Openbare bekendmakingen week 18

Publicatie donderdag 6 mei 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingekomen

 • Burgemeester Gülcherlaan 34 (plaatsen zonnepanelen); 770949; 29-04-2021;
 • Busken Huetplein 12 (plaatsen zonnepanelen); 769059; 23-04-2021;
 • Eemnesserweg 208 (verbouwen winkelruimte naar woning); 768999; 22-04-2021;
 • Eikbosserweg 98 (uitbreiden 1e verdieping achterzijde woning); 769167; 22-01-2021;
 • Godelindeweg 2A (vervangen/isoleren dakbedekking); 769715; 26-04-2021;
 • Graaf Florislaan 28 (bouwen bijgebouw); 770090; 28-04-2021;
 • Hazenstraat 60 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 768972; 21-04-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 39 (plaatsen dakkapel voorzijde, dakopbouw achterzijde); 769043; 23-04-2021;
 • Jacobus Pennweg 34 (plaatsen dakkapel linkerzijde); 770959; 30-04-2021;
 • Jonkerweg 5D (verbouwen garage naar woonruimte in beschermd stads- of dorpsgezicht); 770953; 29-04-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 47 (plaatsen zonnepanelen); 770083; 28-04-2021;
 • Loosdrechtseweg 49 (vervangen/wijzigen dakbedekking); 770060; 28-04-2021;
 • Moerbeilaan 74 (plaatsen dakkapel voorzijde); 769759; 27-04-2021;
 • Nassaulaan 33 (kappen naaldboom); 769552; 21-04-2021;
 • Neuweg 223 (plaatsen geldautomaat met reclamelogo); 769747; 28-04-2021;
 • Ohmstraat 36 (aanleggen dakterras achterzijde); 769681; 25-04-2021;
 • Polluxstraat 16 (plaatsen dakkapel voorzijde); 768991; 22-04-2021;
 • Regentesselaan 7 (plaatsen erker achterzijde monumentaal pand); 768962; 21-04-2021;
 • Rossinilaan 56 (plaatsen erfafscheiding en poorten); 769720; 26-04-2021;
 • Schoutenstraat 11 (plaatsen entree en wijzigen dakkapel); 769077; 23-04-2021;
 • Spieghellaan 3 (plaatsen zonnepanelen); 769734; 26-04-2021;
 • St. Annastraat 23 (slopen bestaande aanbouw - nieuwe aanbouw begane grond en verdieping); 770109; 28-04-2021;
 • Staringlaan 5 (kappen 1 boom); 771014; 30-04-2021;
 • Surinamelaan 21 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 769017; 22-04-2021;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 60 (wijzigen/vergroten dakkapel achterzijde); 769766; 28-04-2021;
 • Van Riebeeckweg 25 (muurdoorbraak keuken/woonkamer); 769038; 22-04-2021

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Boomberglaan 45 (muurdoorbraak met constructieve wijziging); 755313; 28-04-2021;
 • Diamantstraat 69 (uitbreiden woning); 753949; 26-04-2021;
 • Hazelaarlaan 4 (plaatsen dakkapel voorzijde); 754563; 26-04-2021;
 • Huygensstraat 54B (uitbreiden woning 1e verdieping achterzijde); 755916; 30-04-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 227 (plaatsen dakkapel voorgevel); 754866; 26-04-2021;
 • Kerkstraat 90 (verbouwen monumentaal pand naar 3 zelfstandige woningen, plaatsen daglichtkoepels); 748731; 26-04-2021;
 • Lijsterweg 135 (plaatsen dakopbouw); 756238; 26-04-2021;
 • Neuweg 249 (plaatsen 2 buitenunits airco); 757137; 30-04-2021;
 • Utrechtseweg 160 (plaatsen zonnepanelen); 747245; 26-04-2021;
 • Willem Bontekoestraat 2-24, Jacob Roggeveenstraat 3-145 (isoleren dak, vervangen dakpannen); 750749; 26-04-2021;
 • Zuiderweg 85 (wijzigen kozijnen voorgevel); 754860; 26-04-2021;

Verleend

 • Albertus Perkstraat 71 (restaureren/wijzigen dak monumentaal pand); 742064; 29-04-2021;
 • Bachlaan 41 (verbouwen woning, wijzigen gevel, balkon en garage); 729385; 26-04-2021;
 • Beethovenlaan 41 (kappen 3 bomen); 758007; 26-04-2021;
 • Bosboom-Toussaintlaan 63 (kappen boom); 762359; 26-04-2021;
 • Diependaalse Drift 20 (plaatsen dakkapel zijgevel); 741218; 26-04-2021;
 • Eikbosserweg 48 (onderkelderen woning); 744123; 26-04-2021;
 • Evertsenstraat 1 t/m 17 (oneven)J.P. Coenstraat 1 t/m 19 (on (vervangen/wijzigen luifels); 739582; 30-04-2021;
 • Faisantenstraat 15 (isoleren zijgevel); 750555; 26-04-2021;
 • Gomarushof 17 (kappen boom); 760350; 26-04-2021;
 • J.H.B. Koekkoekstraat 31 (verbouwen woning); 743960; 30-04-2021;
 • Kerkstraat 90 (vervangen glas bestaande pui voorgevel op begane grond van monumentaal pand); 741259; 26-04-2021;
 • Koningsstraat 105 (kappen conifeer achtertuin); 764012; 26-04-2021;
 • Koningsstraat 143-8 (kappen 8 bomen); 759955; 28-04-2021;
 • Laan van Vogelenzang 8 (verbouwen monumentale woning); 737271; 30-04-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 26 A (uitbreiden 1e verdieping); 739533; 28-04-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 55 (kappen boom); 761331; 28-04-2021;
 • P 1204, Blijdensteinlaan 4 (uitbreiden kelder (wijziging t.o.v. eerder verleende vergunning)); 750448; 30-04-2021;
 • Pieter de Hooghlaan 51 (kappen dennenboom/spar achtererf); 760757; 28-04-2021;
 • Q 1222 achter Lage Naarderweg 37 A (plaatsen zonnepanelen op plat dak schuur); 739600; 29-04-2021;
 • Q 1357, Ceintuurbaan 2A (vervangen/vergroten schuur); 747060; 26-04-2021;
 • St. Vitusstraat 56 (plaatsen dakopbouw); 739566; 28-04-2021;
 • Taludweg 115 (plaatsen dakkapel achterzijde); 756306; 26-04-2021;
 • Utrechtseweg 261 (kappen boom); 760038; 28-04-2021;
 • Vingboonsstraat 37 (wijzigen draagconstructie); 759919; 30-04-2021;
 • Vreelandseweg 52 (verbouwen monumentaal botenhuis, plaatsen erfafscheiding); 711460; 28-04-2021;
 • Wernerlaan 43 (muurdoorbraak keuken/eetkamer monumentaal pand); 761155; 28-04-2021;
 • Witte Kruislaan 19 (uitbreiden woning achterzijde); 732897; 30-04-2021;

Geweigerd

 • Beethovenlaan 41 (kappen 2 bomen); 758007; 26-04-2021;
 • Mezenstraat 24 (plaatsen dakkapel achterzijde); 741398; 29-04-2021;
 • Soestdijkerstraatweg 43 (kappen boom); 759374; 28-04-2021;

Winkeltijden

Ingekomen aanvragen/verzoeken met naam bedrijf, adres winkel/filiaal, omschrijving aanvraag en zaaknummer:

 • Lidl Nederland GmbH; Lorentzweg 59 en Kapittelweg 115; verzoek om gedoogbeslissing voor eenmalige ruimere openingstijden van 9.00 tot 22.00 uur op Hemelvaartsdag 13 mei 2021; 770312.

Bezwaar/beroep

Tegen een gedoogbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.