Openbare bekendmakingen week 24

Publicatie 17 juni 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Anton Philipsweg 2, 4 en 4B (slopen en/of asbest verwijderen); 780532; 12-06-2021;
 • Bijenmeent 129 (kappen boom); 779534; 03-06-2021;
 • Bussumerstraat 71-117 (woongebouw) (sloopwerkzaamheden monumentaal pand); 780121; 08-06-2021;
 • C 7162 (vanaf parkeerplaats FC Wasmeer naar Laren) (wijzigen voetpad naar fietspad); 780354; 09-06-2021;
 • C. Evertsenstraat 95 (kappen 1 boom); 779553; 03-06-2021;
 • De Bazelstraat 12 (constructieve wijziging); 780274; 09-06-2021;
 • Eemnesserweg 252 (constructieve wijzigingen begane grond); 779653; 05-06-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 98A (plaatsen zonnepanelen, vervangen 2 lichtkoepels door lichtstraat); 779806; 06-06-2021;
 • Hilvertsweg 301 (wijzigen balkonvloer); 779856; 07-06-2021;
 • Hommelmeent 117 (maken trapgat in betonnen vloer); 779638; 04-06-2021;
 • Hommelmeent 16 (plaatsen dakkapel voorzijde); 779640; 05-06-2021;
 • Jan Blankenlaan 10 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 780341; 09-06-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 195 (zonnepaneel of -collector plaatsen); 779880; 08-06-2021;
 • Kerkstraat 69-71 (wijzigen gevel en vluchtroute); 780366; 10-06-2021;
 • Kerkstraat 74 en 74A (verbouwen naar winkelruimte begane grond en 9 appartementen in strijd met bestemmingsplan); 780346; 09-06-2021;
 • Koninginneweg 1 E (kappen boom); 779526; 03-06-2021;
 • Koninginneweg 49 (kappen 2 bomen); 779591; 31-05-2021;
 • Koningsstraat 24 (plaatsen dakopbouw, vervangen kozijnen, isoleren buitenzijde); 779846; 07-06-2021;
 • Laapersveld 70 (verbouwen kantoorgebouw); 779588; 03-06-2021;
 • Larenseweg 1-1  (laadinfrastructuur aanleggen); 779484; 02-06-2021;
 • Liebergerweg 718 (vergroten dakkapellen rechter-/ en achterzijde); 780340; 09-06-2021;
 • Mauritslaan 6 (plaatsen 2 dakramen op zijgeveldak); 779633; 03-06-2021;
 • Minckelersstraat 213 (plaatsen veranda achterzijde); 780123; 08-06-2021;
 • Pieter de Hooghlaan 17 (wijzigen bestemming maatschappelijk gedeelte naar wonen in strijd met bestemmingsplan); 779636; 04-06-2021;
 • Prieellaan 2 (uitbreiding zijgevel); 779616; 04-06-2021;
 • Q 1270, Bob Spaaklaantje 2A (plaatsen tijdelijke buitenstudio voor 4 maanden); 779891; 07-06-2021;
 • Q 1357, Q 1517, Ceintuurbaan 2A (plaatsen zonnepanelen op clubhuis); 779730; 07-06-2021;
 • R 8387 (Bonnikestraat, Van der Welstraat, Vernhoutstraat, Wo (kappen 15 bomen); 780138; 09-06-2021;
 • Ruysdaellaan 1 (kappen berk); 780461; 11-06-2021;
 • Siriusstraat 16 (plaatsen zonnepanelen); 779456; 02-06-2021;
 • Snelliuslaan 17 (kappen acacia); 780468; 11-06-2021;
 • Spieghellaan 4 (kappen boom); 779577; 05-06-2021;
 • Stationsplein 27 (plaatsen podiumvlonder); 779657; 05-06-2021;
 • Trompenbergerweg 8 (plaatsen terrasoverkapping achterzijde); 779855; 07-06-2021;
 • Valkstraat 14 (plaatsen dakkapel achterzijde); 780262; 09-06-2021;
 • Van Musschenbroekstraat 36 (plaatsen dakkapel voorzijde); 779613; 03-06-2021;
 • Zuiderweg 175 (plaatsen dakkapel voorzijde); 780361; 09-06-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Eemnesserweg 58 (plaatsen dakkapel voorzijde); 767857; 11-06-2021;
 • Eikbosserweg 54A (verbouwen pand, aanleggen souterrain en zwemvijver); 767380; 09-06-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 39 (plaatsen dakkapel voorzijde, dakopbouw achterzijde); 769043; 08-06-2021;
 • Hilvertsweg 85 (verbouwen/uitbreiden 1e verdieping achterzijde, plaatsen 2 dakkapellen voorzijde); 767320; 09-06-2021;
 • Koninginneweg 12 (plaatsen zonnepanelen); 765579; 08-06-2021;
 • N 9622, N 9623, N 9624/ Schapenkamp 2  (herontwikkeling (sloop en nieuwbouw) gebouw Silverpoint naar 145 appartementen en commerciële ruimtes in strijd met bestemmingsplan, wijzigen uitrit); 750473; 08-06-2021;
 • Orchideestraat (L4124) (kappen 5 bomen); 768108; 11-06-2021;
 • Vaartweg 51 (aanleggen uitrit); 767321; 08-06-2021;
 • Vaartweg 91 (uitbreiden woning achterzijde, plaatsen dakkapel zijgevel); 765565; 07-06-2021;
 • Van Riebeeckweg 25 (muurdoorbraak keuken/woonkamer); 769038; 11-06-2021;

Verleend

 • Bachlaan 32 (aanleggen vijver); 742129; 07-06-2021;
 • Boomberglaan 45 (muurdoorbraak met constructieve wijziging); 755313; 09-06-2021;
 • Borneolaan 5A (slopen bijkeuken in beschermd stads- of dorpsgezicht); 759307; 11-06-2021;
 • Bosdrift 15 (wijzigen kozijn achtergevel monumentaal pand); 720802; 09-06-2021;
 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 18 (kappen esdoorn); 777390; 09-06-2021;
 • Bussumergrintweg 44B (plaatsen zonnepanelen); 741385; 11-06-2021;
 • Jacobus Pennweg 1 (kappen 5 bomen); 772773; 09-06-2021;
 • Kapteynstraat 19 (plaatsen dakkapel voorzijde); 766464; 08-06-2021;
 • Larenseweg 283 A (kappen zomereik); 773933; 09-06-2021;
 • Lijsterweg 135 (plaatsen dakopbouw); 756238; 08-06-2021;
 • Mezenstraat 24 (uitbreiden woning achterzijde); 752078; 07-06-2021;
 • Minckelersstraat 187 (plaatsen overkapping/veranda achterzijde); 759259; 08-06-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 307 (plaatsen dakkapel); 727767; 11-06-2021
 • Utrechtseweg 121A (kappen 3 bomen); 772379; 09-06-2021;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 37 (plaatsen dakkapel voorzijde); 765675; 08-06-2021;
 • Vogelpan 22 (kappen 1 boom); 772782; 11-06-2021;

Geweigerd

Nassaulaan 31 (uitbreiden woning 1e verdieping zijgevel); 755856; 10-06-2021;
Sumatralaan 29 (kappen boom); 775495; 09-06-2021;

Verkeersbesluiten

 • Wirixstraat (p-koffer thv 3A - 7F) (Reserveren vakken oplaadpunt EV), 766283
 • Kerkelandenlaan (p-terrein bij 245 - 249) (Reserveren vakken oplaadpunt EV), 766284
 • Willibrorduslaan (p-terrein ten noorden Bonifaciuslaan 102 - 200) (Reserveren vakken oplaadpunt EV), 766285
 • Willem Bontekoestraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 82) zaaknummer 1026038;

Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 24 Juni 2021 het volgende voertuig verwijderd gaat worden op grond van artikel 5.1.5 van de APV Hilversum:

 • Mercedes A180 CDI, zwart van kleur, kenteken OV59 GHF, geparkeerd op het parkeerterrein gelegen aan de Hoge Larenseweg bij het speeltuintje achter de woningen.

De verwijdering wordt gedaan namens het College van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel.nr. 14035).

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.