Openbare bekendmakingen week 18

Publicatie 5 mei 2022

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Anthony Fokkerweg 208 (kappen 1 boom); 850814; 26-04-2022;
 • Bijenmeent 36 (plaatsen dakkapel voorzijde, stalen portaal achterzijde, zonnepanelen en vervangen kozijnen); 850824; 29-04-2022;
 • Bloemenmeent 5 (kappen 1 boom); 850796; 21-04-2022;
 • Bosdrift 72 (wijziging vergunning 421812 (uitbreiden achterzijde), plaatsen zonnepanelen); 850812; 28-04-2022;
 • Burgemeester Schooklaan 6 (plaatsen zonnepanelen); 850807; 26-04-2022;
 • Bussumergrintweg 5 (kappen 1 boom); 850794; 24-04-2022;
 • Groest 46 (plaatsen handelsreclame); 850805; 25-04-2022;
 • Hindelaan 3 (uitbreiden pand aan zijgevel); 850808; 26-04-2022;
 • Hyacintenlaan 13 (isoleren pand, wijzigen kozijnen en ramen); 850806; 26-04-2022;
 • Jacob van Maerlantlaan 18 (kappen 1 boom); 850803; 25-04-2022;
 • Larenseweg 189 (plaatsen zonnepanelen); 850798; 25-04-2022;
 • Lijsterweg 101 (vervangen/vergroten dakkapel zijgevel); 850786; 21-04-2022;
 • Loosdrechtse Bos 15 (interne verbouwing monumentaal pand); 850784; 21-04-2022;
 • Meikevermeent 9 (kappen 2 bomen); 850797; 21-04-2022;
 • Multatulilaan 10 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850809; 26-04-2022;
 • R 8263 t.h.v. Jac. P. Thijsseplein (kappen 4 bomen); 850821; 28-04-2022;
 • Soestdijkerstraatweg 129 (noodkap 1 boom); 850815; 26-04-2022;
 • Torenlaan 27 (vernieuwen fundering en wanden); 850822; 28-04-2022;
 • Utrechtseweg 113A (vernieuwen kelder); 850813; 28-04-2022;
 • Van Leeuwenhoekstraat 55-57 (vernieuwen dak monumentaal pand); 850811; 25-04-2022;
 • Van Linschotenlaan 1 (interne verbouwing); 850825; 29-04-2022;
 • Van Linschotenlaan 74 (kappen 1 boom); 850785; 22-04-2022;
 • Van Musschenbroekstraat 34 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850823; 28-04-2022;
 • Van Riebeeckweg 212 (plaatsen stilteruimte in patio); 850795; 25-04-2022;
 • Van Riebeeckweg 212 (plaatsen dak met zonnepanelen op parkeergarage); 850787; 22-04-2022;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Albertus Perkstraat 59 (plaatsen geisoleerd glaswerk); 850747; 28-04-2022;
 • Berlagelaan 32A (plaatsen dakkapel voorzijde); 850460; 25-04-2022;
 • Coehoornstraat 29 (plaatsen zonnepanelen); 850462; 25-04-2022;
 • Elzenlaan 45 (plaatsen dakkapel zijgevel); 850466; 26-04-2022;
 • Hazelaarlaan 47 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850518; 29-04-2022;
 • Jan van der Heijdenstraat 26 (plaatsen textielwasserette bij tankstation (legalisatie), plaatsen reclame); 850457; 25-04-2022;
 • Leeghwaterstraat 27 (plaatsen dakopbouw); 850503; 25-04-2022;
 • Liebergerweg 758 (uitbreiden woning achterzijde begane grond en eerste verdieping); 850477; 25-04-2022;
 • Minckelersstraat 402 (plaatsen overkapping bij voordeur); 850269; 25-04-2022;
 • N 3724, 's-Gravelandseweg 27 (verbouwen monumentaal winkelpand); 850459; 29-04-2022;
 • Neptunusstraat 10 (plaatsen zonnepanelen); 850328; 25-04-2022;
 • Radiostraat 109 (plaatsen zonnepanelen); 850449; 26-04-2022;
 • Soestdijkerstraatweg 6 (vervangen dak monumentaal pand); 850390; 26-04-2022;
 • Vingboonsstraat 1 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 850478; 25-04-2022;
 • Vondellaan 14 (verbouwen/uitbreiden pand, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 850414; 25-04-2022;

Verleend:

 • Abel Tasmanstraat 33 (verhogen nok); 850197; 26-04-2022;
 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 11 (sloop van een serre en bouw van een veranda ); 850076; 25-04-2022;
 • C 9689, nabij Amersfoortsestraatweg 109B (kappen 4 bomen); 850577; 26-04-2022;
 • Dudokpark 1 (gebruik park voor evenement in strijd met bestemmingsplan); 850480; 29-04-2022;
 • Geuzenweg 26 (constructieve wijziging, uitbreiden kelder); 850461; 26-04-2022;
 • Hazelaarlaan 49 (kappen 1 boom); 850598; 26-04-2022;
 • Liebergerweg 718 (uitbreiden achterzijde); 850260; 25-04-2022;
 • N 9708, nabij Stationsplein 7 (realiseren plein voor een nieuw busstation); 850411; 26-04-2022;
 • Neuweg 9 (bouwen 34 appartementen (voorlopige huisnummers kelder koningshof 1 p2 en appartementen Neuweg 9a tot en met Neuweg 17c)); 850044; 28-04-2022;
 • Zeggemeent 4 (kappen 1 boom); 850723; 26-04-2022;

VERKEERSBESLUIT(EN)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 4 mei 2022 bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Coehoornstraat (bij Jan van der Heijdenstraat); Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV; 1098905;
 • Eemnesserweg (bij Ampèrestraat); Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV; 1107778;
 • Oude Loosdrechtseweg (bij Gijsbrecht van Amstelstraat); Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV; 1107764;
 • Zoutmanlaan; Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV; 1107771

HORECAVERGUNNINGEN/-ONTHEFFINGEN:

Ingekomen:

 • Proeverij De Open Keuken; Laanstraat 31; exploitatievergunning voor een tijdelijke terrasuitbreiding; 1128932;

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Biersteeg Festival; Biersteeg; 18-6-2022; 1130815;
 • Bierfestival ’t Slokje; Kerkbrink; 24 t/m 26-6-2022; 1130649;

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.