Openbare bekendmakingen week 13

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Begoniastraat 63 (plaatsen dakopbouw); 759923; 19-03-2021;
 • Besselstraat 5 (kappen 1 boom); 757437; 12-03-2021;
 • Boslaan 4 (wijzigen gevels); 760107; 22-03-2021;
 • Diependaalselaan 173a (kappen 5 bomen); 760344; 23-03-2021;
 • Dotterstraat 19 (plaatsen dakkapel achterzijde); 759920; 19-03-2021;
 • Eksterstraat 30 (plaatsen dakopbouw); 760084; 21-03-2021;
 • Elzenlaan 65 (plaatsen zonnepanelen op aanbouw); 760076; 21-03-2021;
 • Franciscusweg 10D/3 (verbouwen/wijzigingen t.o.v. eerder verleende vergunning); 760525; 23-03-2021;
 • Franciscusweg 247 (tijdelijk plaatsen zeecontainer t.b.v. opslag); 760539; 24-03-2021;
 • Gomarushof 17 (kappen boom); 760350; 23-03-2021;
 • N 8599, Groest 69 (realiseren nieuw gebouw); 760835; 24-03-2021;
 • Havenstraat 18C (verbouwen winkelruimte naar woonruimte); 760001; 19-03-2021;
 • Irisstraat 58 (plaatsen zonnepanelen); 760550; 24-03-2021;
 • Johan de Wittstraat 9 (plaatsen dakkapel voorzijde); 759952; 19-03-2021;
 • Koningsstraat 143-8 (kappen 8 bomen); 759955; 19-03-2021;
 • Leeghwaterstraat 119 (plaatsen dakopbouw); 759890; 19-03-2021;
 • Pieter de Hooghlaan 51 (kappen dennenboom/spar achtererf); 760757; 25-03-2021;
 • N 6866, Spoorstraat 12-14 (verbouwen naar 3 appartementen (legalisatie)); 760093; 22-03-2021;
 • Spuisteeg en Schapenkamp  (kappen 8 bomen); 760552; 24-03-2021;
 • Utrechtseweg 261 (kappen boom); 760038; 19-03-2021;
 • Vingboonsstraat 37 (wijzigen draagconstructie); 759919; 19-03-2021;
 • Wernerlaan 43 (muurdoorbraak keuken/eetkamer monumentaal pand); 761155; 25-03-2021;
 • Wisseloordlaan 6 (kappen boom); 760293; 23-03-2021;
 • Zonnelaan 1 (wijzigen voorgevel en balkonhek); 760023; 21-03-2021;
 • (rectificatie) Laanstraat 3E (vergroten balkon achterzijde); 751970; 22-02-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Anton Philipsweg 2, 4, 4B (vervangen kozijnen achterzijde monumentale panden); 744936; 28-03-2021;
 • Eemnesserweg 43 (plaatsen dakkapel achterzijde); 745926; 28-03-2021;
 • J.H.B. Koekkoekstraat 31 (verbouwen woning); 743960; 26-03-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 207 (plaatsen 2 dakramen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 738522; 26-03-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 38 (uitbreiden zolderverdieping achterzijde op aanbouw); 742240; 23-03-2021;
 • Kerkstraat 83, voormalig CenA pand (verbouwen monumentaal pand naar winkelruimte begane grond en 38 appartementen op verdiepingen); 738872; 25-03-2021;
 • Kleine Drift 51 (verbouwen bedrijfsruimte begane grond naar 2 appartementen); 735906; 24-03-2021;
 • Leeuwenstraat 55, Groest 21 B (wijzigen pui, plaatsen dakopbouw en dakterras); 739752; 22-03-2021;
 • Snelliuslaan 10 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 729988; 23-03-2021;
 • Vaartweg 61 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 742158; 22-03-2021;
 • Van Gelderlaan 20 (plaatsen dakkapel achterzijde); 742038; 22-03-2021;
 • Willibrorduslaan 94 (wijzigen gevel garage); 724831; 22-03-2021;
 • Wisseloordlaan 6 (slopen bestaande bebouwing in beschermd stads- of dorpsgezicht); 746883; 26-03-2021;

Verleend:

 • Augustinushof 76 (muurdoorbraak keuken/woonkamer); 752300; 24-03-2021;
 • Beetslaan 17 (kappen boom); 757187; 24-03-2021;
 • Bijenmeent 85 (plaatsen dakkapel voorzijde); 721586; 25-03-2021;
 • Birkenheuvelweg 1 (kappen boom); 754019; 25-03-2021;
 • Hoge Naarderweg 107 (boom rooien); 756835; 25-03-2021;
 • Jan van der Heijdenstraat 36 (wijzigen gevelreclame); 745962; 23-03-2021;
 • Kloosterlaan 58 (kappen boom); 756843; 24-03-2021;
 • Larenseweg 191 t/m 277 (oneven). Conradstraat 1 t/m 10 (even (onderhoud en energetische verbeteringen); 708463; 26-03-2021;
 • Neuweg 451 (kappen boom); 752858; 25-03-2021;
 • O 1887, O 2018 (bedrijfshal achterzijde nabij Nieuwe Havenweg (realiseren snelstraat coronatesten); 742184; 22-03-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 200 (plaatsen erfafscheiding); 713270; 26-03-2021;
 • Reaumurlaan 34 (verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde); 731991; 26-03-2021;
 • Siriusstraat 50 (muurdoorbraak keuken/woonkamer/uitbouw); 756225; 23-03-2021;
 • Theresiahof 25 (kappen boom); 752951; 25-03-2021;
 • Torenlaan 45 (plaatsen erfafscheiding/schutting (legalisatie)); 734037; 23-03-2021;
 • Van de Sande Bakhuyzenstraat 139 (plaatsen dakkapel voorzijde); 731555; 26-03-2021;
 • Van Linschotenlaan 1 (wijzigen brandcompartimentering); 757158; 22-03-2021;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT(EN)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn/worden op 31 maart 2021 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Van Nijenrodestraat (aanwijzen parkeervakken oplaadpunt EV), 759773
 • Kleine Drift (aanwijzen parkeervakken oplaadpunt EV), 759709

VERKEERSBESLUIT(EN)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn/worden op 31 maart 2021 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Berlagelaan (bij Celsiuslaan) (aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV) , 737780

VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN;

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 25 maart 2021 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Pauwenstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 23) zaaknummer); 759693;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

 

WINKELTIJDEN

Verleende ontheffingen met naam bedrijf, adres winkel/filiaal, omschrijving besluit, zaaknummer en verzenddatum:

 • Riehil B.V. (AH); Oosterengweg 70; gedoogbeslissing ruimere openingstijden op een aantal zon- en feestdagen in april en mei 2021; 760012; 26-03-2021;
 • Albert Heijn B.V.; Gijsbrecht van Amstelstraat 177, Van Hogendorplaan 44, Kapittelweg 105, Langestraat 53 en Seinstraat 13; ontheffing 2 april 2021 en gedoogbeslissing ruimere openings- en laad- en lostijden op een aantal zon- en feestdagen in april en mei 2021; 757167; 29-03-2021.

Bezwaar/beroep:

Tegen een gedoogbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Tegen een ontheffing kan bezwaar worden gemaakt: zie onderaan deze pagina

 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Gedoogbeslissingen voor uitbreiding terrassen en overkappingen

De burgemeester heeft besloten extra terrasruimte bij horecaondernemers, waar mogelijk en aanvaardbaar, gedurende de werking van de Wet tijdelijke maatregelen covid-19 te gedogen.

Het college heeft besloten terrasoverkappingen, terrasschermen en terrasverwarming bij horecaondernemers, waar mogelijk en aanvaardbaar, gedurende de werking van de Wet tijdelijke maatregelen covid-19 te gedogen.

Uitvoering gedoogbeslissingen voor uitbreiding terrassen en overkappingen

Ondernemers kunnen een aanvraag indienen als zij in aanmerking willen komen voor een gedoogbeslissing via horeca@hilversum.nl. Ook als u het niet eens bent met een gedoogbeslissing kunt u zich melden via dit emailadres. Individuele gedoogbeslissingen worden ook gepubliceerd.

Gedoogbeslissing voor overkappingen bij overige ondernemers

Het college heeft besloten overkappingen bij overige ondernemers, waar mogelijk en aanvaardbaar, gedurende de werking van de Wet tijdelijke maatregelen covid-19 te gedogen. Ondernemer die zijn aangewezen op de openbare ruimte kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Uitvoering gedoogbeslissing voor overkapping bij overige ondernemers

Ondernemers kunnen een aanvraag indienen als zij in aanmerking willen komen voor een gedoogbeslissing via omgevingsvergunning@hilversum.nl. Ook als u het niet eens bent met een gedoogbeslissing kunt u zich melden via dit emailadres. Individuele gedoogbeslissingen worden ook gepubliceerd.

Informatie:

Als u informatie wilt over dit besluit, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Bezwaar/beroep:

tegen deze beslissing is geen bezwaar en beroep mogelijk

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.