Openbare bekendmakingen week 20

Publicatie maandag 17 mei 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

 

OMGEVINGSVERGUNNING:

Ingekomen

 • 2e Nieuwstraat 32 (verhogen nok, plaatsen dakkapel achterzijde); 773045; 07-05-2021;
 • Biersteeg 15 (plaatsen overkapping terras); 772691; 05-05-2021;
 • Bijenmeent 81 (uitbreiden woning); 733212; 23-12-2020;
 • Bosdrift 140 (verhogen nok, optrekken achtergevel); 772735; 05-05-2021;
 • Busken Huetplein 16 (plaatsen zonnepanelen); 773392; 10-05-2021;
 • Dahliastraat 32 (uitbreiden woning achterzijde); 774557; 11-05-2021;
 • Den Ool 32 (plaatsen dakkapel); 773384; 09-05-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 356 (uitbreiden woning zij- en achtergevel, plaatsen dakkapel); 772790; 06-05-2021;
 • Groest 44 (kappen kastanjeboom); 773158; 06-05-2021;
 • Jacobus Pennweg 1 (kappen 5 bomen); 772773; 05-05-2021;
 • Johannes Geradtsweg 97 (vervangen tuinhuisje); 772245; 04-05-2021;
 • Julianalaan 11 (renoveren dakbedekking monumentaal pand); 772542; 05-05-2021;
 • Kerkstraat 61 (wijzigen gevelreclame); 774584; 11-05-2021;
 • Kleine Drift 71 (wijzigen gevel, plaatsen handelsreclame ); 773365; 07-05-2021;
 • Koninginneweg 24 (uitbreiden woning, onderkelderen nieuwe aanbouw); 774524; 11-05-2021;
 • Larenseweg 283 A (kappen zomereik); 773933; 10-05-2021;
 • Neuweg 35B, 35C (vergroten 2 appartementen monumentaal pand, plaatsen dakkapellen en dakraam); 772664; 05-05-2021;
 • Nieuwlandseweg 91 (aanleggen dakterras achterzijde); 772244; 03-05-2021;
 • Pieter de Hooghlaan 10 (plaatsen dakkapellen voor- en zijgevel); 772748; 05-05-2021;
 • Planetenstraat 91 (plaatsen zonnepanelen); 772719; 05-05-2021;
 • Schietspoel 12 (dichtzetten balkon 2e verdieping achterzijde); 772761; 06-05-2021;
 • 's-Gravelandseweg 168 (kappen eik); 773945; 10-05-2021;
 • Soestdijkerstraatweg 2 (verbouwen appartement); 774501; 11-05-2021;
 • St. Annastraat 31 (realiseren zolderverdieping); 772248; 04-05-2021;
 • Sumatralaan 39 (wijzigen raamkozijn naar deurkozijn); 774502; 11-05-2021;
 • Taludweg (M 1546) (kappen boom); 771850; 03-05-2021;
 • Torenlaan 35 (plaatsen zonnepanelen); 773535; 10-05-2021;
 • Utrechtseweg 113A (nieuwbouw woning); 774499; 11-05-2021;
 • Utrechtseweg 121A (kappen 3 bomen); 772379; 03-05-2021;
 • Vaartweg 66 (bouwen woongebouw met ondergrondse parkeervoorziening); 774627; 12-05-2021;
 • Van Hoornstraat 29 (plaatsen fietsenstalling in voortuin); 773372; 09-05-2021;
 • Vogelpan 22 (kappen 1 boom); 772782; 06-05-2021;
 • Vossenstraat 44 (plaatsen dakkapel voorzijde); 774602; 12-05-2021;
 • Willem Bontekoestraat 1-41 (gevels Willem Bontekoestraat 1-41 voorzien van street art ); 773529; 10-05-2021;
 • Zuiderloswal 3 (bouwen 3 bedrijfsverzamelgebouwen, wijzigen uitrit); 773409; 10-05-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • 1e Oosterstraat 2 (verbouwen bedrijfsruimte naar appartement); 759296; 12-05-2021;
 • Bloemstraat 20 (plaatsen dakkapel achterzijde); 752225; 12-05-2021;
 • Borneolaan 5A (slopen bijkeuken in beschermd stads- of dorpsgezicht); 759307; 10-05-2021;
 • Dalweg 10 (plaatsen zonnepanelen); 757499; 08-05-2021;
 • Dotterstraat 19 (plaatsen dakkapel achterzijde); 759920; 10-05-2021;
 • Eikbosserweg 131 (plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning ); 761263; 10-05-2021;
 • Elzenlaan 65 (plaatsen zonnepanelen op aanbouw); 760076; 10-05-2021;
 • Franciscusweg 10D/3 (verbouwen/wijzigingen t.o.v. eerder verleende vergunning); 760525; 10-05-2021;
 • Frans van Mierislaan 13 (uitbreiden woning achterzijde); 761341; 10-05-2021;
 • Hindelaan 5 (plaatsen dakkapel achterzijde); 753306; 10-05-2021;
 • Hoge Larenseweg 9 (plaatsen dakopbouw achterzijde); 757791; 12-05-2021;
 • Javalaan 14 (uitbreiden woning 1e verdieping achterzijde, wijzigen constructie begane grond); 758986; 08-05-2021;
 • Johan de Wittstraat 9 (plaatsen dakkapel voorzijde); 759952; 10-05-2021;
 • Leeghwaterstraat 119 (plaatsen dakopbouw); 759890; 10-05-2021;
 • Mierenmeent 122 (plaatsen berging/schuur voorzijde); 757453; 12-05-2021;
 • Neuweg 3, 3A, 3B, 3C (wijzigen balkonhekken); 759028; 06-05-2021;
 • Ohmstraat 18 (plaatsen dakkapel achterzijde); 759268; 10-05-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 69 (plaatsen zonnepanelen); 759002; 12-05-2021;
 • Stalpaertstraat 40 (verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde); 757851; 07-05-2021;

Verleend:

 • Bachlaan 36 (aanleggen terras met overkapping in achtertuin); 755288; 04-05-2021;
 • Begoniastraat 63 (plaatsen dakopbouw); 759923; 11-05-2021;
 • Bergweg 40 P1 (realiseren 70 parkeerplaatsen, vellen 1 boom en legaliseren verhardingen (autopaden, voetpaden en terrassen)); 762022; 10-05-2021;
 • Bodemanstraat 9B (verbouwen winkelpand); 746909; 10-05-2021;
 • Eemnesserweg 43 (plaatsen dakkapel achterzijde); 745926; 10-05-2021;
 • Emmastraat 24 (verbouwen monumentaal pand); 731618; 04-05-2021;
 • Gomarushof 62 (plaatsen dakkapel voorzijde); 764703; 06-05-2021;
 • Hommelmeent 178 (plaatsen dakkapel voorzijde); 762219; 07-05-2021;
 • Kerkstraat 3 (wijzigen winkelpui); 623258; 12-05-2021;
 • Kerkstraat 6 (verbouwen pand naar 2appartementen boven winkel); 750413; 12-05-2021;
 • Lage Naarderweg 8 (wijzigen gevels); 759105; 11-05-2021;
 • Melkmeent 9 (bouwen berging agrarische werktuigen); 757766; 06-05-2021;
 • N 6866, Spoorstraat 12-14 (verbouwen naar 3 appartementen (legalisatie)); 760093; 12-05-2021;
 • Nieuwe Havenweg 6 (renoveren gevels, verbouwen bedrijfsunits); 752002; 17-05-2021;
 • Vaartweg 61 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 742158; 06-05-2021;
 • Van Gelderlaan 14 (plaatsen raam in zijgevel); 748059; 11-05-2021;
 • Van Musschenbroekstraat 33 (dakkapel achterzijde); 748742; 17-05- 2021
 • Wisseloordlaan 6 (kappen boom); 760293; 11-05-2021;

Geweigerd:

 • Kamerlingh Onnesweg 207 (zonnepanelen zijkant en dakramen voorkant); 738522; 17-05-2021

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

 

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT(EN)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 10 mei 2021 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Gijsbrecht van Amstelstraat (bij Bosdrift) (parkeerplaats deelauto Mywheels); 764484
 • Daltonstraat (bij Kamerlingh Onnesweg) (parkeerplaats deelauto Mywheels); 764488

VERKEERSBESLUIT(EN)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 19 mei 2021 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Wolvenlaan bij Gazellestraat (aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 756001
 • Gasthuisstraat nabij Havenstraat (aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 756002
 • Ruysdaellaan bij Gabriël Metsulaan (aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 75600

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT(EN)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 19mei  2021 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Franciscusweg (bij bocht nr. 229) (instellen stopverbod binnenbocht); 766287

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Aangepaste ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 767018 en ontvangstdatum: 16 april 2021

 • locatie parkeerterrein thv Spinozahof nummer 46 in plaats van nummer 8.

(het inrichten van een bouwplaats ten behoeve van het verduurzamen en onderhouden van woningen van 01-06-2021 t/m 01-09-2021; zaaknummer 767018.

BEKENDMAKING

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf  27 mei 2021 het volgende voertuig verwijderd gaat worden op grond van artikel 5.1.5 van de APV Hilversum:

 • Aanhanger met tuinafval geparkeerd in de berm ter hoogte van de Palestrinalaan 4 1217CE Hilversum

De verwijdering wordt gedaan namens het College van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel.nr. 14035).

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.