Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 16

Publicatie 18 april 2019

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Albertus Perkstraat 12 A (uitbreiden woning en bouwen schuur); 536855; 04-04-2019;
 • Albertus Perkstraat 12 B (uitbreiden woning en bouwen schuur ); 536916; 04-04-2019;
 • Albertus Perkstraat 109 (kappen 1 boom); 538195; 10-04-2019;
 • Beethovenlaan 29 (kappen 2 bomen); 537074; 06-04-2019;
 • Bilderdijklaan 52 (kappen 1 boom); 538261; 11-04-2019;
 • Borneolaan 38 (kappen 1 boom); 537009; 06-04-2019;
 • Dalweg 21 C (plaatsen airco op dak); 537080; 07-04-2019;
 • Doodweg 9 (verbouwen/wijzigen bijgebouw (legalisatie) ); 537453; 08-04-2019;
 • Dr. P.J.H. Cuypersplein 29 (interne constructieve wijzigingen); 538226; 11-04-2019;
 • Emmastraat 21 (verbouwen monumentaal pand ); 536921; 04-04-2019;
 • Fahrenheitlaan 4 (verhogen nok); 537860; 09-04-2019;
 • Fahrenheitlaan 6 (verhogen nok); 537852; 09-04-2019;
 • Franciscusweg 347 (aanleggen uitrit); 537005; 05-04-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 182 (plaatsen airco unit); 537897; 09-04-2019;
 • Groest, Naarderstraat, Stationsstraat (tijdelijk gebruik openbare ruimte als marktterrein); 524031; 19-02-2019;
 • Hoflaan 12 (bouwen bijgebouw); 537848; 09-04-2019;
 • Hoflaan 12 A (uitbreiden woning); 538177; 10-04-2019;
 • Javalaan 29 (uitbreiden woning, wijzigen kozijnen, aanleggen uitrit ); 537235; 08-04-2019;
 • Johannes Geradtsweg 109-111 (schoolplein) (kappen 1 boom); 536966; 05-04-2019;
 • Kerkstraat 112 (plaatsen windschermen bij terras ); 536935; 05-04-2019;
 • Landgoed Monnikenberg/Struikheidelaan, Dop (bouwen 77 appartementen landgoed monnikenberg (huidig adres struikheidelaan en dopheidelaan)); 536797; 29-03-2019;
 • Landgoed Monnikenberg/Struikheidelaan bouwnummer 9  (bouwen garage); 536983; 05-04-2019;
 • Lorentzweg 59 (plaatsen condensator op dak ); 537842; 09-04-2019;
 • Neuweg/hoek Orchideestraat (renoveren/nieuwbouw monumentale panden); 537256; 08-04-2019;
 • Reigerstraat 29 (kappen 1 boom); 536785; 05-04-2019;
 • Siriusstraat 10 (plaatsen zonnepanelen); 537438; 08-04-2019;
 • Stalpaertstraat 40 (uitbreiden woning); 537227; 08-04-2019;
 • Tulpstraat 14 (plaatsen dakopbouw); 538736; 12-04-2019;
 • Utrechtseweg 229 (kappen 1 boom); 537090; 08-04-2019;
 • Valkstraat 21 (plaatsen 1 dakkapel); 538270; 11-04-2019;
 • Weberstraat 34 (aanleggen uitrit); 538219; 10-04-2019;
 • Zadelstraat 11 (plaatsen dakopbouw); 536988; 05-04-2019;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Beresteinseweg 58 A (uitbreiden pand naar bedrijfsruimte en 4 appartementen); 518401; 08-04-2019;
 • Begoniastraat 37 (plaatsen 1 dakkapel); 527048; 15-04-2019;
 • Bijenmeent 118 (plaatsen 1 dakkapel); 525303; 09-04-2019;
 • Birkenheuvelweg 53 (plaatsen 1 dakkapel); 526186; 15-04-2019;
 • Burgemeester Schooklaan 12 (uitbreiden woning); 527529; 12-04-2019;
 • Bussumerstraat 67 (verbouwen monumentaal pand (woonruimte i.p.v. horeca), legalisatie); 523453; 09-04-2019;
 • Emmastraat 34-2, 34-3, 34 B en 36 (verbouwen panden naar wooneenheden ); 524019; 11-04-2019;
 • Franciscusweg 10-2 (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening); 525438; 11-04-2019;
 • Franciscusweg 12 (plaatsen luchtbehandelingskasten ); 517766; 09-04-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 101 (verbouwen pand); 525502; 15-04-2019;
 • Godelindeweg 1 A (vervangen/wijzigen poortpalen); 523821; 11-04-2019;
 • Hoge Larenseweg 139 (plaatsen dakopbouw); 523656; 12-04-2019;
 • Nassaulaan 27 (plaatsen zonnepanelen op garagedak ); 525465; 15-04-2019;
 • 's-Gravelandseweg 147 (aanleggen uitrit); 522710; 08-04-2019;
 • Van Lenneplaan 32 (slopen garage en schuur in beschermd stads- of dorpsgezicht, bouwen terrasoverkapping en fietsenstalling ); 522783; 12-04-2019;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Bisonlaan 10 (kappen 1 boom); 532795; 15-04-2019;
 • Bijenmeent 105 (plaatsen 1 dakkapel); 523646; 12-04-2019;
 • Borneolaan 8 (kappen 1 boom); 531431; 15-04-2019;
 • Boomberglaan 8 A (kappen 1 boom); 532797; 15-04-2019;
 • Frans Halslaan 72 (kappen 1 boom); 532748; 15-04-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 2 (kappen 1 boom); 526401; 15-04-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 361 (kappen 1 boom); 532204; 15-04-2019;
 • Groest 58 (verbouwen dak); 528818; 10-04-2019;
 • Groest, Naarderstraat, Stationsstraat (tijdelijk gebruik openbare ruimte als marktterrein); 524031; 10-04-2019;
 • Herenstraat 10 (wijzigen gevels pand); 523731; 11-04-2019;
 • Jacob Catsstraat 63 (verbouwen bijgebouw); 529999; 10-04-2019;
 • Jan van der Heijdenstraat 309-311  (verbouwen kantoorruimte naar woonruimte ); 522798; 15-04-2019;
 • Kamerlingh Onnesweg 97 (verbouwen pand naar 2 bovenwoningen, plaatsen 1 dakkapel ); 521669; 15-04-2019;
 • Kerkstraat 58 (vervangen/wijzigen reclame); 528790; 10-04-2019;
 • Kroonlaan 28 t/m 62 (appartementencomplex)  (plaatsen zonnepanelen op monumentaal pand ); 515736; 08-04-2019;
 • Laan van Vogelenzang 18 (kappen 1 boom); 531042; 08-04-2019;
 • Lange Heul 8 (kappen 1 boom); 532069; 10-04-2019;
 • Kolhornseweg 13 (tijdelijk (voor 3 jaar) plaatsen portocabin en containers ); 525382; 11-04-2019;
 • Nieuwe Havenweg 23 (verbouwen bedrijfspand (bouwkundig splitsen)); 519796; 15-04-2019;
 • Struvestraat 8 (kappen 1 boom); 530994; 08-04-2019;
 • Sweelincklaan 15 (vervangen hekwerk en plaatsen poort ); 532826; 15-04-2019;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 77 (plaatsen 1 dakkapel); 514360; 12-04-2019;
 • Van Leeuwenhoekstraat 1 (kappen 1 boom); 526188; 09-04-2019;
 • Van Oldenbarneveltlaan 15 (kappen 1 boom); 525335; 09-04-2019;
 • Van Oldenbarneveltlaan 45 (kappen 1 boom); 525520; 09-04-2019;
 • Vossenstraat 19 A (kappen 1 boom); 526251; 09-04-2019;
 • t.h.v. rotonde Utrechtseweg 16/Laapersveld  (kappen 3 bomen); 528460; 10-04-2019;
 • Utrechtseweg 40A (uitbreiden woning); 517418; 15-04-2019;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Hyacintenlaan 72 (aanleggen uitrit ); 525538; 12-04-2019;
 • Landgoed Monnikenberg (A 9626)  (kappen 1 boom); 525391; 10-04-2019;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Ontwerp verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 18 april 2019 bekendgemaakt en ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Bussumersteeg (aanwijzen vakken opladen auto’s); 534126;
 • Johannes Geradtsweg (aanwijzen vakken opladen auto’s); 534127;
 • Lorentzweg  (aanwijzen vakken opladen auto’s); 534128;
 • Sterrelaan (aanwijzen vakken opladen auto’s); 534125;
 • Theresiahof (aanwijzen vakken opladen auto’s); 534058;

 

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 12 april bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website.

 • Salviastraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 20); 528176;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.