Openbare bekendmakingen week 19

Publicatie 12 mei 2022

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • A2570, naast Utrechtseweg 58 (melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen); 850834; 29-04-2022;
 • Asterstraat 4 t/m 54 (even), 3 t/m 41 (oneven) (plaatsen zonnepanelen); 850865; 05-05-2022;
 • Betje Wolfflaan 2 G1 t/m G9 (verbouwen 9 garageboxen naar 4 woningen); 850859; 03-05-2022;
 • Blesboklaan 2A (kappen 1 boom); 850831; 29-04-2022;
 • Bodemanstraat 11A (plaatsen dakopbouw); 850842; 02-05-2022;
 • Floralaan 6 (uitbreiden zijkant, plaatsen tuinmuur met poort); 850844; 02-05-2022;
 • Groest 53 (plaatsen terrasschermen voorzijde, terrasoverkapping achterzijde); 850843; 02-05-2022;
 • Groest 92 (legalisatie gedoogde terrasoverkapping); 850841; 02-05-2022;
 • Hendrick de Keyserlaan 19 (kappen 1 boom); 850830; 28-04-2022;
 • Hyacintenlaan 54 (wijzigen kozijnen erker voorzijde); 850827; 29-04-2022;
 • Kapteynstraat 17 (plaatsen dakkapellen voor- en achterzijde); 850864; 05-05-2022;
 • Kapteynstraat 51 (kappen 1 boom); 850852; 03-05-2022;
 • Kavel links van Verdilaan 5 (nieuwbouw woning, kappen 2 bomen, aanleggen uitrit en grind/terras); 850866; 05-05-2022;
 • Koninginneweg 32 (plaatsen buitenunits airco); 850863; 04-05-2022;
 • Koningsstraat 139 (wijzigen uitrit); 850867; 05-05-2022;
 • Laapersweg 22 (kappen 1 boom); 850849; 02-05-2022;
 • Oosterspoorplein t/o Kleine Drift 1A (plaatsen bloemenkiosk); 850862; 04-05-2022;
 • Orchideestraat 7 (plaatsen afdak/fietsenstalling aan zijgevel); 850845; 02-05-2022;
 • Pauwenstraat 60 (plaatsen dakopbouw, uitbouw en wijzigen gevels); 850855; 02-05-2022;
 • Ruysdaellaan 45 (plaatsen zonnepanelen); 850828; 30-04-2022;
 • Siriusstraat 60 (kappen 1 boom); 850829; 28-04-2022;
 • St. Vitusstraat 24B (plaatsen dakkapel voorzijde); 850856; 02-05-2022;
 • Van Oldenbarneveltlaan 67 (kappen 1 boom); 850839; 01-05-2022;
 • Van Riebeeckweg 12 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850860; 03-05-2022;
 • Van Riebeeckweg 212 (noodkap 3 bomen); 850836; 30-04-2022;
 • Wattstraat 15 (kappen 1 boom); 850846; 02-05-2022;
 • Wisseloordlaan 10 (bouwen bijgebouw met kelder); 850826; 29-04-2022;
 • Rectificatie (Van Kretschmar van Veenlaan 61) (kappen 2 bomen); 850761; 19-04-2022; moet zijn Wisseloordlaan 6

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Alexanderlaan 34 (plaatsen dakkapel achterzijde); 850520; 03-05-2022;
 • Burgemeester Andriessenstraat 50-60 (na-isoleren monumentaal pand); 850756; 02-05-2022;
 • Diamantstraat 18 (plaatsen dakopbouw, uitbreiden achterzijde); 850519; 04-05-2022;
 • Franciscusweg 10 D 3 (nieuwbouw 17 bedrijfsunits); 850318; 03-05-2022;
 • Herenstraat 2 (plaatsen tijdelijke terrasoverkapping); 850514; 02-05-2022;
 • Kerkstraat 41 (verbouwen van een woning op de verdieping naar 2 appartementen en het uitbreiden van de uitbouw op de 2de verdieping aan de achterzijde); 850526; 06-05-2022;
 • Kerkstraat 8 en perceel achterzijde aan de Oude Doelen 5 (verbouwen van het pand naar winkelruimte en 14 appartementen); 850468; 03-05-2022;
 • L 1832, 3055,3057,3058 nabij Silenestraat 15 (bouwen 10 starterswoningen, wijzigen uitrit, aanleggen weg/parkeerplaatsen); 850262; 04-05-2022;
 • Loosdrechtse Bos 15 (interne verbouwing monumentaal pand); 850784; 02-05-2022;
 • Saturnusstraat 25 (plaatsen zonnepanelen); 850517; 03-05-2022;
 • Utrechtseweg 119 (plaatsen dubbelglas monumentaal pand); 850422; 03-05-2022;
 • Van Dijkstraat 20 (verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde, constructieve wanddoorbraak); 850512; 03-05-2022;
 • Van Linschotenlaan 1 (interne verbouwing); 850825; 02-05-2022;

Verleend:

 • Albertus Perkstraat 57 (kappen 2 bomen); 850703; 04-05-2022;
 • Bussumerstraat 50 (wijzigen gevel, plaatsen gevelreclame); 850204; 04-05-2022;
 • Frederik van Eedenlaan 28 (kappen 1 boom); 850680; 04-05-2022;
 • Geuzenweg 141 (kappen 1 boom); 850605; 04-05-2022;
 • Graaf Florislaan 32 (onderhoud gevels monumentaal pand); 801961; 04-05-2022;
 • Hilvertsweg 299 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850675; 04-05-2022;
 • Holleweg 5 (kappen 19 bomen); 850610; 04-05-2022;
 • Jacob Catsstraat 23 (plaatsen aanbouw, onderkelderen woning); 850622; 06-05-2022;
 • Jacob van Campenlaan 2 (plaatsen dakkapel zijgevel); 807919; 03-05-2022;
 • Kerkbrink 17 (vervangen/wijzigen gevelpuien); 850353; 03-05-2022;
 • Kloosterlaan 116 (wijzigen balkon/kozijn); 850290; 02-05-2022;
 • Kloosterlaan 41 (plaatsen raamkozijn in zijgevel); 850676; 04-05-2022;
 • Larenseweg 155 (plaatsen nieuwe tussenvloer); 850590; 03-05-2022;
 • Loosdrechtseweg 53 (kappen 1 boom); 850691; 04-05-2022;
 • Meikevermeent 19 (kappen 1 boom); 850652; 04-05-2022;
 • Noordse Bosje 47 (plaatsen van 2 dakramen op een monumentaal pand); 850161; 06-05-2022;
 • Pauwenstraat 30 (plaatsen van een dakopbouw); 850588; 06-05-2022;
 • Rondeellaan 17 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850507; 04-05-2022;
 • Silenestraat 24 (plaatsen dakopbouw); 850293; 02-05-2022;
 • Sterrelaan 10 (uitbreiden achterzijde); 850214; 04-05-2022;
 • Sumatralaan 40 (schoolgebouw) (plaatsen zonnepanelen); 850327; 04-05-2022;
 • Trompenbergerweg 20 (kappen 1 boom); 850651; 03-05-2022;
 • Zeverijnstraat 16 (vervangen entree/luifel); 850235; 02-05-2022;

Geweigerd:

 • Irisstraat 62 (verhogen nok); 806840; 02-05-2022;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

VERKEERSBESLUIT(EN):

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 11 mei 2022 bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Delilaan (nabij Javalaan) (aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV); 1097747;

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT(EN):

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 29 april respectievelijk 11 mei 2022 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.officielebekendmakingen.nl Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Augustinushof (aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV); 1132232; 11-05-2022
 • Hertzpad (aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV); 1132200; 11-05-2022
 • Lutherhof  (aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV); 1132845; 11-05-2022
 • Noorderweg (bij Hoge Larenseweg) (wegvak vaststellen 30km/h); 1105466; 29-04-2022
 • Spinozahof (aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV); 1132826; 11-05-2022

ONTHEFFINGEN:

Verleend:

 • Locatie Anthony Fokkerweg 82 (wegafsluiting voor een mobiele hijskraan op dit adres ten behoeve het hijsen van een werkbak in verband met reparatiewerkzaamheden aan de dakgoten). Verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de Kamerlingh Onnesweg op 13 juni 2022 van 07.00 tot en met 16.00.

BEKENDMAKING:

Het college van Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf donderdag 19 mei 2022 de aanhanger op grond van artikel 5.1.4 APV / artikel 5.1.5 APV zal worden verwijderd op de Morsestraat ter hoogte van huisnummer 2, te Hilversum. De aanhanger is voorzien van een rode en gele sticker.

BEKENDMAKING:

Het college van Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 5.1.5 van de APV Hilversum vanaf 12 mei 2022 meerdere voertuigen betreffende aanhangers waar geen eigenaar van bekend is verwijderd zullen worden. De voertuigen staan geparkeerd op de ventweg van de Diependaalselaan. De verwijdering wordt gedaan namens het college van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende.

Het gaat hier om de volgende voertuigen:

 • Een aanhanger zonder kenteken met daarin een kapotte deur en ander (grof) vuil
 • Een aanhanger met reclame van Krisradiator.nl

Verwijdering wordt gedaan namens Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder/rechthebbende.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel.nr. 14035).

HORECAVERGUNNINGEN/-ONTHEFFINGEN:

Ingekomen:

 • Café de Dokter; Groest 44; exploitatievergunning voor een tijdelijke terrasuitbreiding; 1134855;
 • Eazie; Groest 58; exploitatievergunning voor een tijdelijke terrasuitbreiding; 1133655;

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN:

Verleend:

 • Platenbeurs Hilversum; Marktplein; 22-52022 en 21-8-2022; 1110578; 3-5-2022;
 • Hemelpop; Marktplein; 26-5-2022; 1121480; 3-5-2022;

Als u informatie wilt over een vergunning, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

 

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.