Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 2

Publicatie 9 januari 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • A 2330, t.h.v. Hommelmeent 112, 118, achter Hommelmeent 52, (kappen 6 bomen); 602770; 20-12-2019;
 • A 2373, A 2335, nabij Bijenmeent 42 (kappen 5 bomen); 603949; 24-12-2019;
 • Arena 301 (plaatsen schermen dakinstallaties); 604125; 27-12-2019;
 • Begoniastraat 27 (uitbreiden woning); 602723; 18-12-2019;
 • Bosdrift 20 (uitbreiden woning); 604372; 31-12-2019;
 • Bussumergrintweg 58 (aanleggen 2 padelbanen); 604280; 01-01-2020;
 • C 9398, naast Soestdijkerstraatweg 133A-133D (noodkap boom); 602734; 19-12-2019;
 • Ceintuurbaan 12 (kappen boom); 604095; 27-12-2019;
 • Dorsmanstraat 10 (verhogen nok); 603918; 23-12-2019;
 • Faisantenstraat 2 t/m 18 (even nummers), St Vitusstraat 64 t (wijzigen gevels, vervangen dakkapellen, isoleren daken); 604256; 28-12-2019;
 • Floris Vosstraat 51 (aanleggen uitrit); 602683; 23-12-2019;
 • Herenstraat 41, 41A, 41B, 54 (verbouwen 4 monumentale panden, plaatsen erfafscheiding); 601049; 14-12-2019;
 • Herenstraat 41, 41A, 41B, 54 en Veerstraat 54 (verbouwen 4 monumentale panden, plaatsen erfafscheidingen en dakterrassen); 601049; 14-12-2019;
 • Jan van der Heijdenstraat 10 (plaatsen dakkapel); 604088; 24-12-2019;
 • Javalaan 38 (kappen boom); 602791; 22-12-2019;
 • Javalaan 38 (wijzigen zijgevel, plaatsen dakraam); 604244; 28-12-2019;
 • Kapteynstraat 35 (plaatsen dakkapel); 602743; 19-12-2019;
 • Loosdrechtseweg 144 (plaatsen dakkapel); 604266; 30-12-2019;
 • Ludgeruslaan 8 (plaatsen dakkapel); 604106; 27-12-2019;
 • Neuweg 48A (verbouwen pand naar woning); 602761; 19-12-2019;
 • O 1932, t/o joodse begraafplaats/Zeverijnstraat 4 (kappen 3 bomen); 603942; 24-12-2019;
 • O 1987, t/o Wolvenlaan 229-239 (kappen boom); 603950; 24-12-2019;
 • O 515, t.h.v. Bodemanstraat 50 (kappen boom); 603935; 24-12-2019;
 • Oude Amersfoortseweg 34 (kappen boom); 604364; 02-01-2020;
 • Rossinilaan 56 (kappen 14 bomen); 604369; 02-01-2020;
 • 's-Gravelandseweg 139 (renoveren dak monumentaal pand); 603912; 23-12-2019;
 • Torenlaan 25 (gedeeltelijk verbouwen monumentaal kerkpand naar woonruimte, aanleggen uitrit); 603034; 24-12-2019;
 • Vaartweg 51A, 51B (wijzigen gebruik bg van kantoor naar wonen (2*1 woning)); 603962; 24-12-2019;
 • Van Nijenrodestraat 19 (plaatsen dakkapel); 604090; 25-12-2019;
 • Van Riebeeckweg 212 (bouwen tijdelijk gebouw ); 602794; 23-12-2019;
 • Vingboonsstraat 23 (plaatsen 2 dakkapellen); 602774; 20-12-2019;
 • Wernerlaan 21 (verplaatsen dakraam, plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 604478; 31-12-2019;
 • Wisseloordlaan 10 (aanleggen tuin); 602787; 20-12-2019;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Albertus Perkstraat 103 (slopen serre in beschermd stads- of dorpsgezicht); 590764; 24-12-2019;
 • Anna's Hoeve bouwvelden 4.5 en 4.6 (t.h.v. Minckelersstraat (bouwen 24 woningen, aanleggen uitrit); 592424; 02-01-2020;
 • D 4081, terrein naast Athene en Thebe 22 (aanleggen tijdelijke parkeerplaats voor maximaal 2 jaar); 592347; 03-01-2020;
 • Kometenstraat 28 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning); 586914; 24-12-2019;
 • Larenseweg 140A (bouwen schuur (legalisatie), vervangen dak in beschermd stads- of dorpsgezicht in strijd met bestemmingsplan); 591037; 02-01-2020;
 • Otto'slaan 20 (wijzigen gevels); 593535; 02-01-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 143 (plaatsen van dakkapellen op het achter- zij/voordakvlak van de woning en het wijzigen van de zoldervloerconstructie t.b.v. een andere trap); 586045; 24-12-2019;
 • Professor Kochstraat 51 (uitbreiden van de woning en het plaatsen van kozijnen in de zijgevel ); 589740; 27-12-2019;
 • Regentesselaan 12 (verplaatsen boom); 593282; 24-12-2019;
 • Valkstraat 32 (plaatsen van zonnepanelen ); 589727; 02-01-2020;

Rectificatie van week 1

 

 • 602265 OV-OLO bouwen C 7163, nabij Weg over Anna's Hoeve 3 bouwen Fly-over (ongelijkvloerse kruising HOV-baan) (bevoegd gezag Provincie)
 • 602575 OV-OLO weg aanleggen of veranderen R 6627 en omgeving Oosterengweg 40/spoorwegovergang vervangen spoorwegovergang d.m.v. onderdoorgang verkeer (bevoegd gezag Provincie)

Verleend

 • Bijenmeent 74 (uitbreiden woning ); 594848; 24-12-2019;
 • De Kupstraat 2-36, 38-96, Erfgooiersstraat 50-531 (versterken balkons aan de achterzijde van het woongebouw); 592612; 24-12-2019;
 • Eikbosserweg 216 (uitbreiden woning); 595263; 24-12-2019;
 • Irisstraat 75 (kappen boom); 594247; 23-12-2019;
 • Kamerlingh Onnesweg 189 (plaatsen dakkapel); 591110; 23-12-2019;
 • Kapteynstraat 99 (plaatsen 2 dakramen); 593290; 03-01-2020;
 • Kerkstraat 88 (vervangen pui); 580163; 23-12-2019;
 • Otto'slaan 7 (plaatsen zonnepanelen op dak garage); 592405; 23-12-2019;
 • Oude Amersfoortseweg 113 (kappen boom); 595130; 23-12-2019;
 • 's-Gravelandseweg 131 B (uitbreiden woning); 579704; 23-12-2019;
 • Soestdijkerstraatweg 102 (verbouwen van een revalidatiecentrum); 580487; 31-12-2019;

Geweigerd

 • Groest 73-21 (vervangen kozijn); 589882; 23-12-2019;

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 27 december 2019 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en).

 • Salviastraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 38) zaaknummer 572890;

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze worden op 9 januari 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.
(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Laapersweg (tijdelijk) Instellen tweerichtingsverkeer c.a., zaak 583307

Ontwerp verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 9 januari 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.
(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Van Ghentlaan (thv nr. 2)  Oplaadpunt met vakken EV, zaak 602232

APV

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 5.1.4. van de APV Hilversum vanaf 16 januari 2020 een voertuig betreffende een donker grijs/zwarte Pronto scooter zonder kenteken verwijderd zal worden

 • Banckertlaan ter hoogte van perceel nummer 97 - 143.
 • Banckertlaan ter hoogte van perceel nummer 145 – 191

De verwijdering wordt gedaan namens het college van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel. nr. 14 035).

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie.

Horeca

Stichting tot Behartiging van de Belangen van de Hilfertheem-Groep, Binnenweg 2 (incidentele ontheffing sluitingstijd en schenktijd t.b.v. jubileumfeest op 28-03-2020), zaaknummer 597067, ingekomen op 02-12-2019.

Als u informatie wilt over deze aanvragen kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijze kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.