Openbare bekendmakingen week 15

Publicatiedatum 14 april 2022

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunning

Ingekomen

 • Albertus Perkstraat 73 / Burgemeester Gülcherlaan 47 (vervangen/wijzigen kozijnen); 850687; 05-04-2022;
 • Curaçaolaan 22 (noodkap 1 boom); 850672; 04-03-2022;
 • D 4351, Athene t/o Colosseum 2 en 4 (aanleggen parkeerterrein); 850698; 08-04-2022;
 • Elzenlaan 41 (plaatsen zonnepanelen); 850673; 04-04-2022;
 • Frederik van Eedenlaan 28 (kappen van boom); 850680; 04-04-2022;
 • Havenstraat 50 (plaatsen lichtbak); 850695; 07-04-2022;
 • Hazelaarlaan 49 (kappen); 850598; 23-03-2022;
 • Hertog Hendriklaan 8 (uitbreiden tuinkamer monumentaal pand); 850699; 08-04-2022;
 • Hilvertsweg 128 en 130 (verbouwen winkels en bovenwoningen); 850697; 07-04-2022;
 • Hilvertsweg 299 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850675; 04-04-2022;
 • Jupiterstraat 2 (plaatsen zonnepanelen); 850696; 07-04-2022;
 • Kloosterlaan 176 (wijzigen gevel garage/dichtzetten garagedeur); 850683; 05-04-2022;
 • Kloosterlaan 41 (plaatsen raamkozijn in zijgevel); 850676; 04-04-2022;
 • Krekelmeent 59 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850670; 02-04-2022;
 • L 1787, L 3524, L 3934 (achter Neuweg 183-189) (kappen 8 bomen, nieuwbouw 14 woningen); 850667; 01-04-2022;
 • Larenseweg 190 (bouwen garage zijkant woning); 850666; 01-04-2022;
 • Loosdrechtse Bos 19 (gedeeltelijk slopen monumentaal pand); 850688; 05-04-2022;
 • Loosdrechtseweg 53 (kappen boom); 850691; 05-04-2022;
 • Meidoornstraat 1,4,5,7,8,9,11,12,14  / Bosdrift 1,3,5,9,13,19,2 (verduurzamen monumentale woningen); 850684; 05-04-2022;
 • N 7008, Havenstraat 61 (wijzigen bestemming van kantoor/wonen naar wonen in strijd met bestemmingsplan); 850700; 10-04-2022;
 • Nabij Amaliatunnel (noodkap 1 boom); 850672; 04-04-2022;
 • Neptunusstraat 34 (uitbreiding eerste verdieping achterzijde); 850674; 04-04-2022;
 • Neuweg 90 (wijzigen erkerkozijnen); 850685; 05-04-2022;
 • O 970, Bodemanstraat 53 (wijzigen gevel); 850665; 01-04-2022;
 • Rietmeent 80 (plaatsen uitbouw); 850689; 05-04-2022;
 • Rondeellaan 19 (plaatsen dakkapel zijgevel); 850669; 01-04-2022;
 • Torenlaan 27 (slopen garage in beschermd stads- of dorpsgezicht); 850678; 04-04-2022;
 • Vernhoutstraat 15 (aanleggen 2 parkeerplaatsen en uitrit in voortuin); 850677; 04-04-2022;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Aanvraag verlengd

 • Acaciapark 138 (verduurzamen woning, renoveren achtergevel); 850337; 06-04-2022;
 • Blesboklaan 2 (uitbreiden woning en plaatsen bijgebouw); 850319; 06-04-2022;
 • D 4400, nabij Utrechtseweg 95 (graafwerkzaamheden t.b.v. uitrit en bijgebouw); 850274; 04-04-2022;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 67 (plaatsen scootmobielbox met uitrit in voortuin); 850627; 06-04-2022;
 • Kapteynstraat 71 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850632; 06-04-2022;
 • Kleine Drift 88 (plaatsen zonnepanelen); 850376; 05-04-2022;
 • Kloosterlaan 116 (wijzigen balkon/kozijn); 850290; 05-04-2022;
 • L 1832, 3055,3057,3058 nabij Silenestraat 15 (bouwen 10 starterswoningen, wijzigen uitrit, aanleggen weg/parkeerplaatsen); 850262; 07-04-2022;
 • Larenseweg 200 (plaatsen zonnepanelen); 850220; 05-04-2022;
 • Marathon 6A (wijzigen bestemming begane grond en 1e verdieping van kantoor naar poli/fysiobehandelingen); 850320; 06-04-2022;
 • Noordse Bosje 47 (wijzigen uitrit, plaatsen 2 dakramen op monumentaal pand); 850161; 04-04-2022;
 • Silenestraat 24 (plaatsen dakopbouw); 850293; 05-04-2022;
 • Stationsstraat 22 en 24 (verbouwen van de begane grond en wijzigen van de voorgevel van de monumentale panden); 850198; 07-04-2022;
 • Willibrorduslaan 64 (plaatsen dakopbouw); 850330; 06-04-2022;

Verleend

 • A 4042 P.C. Hooftweg 24 (kappen 1 boom); 850545; 06-04-2022;
 • Blijdensteinlaan 3 (kappen 1 boom); 850614; 06-04-2022;
 • Boslaan 4 (plaatsen hekwerk, toegangspoort en wijzigen uitrit); 850159; 04-04-2022;
 • Bosplein 3 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en zijgevel); 850205; 06-04-2022;
 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 16 (vervangen/vergroten dakkapel zijgevel); 850108; 04-04-2022;
 • Eemnesserweg 82 en 84 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850201; 05-04-2022;
 • Franciscusweg 4 (plaatsen vlaggenmasten en reclamepyloon); 807740; 07-04-2022;
 • Hoge Naarderweg 46 (interne verbouwing); 850529; 06-04-2022;
 • Jan van der Heijdenstraat 73 (constructieve wijziging/verwijderen draagmuur); 850528; 06-04-2022;
 • Kerkstraat 5 (plaatsen handelsreclame); 850568; 07-04-2022;
 • Kievitstraat 6 (verwijderen draagmuur); 850513; 06-04-2022;
 • Oude Eemnesserstraat 15 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850416; 07-04-2022;
 • Palestrinalaan 16 (kappen 2 bomen); 850498; 06-04-2022;
 • Plataanweg 6 A (kappen 1 boom); 850534; 06-04-2022;
 • Simon Stevinweg 84 (uitbouw achterzijde); 850493; 08-04-2022;
 • Spechtstraat 45 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850291; 05-04-2022;
 • Van Yssumlaan 7 (noodkap 1 boom); 850550; 06-04-2022;
 • Vlindermeent 24 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850450; 07-04-2022;
 • Zuiderloswal 5-59 (plaatsen reclamevoorzieningen); 850326; 07-04-2022;

Geweigerd

 • Copernicusstraat 1 (plaatsen zonnepanelen); 850440; 06-04-2022;
 • Emmastraat 2 (plaatsen 4 vlaggenmasten); 850096; 01-04-2022;

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 11 april 2022 bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking).

 • Neuweg nabij Hilvertsweg (Aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1098825;
 • Orchideestraat nabij Eikbosserweg (Aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1098916;
 • Rogier van Otterloostraat nabij Pim Jacobsstraat (Aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1098947;
 • IJsvogelstraat bij Kievitstraat (Aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1098961;
 • Beresteinseweg t/o 62 – 64 (Aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1098967;
 • Schuttersweg bij Sterrelaan (Aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1098972;

Ontwerp verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 7 april 2022 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.officielebekendmakingen.nl Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking).

 • Turfstraat bij Egelstraat (Aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1117147;
 • Kolhornseweg bij Elzenlaan (Aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1117148;
 • Bijenmeent nabij Zuidermeent (Aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1117151;
 • Buisweg (Instellen parkeerverbod); 1110232;

Gehandicaptenparkeerplaats

 • Neuweg (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer (48) zaaknummer 1123305;

Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende vergunning ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 1113926 en ontvangstdatum:16 maart 2022

 • Burgemeester Andriessenstraat 2, (inrichten van een tijdelijke parkeerplaats op het plantsoen op dit adres ten behoeve van sloop/nieuwbouw Oude Torenstraat 1-3; 1113926; 06-11-2022 tot en met 29-02-2024;

Horeca

Verleende vergunningen/ontheffingen met bedrijfsnaam, adres, omschrijving besluit, zaaknummer en verzenddatum:
(Koffie) Bar Weinig; Groest 17; alcoholwet- en exploitatievergunning met terras; 1097702 en 1097699; 8-4-2022;
Als u informatie wilt over een vergunning/ontheffing, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Evenementen

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum evenement en zaaknummer:

 • Hemelpop; Marktplein; 26-5-2022; 1121480;

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Verleende vergunningen met naam evenement, locatie, datum evenement, zaaknummer en verzenddatum:

 • Hilversum Denkt; Kerkbrink en Kerkstraat; 23-4-2022; 1100927; 6-4-2022;
 • Grasbaan Paardensportevenement; Melkmeent 9; 25-5-2022; 1105864; 6-4-2022;

Ontwerp omgevingsvergunningen

 •  Van Riebeeckweg 212 (revisie nieuwbouw (gebouwen a-d, z) en brandveilig gebruik (gebouwen a-c, z) en toevoegen bouwdeel d); 850421; 04-04-2022; ontwerpbesluit verleend;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van vrijdag 8 april 2022  t/m donderdag 19 mei 2022 bovengenoemde ontwerpvergunning ter inzage ligt in de digitale burgerleeskamer van het stadskantoor. Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken tussen 09.00 en 12.00 uur (algemeen: 14035).

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.