Openbare bekendmakingen week 12

Publicatie 22 maart 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen

 • 1e Oosterstraat 2 (verbouwen bedrijfsruimte naar appartement); 759296; 18-03-2021;
 • Beethovenlaan 41 (kappen 3 bomen);758007; 11-03-2021;
 • Borneolaan 5A (slopen bijkeuken in beschermd stads- of dorpsgezicht); 759307; 18-03-2021;
 • Ericastraat 31 (kappen boom);757995; 12-03-2021;
 • Goudwespmeent 14 (doorbraak woonkamer/garage, plaatsen afdak boven deur, erfafscheiding);757939;14-03-2021;
 • Graaf Florislaan 42 (kappen boom);759098; 15-03-2021;
 • Hoge Larenseweg 9 (plaatsen dakopbouw achterzijde);757791; 12-03-2021;
 • Huygensstraat 92 (plaatsen opbouw achterzijde);758618; 15-03-2021;
 • Javalaan 14 (uitbreiden woning 1e verdieping achterzijde, wijzigen constructie begane grond);758986; 15-03-2021;
 • Kastanjelaan 22 (uitbreiden woning zijgevel);759280; 18-03-2021;
 • Lage Naarderweg 8 (wijzigen gevels);759105; 17-03-2021;
 • Lijsterweg 135 (kappen 2 bomen);758047; 11-03-2021;
 • Lijsterweg 49 (dichtzetten balkon 1e verdieping);759317; 18-03-2021;
 • Lopes Diaslaan 2 (aanleggen uitrit);758989; 15-03-2021;
 • Minckelersstraat 187 (plaatsen overkapping/veranda achterzijde);759259; 17-03-2021;
 • Multatulilaan 13 (plaatsen dakkapel voorzijde);759047; 16-03-2021;
 • Neuweg 3, 3A, 3B, 3C (wijzigen balkonhekken);759028; 15-03-2021;
 • Neuweg 334 (plaatsen erfafscheiding); 757821; 12-03-2021;
 • Neuweg 59 en 61 (plaatsen gezamenlijke dakopbouw); 759066; 16-03-2021;
 • Ohmstraat 18 (plaatsen dakkapel achterzijde); 759268; 18-03-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 69 (plaatsen zonnepanelen); 759002; 15-03-2021;
 • Pluimenmeent 18 (kappen boom); 758068; 11-03-2021;
 • Q 868, Koninginneweg 37 (wijzigen bestemming van bedrijf naar maatschappelijk in strijd met bestemmingsplan);759040; 16-03-2021;
 • 's-Gravelandseweg 55 (kappen 2 bomen); 758729; 16-03-2021;
 • Siriusstraat 44 t/m 58 (even) (plaatsen zonnepanelen); 757867; 13-03-2021;
 • Soestdijkerstraatweg 43 (kappen boom); 759374; 19-03-2021;
 • Stalpaertstraat 40 (verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde); 757851; 13-03-2021;
 • Struikheidelaan 36 (kappen eik); 759377; 19-03-2021;
 • Theresiahof 27 (plaatsen houten schutting); 757836; 13-03-2021;
 • Van der Helstlaan 25 (vervangen pannendak monumentaal pand); 757914; 14-03-2021;
 • Wernerlaan 14 (kappen boom); 758737; 16-03-2021;
 • Zilvermeeuwstraat 4 (plaatsen dakkapel, gebruik gesloten stortplaatsen); 757785; 12-03-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken
worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door
hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Albertus Perkstraat 71 (restaureren/wijzigen dak monumentaal pand); 742064; 15-03-2021;
 • Bisonlaan 1 (plaatsen luifel bij hoofdentree); 744041; 20-03-2021;
 • Bussumergrintweg 44B (plaatsen zonnepanelen); 741385; 15-03-2021;
 • Diependaalse Drift 20 (plaatsen dakkapel zijgevel); 741218; 18-03-2021;
 • Jan de Clerstraat 10 (plaatsen dakkapel); 724733; 16-03-2021;
 • Kerkstraat 90 (wijzigen voorgevel begane grond monumentaal pand); 741259; 15-03-2021;
 • Laan van Vogelenzang 8 (verbouwen monumentale woning); 737271; 17-03-2021;
 • Mediapark Q 1828 (parkeerdek t.o. Andre van Duinboulevard 4) (aanleggen 6 padelbanen); 734024; 18-03-2021;
 • Mezenstraat 24 (plaatsen dakkapel achterzijde); 741398; 15-03-2021;
 • Neuweg 447 (plaatsen dakkapel voorzijde); 742041; 18-03-2021;
 • Q 1222 achter Lage Naarderweg 37 A (plaatsen zonnepanelen op plat dak schuur); 739600; 18-03-2021;
 • Q 1828 (tussen André van Duinboulevard en Rudi Carrellaan) (plaatsen goederenlift aan loopbrug); 742105; 19-03-2021;

Verleend

 • Biezenmeent 27 (starten catering vanuit huis ); 751097; 18-03-2021;
 • Bosdrift 12 (begraafplaats) (restauratie en herbestemming aula begraafplaats); 731820; 17-03-2021;
 • Costeruslaan (P353) (kappen boom); 754503; 15-03-2021;
 • Dorsmanstraat 10 (verleggen nok, plaatsen dakkapel); 641366 en 696634; 10-03-2021 (beroep)
 • Eikenlaan 57 (plaatsen toegangspoort); 740463; 15-03-2021;
 • Frans Halslaan 8 en 10 (plaatsen van 2 dakkapellen voorzijde); 724918; 15-03-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 55 (plaatsen dakkapel voorzijde); 697560; 15-03-2021;
 • Kerkstraat 98 (plaatsen 2 parasols op terras); 706024; 15-03-2021;
 • Kroonlaan 36 (kappen fagus sylvatica); 752291; 17-03-2021;
 • Larenseweg 123 (renoveren monumentaal bedrijfsgebouw); 708434; 19-03-2021;
 • Multatulilaan 24 (uitbreiden woning, vervangen/vergroten dakkapellen voor- en achterzijde); 721436; 17-03-2021;
 • N 6089, Bussumerstraat 71-117 (plaatsen zonnepanelen); 746938; 19-03-2021;
 • O-1780, O-1827 (onverhard terrein naast PontMeyer nabij Vree (realiseren tijdelijk vaccinatiepaviljoen en medewerkersverblijf); 746893; 17-03-2021;
 • Olivier van Noortstraat 16 (plaatsen dakkapel achterzijde); 725797; 15-03-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 179 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 699983; 16-03-2021;
 • Rossinilaan 3 (kappen gescheurde spar); 751771; 15-03-2021;
 • Sophialaan 2 (kappen van een berk achtererf); 752286; 15-03-2021;
 • Tesselschadelaan 9 (vervangen kozijn); 722791; 16-03-2021;
 • Van der Helstlaan 48 (uitbreiden en onderkelderen van de woning); 724684; 15-03-2021;
 • Van Ostadelaan 32 (kappen 1 boom); 677625; 12-03-2021 (beroep)

Geweigerd

 • Kamerlingh Onnesweg 267 (kappen boom); 748607; 16-03-2021;

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.