2022;
 • Witte Kruislaan 37 (plaatsen zonnepanelen); 850742; 15-06-2022;

Verleend:

 • Bijenmeent 132 (vervangen/wijzigen kozijn voorzijde); 850914; 16-06-2022;
 • Bosplein 3 (kappen 1 boom); 850882; 16-06-2022;
 • Coehoornstraat 29 (plaatsen zonnepanelen); 850462; 17-06-2022;
 • Diamantstraat 18 (plaatsen dakopbouw, uitbreiden achterzijde); 850519; 17-06-2022;
 • Franciscusweg 10 D 3 (nieuwbouw 17 bedrijfsunits); 850318; 15-06-2022;
 • Groest 92 (legalisatie gedoogde terrasoverkapping); 850841; 15-06-2022;
 • Insulindelaan 9 (wijzigen uitritpoort); 850289; 14-06-2022;
 • Johan de Wittstraat 24 (plaatsen fietsenoverkapping in voortuin); 850523; 16-06-2022;
 • Kapteynstraat 51 (kappen 1 boom); 850852; 14-06-2022;
 • Kerkstraat 38A (legalisatie gedoogde terrasoverkapping, plaatsen tent); 850763; 15-06-2022;
 • Meidoornstraat 1,4,5,7,8,9,11,12,14 Bosdrift 1,3,5,9,13,19,2 (verduurzamen monumentale woningen); 850684; 17-06-2022;
 • O 970, Bodemanstraat 53 (wijzigen gevel); 850665; 16-06-2022;
 • Saturnusstraat 25 (plaatsen zonnepanelen); 850517; 17-06-2022;
 • Schapenkamp 2 (gebouw Silverpoint) (een aantal wijzigingen op de verleende vergunning voor het gebouw Silverpoint (zaaknummer 750473, olo-nummer 5826283)); 850768; 15-06-2022;
 • Schuttersweg 38C (kappen 1 boom); 850883; 16-06-2022;
 • Vaartweg 95 (kappen 1 boom); 850907; 16-06-2022;
 • Verdilaan 2 (kappen 1 boom); 850877; 16-06-2022;
 • Vingboonsstraat 1 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 850478; 17-06-2022;
 • Vossenstraat 55 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850585; 16-06-2022;

Geweigerd:

 • Liebergerweg 758 (uitbreiden woning achterzijde begane grond en eerste verdieping); 850477; 14-06-2022;
 • Minister Hartsenlaan 7 (kappen 1 bomen); 850890; 16-06-2022;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.