Openbare bekendmakingen week 22

Publicatie 3 juni 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Boomberglaan 63 (kappen boom); 776601; 22-05-2021;
 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 18 (kappen esdoorn); 777390; 26-05-2021;
 • Javalaan 11 (plaatsen overkapping in achtertuin); 776979; 21-05-2021;
 • Julianalaan 13 (renoveren en uitbreiden pand, plaatsen dakkapellen, vergroten kelder); 776616; 21-05-2021;
 • K 2574, Utrechtseweg Landgoed Kruisheide kavel 4 (bouwen woning, aanleggen uitrit); 776595; 21-05-2021;
 • Lieven de Keylaan 93 (plaatsen dakkapel voorzijde); 777183; 26-05-2021;
 • Loosdrechtseweg 85 (kappen kerstboom); 777380; 28-05-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 96 (plaatsen dakkapel voorzijde); 777128; 24-05-2021;
 • Planetenstraat 93 (plaatsen zonnepanelen); 777201; 26-05-2021;
 • R 8350, langs spoorlijn tussen Oosterengweg 46D en Oude Amer (advies welstand plaatsen damwanden en keerwanden (hov baan tracé 3)); 777482; 26-05-2021;
 • Ruysdaellaan 16 (plaatsen dakkapel zijgevel); 776982; 22-05-2021;
 • Van Speijklaan 41-44 (verduurzamen/verbeteren 54 appartementen); 776633; 21-05-2021;
 • Vivaldipark 3 en 70 (2-onder-1-kap woning) (plaatsen zonnepanelen); 776987; 24-05-2021;
 • Vreelandseweg 42 (graafwerkzaamheden t.b.v. voedingskast en laadunit); 777140; 25-05-2021;
 • Witte Kruislaan 8 (verplaatsen brandscheiding, bouwwerk brandveilig gebruiken); 776527; 21-05-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Burgemeester Bootlaan 15 (verlagen tuinmuur in beschermd stads- of dorpsgezicht); 765107; 28-05-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 144 (plaatsen gevelreclame); 765654; 26-05-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 91, 93, 95 (plaatsen 3 dakkapellen voorzijde, wijzigen raamkozijn nr. 91 naar deurkozijn); 764762; 31-05-2021;
 • Goudwespmeent 14 (doorbraak woonkamer/garage, plaatsen afdak boven deur, erfafscheiding); 757939; 26-05-2021;
 • Leeuwerikstraat 33A (realiseren patio/wijzigen indeling); 764731; 26-05-2021;
 • N 8599, Groest 69 (realiseren van een nieuw te bouwen politiekantoor); 760835; 25-05-2021;
 • Siriusstraat 44 t/m 60 (even) (plaatsen zonnepanelen); 757867; 27-05-2021;

Verleend:

 • Bussumerstraat 24D (plaatsen extra verdieping op bestaand dak); 750743; 28-05-2021;
 • Curiestraat 45 (plaatsen dakkapel voorzijde); 767003; 28-05-2021;
 • De Melkfabriek 5 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 752319; 28-05-2021;
 • Herenstraat 43 (samenvoegen winkel en café naar restaurant); 757123; 26-05-2021;
 • Hertog Hendriklaan 8 (verbouwen/restaureren monumentale villa); 747286; 25-05-2021;
 • HVS C 7159, 7162, 7163, 7333, 9427, 9432 (tussen Soestdijker (diverse werkzaamheden tbv realisatie van het project vgs (maatregelen gericht op versterking van ecologie en recreatie), waaronder het afgraven, egaliseren en ophogen van gronden); 752362; 31-05-2021;
 • Jan van der Heijdenstraat 26 (plaatsen toegangsboog, 3 aanrijpaaltjes en handelsreclame); 748718; 28-05-2021;
 • Langestraat 103A, 103B (plaatsen van 2 dakramen bij een monumentaal pand ); 754870; 25-05-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 200 (plaatsen dakkapel voorzijde); 731936; 25-05-2021;
 • Sumatralaan 11 (vervangen schoorsteen); 755303; 25-05-2021;
 • Van der Helstlaan 25 (vervangen van een pannendak bij een monumentaal pand ); 757914; 25-05-2021;

Geweigerd:

 • Polluxstraat 38 (plaatsen zonnepanelen); 742266; 28-05-2021;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

HORECAVERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN:

Ingekomen aanvragen met naam bedrijf, adres inrichting, omschrijving aanvraag en zaaknummer(s):

 • Snack du Luxe; Havenstraat 2F; aanvraag Exploitatievergunning wegens overname bestaand bedrijf; 775334.

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.