Openbare bekendmakingen week 2

Publicatie 12 januari 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunning

Ingekomen

 • Arendstraat 15/17 en 19 (samenvoegen panden (verwijderen wand)); 736385; 05-01-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 77 (plaatsen dakopbouw achterzijde en dakkapel voorzijde); 734933; 30-12-2020;
 • Kleine Drift 51 (verbouwen bedrijfsruimte begane grond naar 2 appartementen); 735906; 04-01-2021;
 • Kleine Drift 71 (wijzigen bestemming van dienstverlening naar tandartspraktijk in strijd met bestemmingsplan); 736395; 06-01-2021;
 • Lorentzweg 35 (plaatsen dakkapel voorzijde); 734994; 31-12-2020;
 • Radiostraat 45 (uitbreiden woning); 735066; 02-01-2021;
 • Reaumurlaan 18 (verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde); 736444; 06-01-2021;
 • K 1897 (nabij Rembrandtlaan 32) (kappen 1 boom); 736555; 18-12-2020;
 • Van Linschotenlaan 114 (kappen 1 boom); 731700; 21-12-2020;
 • Violenstraat 18 (plaatsen dakkapel voorzijde (legalisatie)); 736534; 06-01-2021;
 • Violenstraat 18 (plaatsen dakkapel achterzijde); 736459; 06-01-2021;
 • Zadelstraat 8 (verbouwen woning); 735817; 04-01-2021;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hun ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Augustinushof 66 (plaatsen dakkapel voorzijde); 719187; 08-01-2021;
 • Bosdrift 15 (wijzigen kozijn achtergevel monumentaal pand); 720802; 08-01-2021;
 • Eikenlaan 57 (aanleggen uitrit, plaatsen toegangspoort); 718112; 05-01-2021;
 • Frans Halslaan 8 en 10 (plaatsen van 2 geschakelde dakkapellen voorzijde); 724918; 05-01-2021;
 • Kometenstraat 92 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde (legalisatie)); 720620; 07-01-2021;
 • Multatulilaan 24 (uitbreiden woning, vervangen/vergroten dakkapellen voor- en achterzijde); 721436; 08-01-2021;
 • Nassaulaan 21 (plaatsen carport); 703799; 05-01-2021;
 • Simon Stevinweg 77 (plaatsen dakkapel achterzijde); 719053; 06-01-2021;
 • Simon Stevinweg 79 (plaatsen 2 dakkapellen zijkant en achterzijde); 719158; 06-01-2021;
 • St. Vitusstraat 38 (renoveren kap, koppelen 2 dakkapellen voorzijde); 721421; 05-01-2021;
 • Van Hogendorplaan 12 (plaatsen dakkapel voorzijde); 719526; 08-01-2021;
 • Van Hogendorplaan 27 (plaatsen dakkapel voorzijde); 720631; 08-01-2021;
 • Van Riebeeckweg 14 (plaatsen van een dakopbouw op de garage ); 719207; 05-01-2021;
 • Vreelandseweg 52 (verbouwen monumentaal botenhuis, plaatsen erfafscheiding); 711460; 06-01-2021;

Verleend

 • C. Evertsenstraat 64 (plaatsen dakkapel voorzijde); 703898; 06-01-2021;
 • Emmastraat 36A (wijzigen gevel (plaatsen nieuwe pui)); 698714; 07-01-2021;
 • Lorentzweg 28 (plaatsen dakkapel voorzijde); 703823; 08-01-2021;

Geweigerd

 • Fuchsiastraat 44 (plaatsen dakkapel achterzijde); 705677; 10-01-2021;
 • Nassaulaan 29 (plaatsen zonnepanelen); 685653; 05-01-2021;
 • Vermeerlaan 3 (aanleggen uitrit); 711963; 05-01-2021;

Bezwaar:

Zie onderaan de advertentie

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 11 januari 2021 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Eikbosserweg (nabij Zeshoven)- Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, zaak 716076;
 • Simon Stevinweg (nabij v Kretschmar v Veenlaan)- Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, zaak 716078;
 • Neuweg (nabij 104 – 132)- Mutatie laad-los gelegenheden, zaak 713141;
 • J.P. Coenstraat - (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnr. 1), 728866;                                          

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

Algemene plaatselijke verordening

 • Vanaf 9 januari 2021 een aanhangwagen met een onbekend kenteken verwijderd zal worden die geparkeerd staat op de St. Vitusstraat ter hoogte van perceel nummer 94 & 96 te Hilversum; op de parkeerplaats. De verwijdering wordt gedaan namens het college van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het service meldpunt van de gemeente Hilversum (tel. nr. 14035).
 • Ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 735946 en ontvangstdatum: 05 januari 2021. Locatie Kleine Drift 23 en 25. Het plaatsen van een bouwhek voor Kleine Drift 23 en 25 voor de nieuwbouw van 01-02-2021 t/m 01-11-2021; zaaknummer 735946.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u een betrokkene? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen betrokkenen van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, geldt de vergunning meestal na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar gaan meestal direct na bekendmaking in, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet ingaat, kunt u een voorlopige voorziening vragen.