Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 11

Publicatie 12 maart 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • 1e Loswal 3 (vergroten raamkozijnen, wijzigen gebruik (herstellen/verkopen auto's in plaats van lichte industrie)); 620060; 02-03-2020;
 • Borneolaan 19 en 21 (vervangen voegwerk monumentaal pand); 621040; 03-03-2020;
 • D 3914, hoek Laapersweg/rotonde Utrechtseweg (kappen boom); 621066; 03-03-2020;
 • De Rijklaan 21 (kappen boom); 620266; 02-03-2020;
 • Franciscusweg 12 (verlengen ontheffing tijdelijk geplaatste opslagloods); 620878; 04-03-2020;
 • Geuzenweg 123 (verhogen nok); 620483; 03-03-2020;
 • Koninginneweg 42 (hotel brandveilig gebruiken); 620467; 03-03-2020;
 • Larenseweg 139 (wijzigen gebruik (broedplaats in plaats van bedrijf)); 621200; 04-03-2020;
 • Media Parkboulevard 7 (wijzigen gebruik (uitzendorganisatie)); 620476; 03-03-2020;
 • Middenweg 16 (plaatsen schuur); 621224; 04-03-2020;
 • Mozartlaan 35 (renoveren dak monumentaal pand); 619920; 29-02-2020;
 • Neptunusstraat 16 (verbouwen woning); 619904; 29-02-2020;
 • Van Brakellaan 2 (wijzigen gevel garage); 621083; 03-03-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Dudokpark 1-5 (parkeerplaats Koninginneweg) (plaatsen 3 laadpalen en verkeersbord monumentaal pand); 608990; 06-03-2020;
 • Kroonlaan 12 (verbouwen monumentale woning (legalisatie)); 609098; 05-03-2020;
 • Lorentzweg 88 (plaatsen dakkapel); 607141; 04-03-2020;
 • 's-Gravelandseweg 99C (verbouwen monumentaal appartement); 610518; 05-03-2020;
 • Tesselschadelaan 15 (monumentaal kerkgebouw) (wijzigen

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Albertus Perkstraat 71 (wijzigen uitrit); 609299; 03-03-2020;
 • Arena 301 (plaatsen schermen dakinstallaties); 604125; 03-03-2020;
 • Burgemeester Lambooylaan 3 (wijzigen uitrit/voortuin); 614832; 03-03-2020;
 • Geuzenweg 106 (uitbreiden woning); 599931; 03-03-2020;
 • Jacob Catsstraat 33 (kappen boom); 615731; 05-03-2020;
 • Johan de Wittstraat 47 (bouwen kelder); 583825; 05-03-2020;
 • L 4054, t.h.v. Bosdrift 257-267 (kappen boom); 614003; 05-03-2020;
 • Langestraat 85, 85A, 85B (noodkap 1 boom); 613732; 05-03-2020;
 • Loosdrechtseweg 144 (plaatsen dakkapel); 604266; 03-03-2020;
 • Noodweg 48B (bouwen clubgebouw); 594162; 04-03-2020;
 • Orchideestraat 5 en 7 (uitbreiden panden); 606132; 03-03-2020;
 • Rembrandtlaan 38 (kappen 2 bomen); 615445; 05-03-2020;
 • Torenlaan 39 (kappen 2 bomen); 614032; 05-03-2020;
 • Utrechtseweg 225 D 1 (vervangen monumentale tuinmuur); 599277; 03-03-2020;
 • Utrechtseweg 51 (verbouwen monumentaal pand); 581918; 04-03-2020;
 • Vaartweg 111 (kappen boom); 615423; 05-03-2020;
 • Van Wassenaerlaan 13 (plaatsen dakkapel); 595203; 02-03-2020;
 • Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 •       Regentesselaan 12 (slopen en herbouwen monumentaal pand); 590796; 02-03-2020;
   

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 610484 en ontvangstdatum: 24 januari 2020

 • locatie oude Meentweg hoek ‘s-Gravelandseweg, een aanvraag voor verkoop van seizoenproduct ijs op een seizoen standplaatslocatie voor woensdag, zaterdag en zondag; zaaknummer 620345; 3 maart 2020.

Zienswijze: Belanghebbenden kunnen voor wat betreft de aanvraag voor standplaatsvergunningen hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Het indienen van een zienswijze moet binnen twee weken na publicatie gebeuren. Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Meer, telefoon 14035.

Evenementen

Ingekomen

 • Koningsdag Bistro Vos; Biersteeg 15; 27-04-2020; 612890
 • Koningsdag Café Nul Vijf en Dertig; Groest 27; 27-04-2020; 614314
 • Koningsdag Café Bravour’s; Huizerstraat 2; 27-04-2020; 614642
 • Koningsdag Doppio, Baak en de Kei; Keiplein; 27-04-2020; 615171
 • Koningsdag Gemeente Hilversum; Dudokpark; 27-04-2020; 617848
 • Koningsdag Gulle Graef; Laanstraat 37; 27-04-2020; 617866
 • Koningsdag Eetcafé ’t Bolle Tonnetje; Groest 17; 27-04-2020; 617867
 • Koningsdag Vida; Naarderstraat 7; 27-04-2020; 617883
 • Koningsnacht- en dag Roast Bar & grill; Kerkbrink; 26-04 en 27-04-2020; 617923
 • Koningsnacht- en dag Café Burger; Groest tussen Herenstraat en Prins Bernhardstraat; 26-04 en 27-04-2020; 584113
 • Koningsdag Café De Baron; Spoorstraat ter hoogte van nummer 47; 27-04-2020; 616488
 • Koningsdag Café Felix II; Herenstraat 9 en deel Herenplein; 27-04-2020; 616948
 • Koningsdag Spelletjesmiddag Boomberg; ’s-Gravelanseweg 62; 27-04-2020; 617653
 • Pure Buren; Gijsbrecht van Amstelstraat; 06-09-2020; 616957
 • Bevrijdingsvuurwerk; Laapersveld; 05-05-2020; 617853
 • Hilversum Throwdown; Marktplein; 01-06-2020; 614302
 • Huttenbouwweek; Lopes Diaslaan e.o.; 06-07 t/m 10-07-2020; 618638
 • Avondvierdaagse; gemeente Hilversum; 09-06 t/m 12-06-2020; 619013
 • Wijnfestival Druif; Marktplein; 30-08-2020; 619514
 • De Vrijheidsrevue; Marktplein; 05-05-2020; 620863

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen 2 weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Verleend

 • Brocante markt; Kerkbrink; 28-03-2020, 27-06-2020 en 26-09-2020; 606749; 05-03-2020

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.