Openbare bekendmakingen week 23

Publicatie 09 juni 2022

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • 2e Loswal 4 (wijzigen entree, luifel en buitenterrein); 851015; 02-06-2022;
 • 40 woningen Kievitstraat 11 en omgeving (isoleren buitenzijde daken 40 woningen kievitstraat en omgeving); 851017; 02-06-2022;
 • Berlagelaan 16 (onderkelderen, uitbreiden achterzijde, constructieve wijziging); 850987; 30-05-2022;
 • Burgemeester Gülcherlaan 36 (plaatsen zonnepanelen op monumentaal pand); 850991; 30-05-2022;
 • Calandstraat 15 (kappen 1 boom); 850990; 31-05-2022;
 • Eemnesserweg 105 (plaatsen schutting met poort); 850992; 30-05-2022;
 • Emmastraat 9 (wijzigen achtergevel monumentaal pand); 850986; 30-05-2022;
 • Galileistraat 8 (plaatsen zonnepanelen); 850985; 27-05-2022;
 • Galileistraat 28 (plaatsen zonnepanelen); 850983; 26-05-2022;
 • Geuzenweg 276 (plaatsen dakopbouw); 850999; 01-06-2022;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 238A (verbouwen winkelruimte naar woonruimte); 850994; 31-05-2022;
 • Hilvertsweg 277 (plaatsen zonnepanelen); 851001; 01-06-2022;
 • Hoge Naarderweg 46 (wijzigen gevels aanbouw); 851016; 02-06-2022;
 • Irisstraat 21B (plaatsen zonnepanelen); 850984; 27-05-2022;
 • J. van Galenstraat 46 (plaatsen dakopbouw met dakkapel); 851018; 02-06-2022;
 • Laanstraat 31 (verlenging gedoogde terrasoverkapping); 851000; 01-06-2022;
 • Menno Simonszhof 126 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850993; 31-05-2022;
 • Neptunusstraat 51 (plaatsen aanbouw zij- en achtergevel); 851019; 02-06-2022;
 • Neuweg 344 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 850996; 31-05-2022;
 • Perceel C 10099 (kappen 1 boom); 851010; 31-05-2022;
 • Rossinilaan 56 (kappen 1 boom); 851009; 31-05-2022;
 • Valkstraat 21 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850995; 31-05-2022;
 • Van Ostadelaan 6 (plaatsen dakopbouw achterzijde); 850997; 31-05-2022;
 • Vosmaerlaan 9 (plaatsen zonnepanelen); 851014; 02-06-2022;
 • Waldecklaan 29 (plaatsen zonnepanelen); 851020; 03-06-2022;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Burgemeester Lambooylaan 22 (kappen 1 boom); 850759; 31-05-2022;
 • Eikbosserweg 200 (wijzigen gevels, kozijnen en plaatsen dakramen); 850733; 02-06-2022;
 • Emmastraat 24A, Nassaulaan 6C (bouwen atelier); 850749; 02-06-2022;
 • Havenstraat 61 (wijzigen gebruik van kantoor/wonen naar wonen ); 850700; 03-06-2022;
 • Hilvertsweg 128 en 130 (verbouwen winkels en bovenwoningen); 850697; 30-05-2022;
 • Parklaan 10 (vernieuwen dakbedekking, plaatsen zonnepanelen); 850728; 01-06-2022;
 • Pauwenstraat 13 (isoleren buitenzijde); 850727; 01-06-2022;
 • Rondeellaan 19 (plaatsen dakkapel zijgevel); 850669; 02-06-2022;
 • Simon Stevinweg 84 (vervangen kozijnen monumentaal pand); 850714; 03-06-2022;
 • Spuisteeg 3A (plaatsen handelsreclame); 850715; 03-06-2022;
 • Van Linschotenlaan 74 (kappen 1 boom); 850785; 31-05-2022;
 • Veerstraat 2B (wijzigen gevel, isoleren kap, plaatsen dakramen monumentale woning); 850574; 03-06-2022;
 • Vondellaan 7 (plaatsen zonnepanelen); 850731; 03-06-2022;
 • Wisseloordlaan 6 (kappen 2 bomen); 850761; 31-05-2022;

Verleend:

 • Leeghwaterstraat 27 (plaatsen dakopbouw); 850503; 03-06-2022;
 • Mozartlaan 28 (plaatsen toegangspoort); 808052; 30-05-2022;
 • Neuweg 90 (vervangen erker); 850685; 31-05-2022;
 • Utrechtseweg 119 (plaatsen dubbelglas monumentaal pand); 850422; 01-06-2022;
 • Van Riebeeckweg 212 (plaatsen van een dak met zonnepanelen op de parkeergarage); 850787; 30-05-2022;
 • Vondellaan 14 (verbouwen/uitbreiden pand, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 850414; 01-06-2022;

Geweigerd:

 • Elzenlaan 41 (plaatsen zonnepanelen); 850673; 31-05-2022;
 • J. van Galenstraat 46 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850495; 31-05-2022;

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING:

Ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 1147680 en ontvangstdatum: 25 mei 2022

 • Bosdrift 96 (afzetten stoep ten behoeve van bouwwerkzaamheden); 1147680; van 09 januari 2023 tot en met 01 juni 2024;

Zienswijze: zie het onderdeel zienswijze onderaan de advertentie.

Zienswijze:

Belanghebbenden kunnen voor wat betreft de aanvraag voor ingebruikname openbare grond hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Het indienen van een zienswijze moet binnen twee weken na publicatie gebeuren. Indien u meer informatie

wenst, kunt u contact opnemen met de heer R. Nadorp, telefoon 14035.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING:

Ingekomen aanvraag standplaatsvergunning met zaaknummer 1099742

 • Kerkbrink (op driehoek bij muziektent: tijdelijke standplaats van maximaal 24 m² in november en december 2022 voor verkoop van oliebollen met verkoopwagen;

Zienswijze: zie het onderdeel zienswijze onderaan de advertentie.

Zienswijze:

Belanghebbenden kunnen voor wat betreft de aanvraag voor standplaatsvergunningen hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum of via gemeente@hilversum.nl Wilt u hierbij het zaaknummer vermelden?

Het indienen van een zienswijze moet binnen twee weken na publicatie gebeuren.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Meer, telefoon 14035.

HORECAVERGUNNINGEN/-ONTHEFFINGEN:

Ingekomen aanvragen met bedrijfsnaam, adres, omschrijving aanvraag en zaaknummer:

 • De Kei; ’s-Gravelandseweg 12D; exploitatievergunning voor een tijdelijke terrasuitbreiding; 1148776.
 • Menara Restaurant; Langestraat 107, 1211 GX; exploitatievergunning; 1144047;
 • Bistro Spijs; Langestraat 94; exploitatie-en Alcoholwetvergunning; 1130556 en 1130554.
 • Nannes; Groest 25-27; exploitatie-en Alcoholwetvergunning; 1144128 en 1144132.

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN:

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum evenement en zaaknummer:

 • Kinderkermis Seinhorst; Winkelcentrum Seinhorst; 3-9-2022; 1151980.

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.