Openbare bekendmakingen week 1

Publicatie 7 januari 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Achterom 153 (bouwen 7 woningen); 733189; 23-12-2020;
 • Ampèrestraat 10 (uitbreiden monumentaal pand, verbouwen naar 19 zorgeenheden met parkeergarage en erfafscheiding in strijd met bestemmingsplan, kappen 3 bomen, aanleggen uitrit); 734047; 30-12-2020;
 • Mediapark Q 1828 (parkeerdek t.o. Andre van Duinboulevard 4) (aanleggen 6 padelbanen); 734024; 29-12-2020;
 • Biezenmeent 53 (kappen van 1 meelbes); 733322; 28-12-2020;
 • Bijenmeent 81 (uitbreiden woning); 733212; 23-12-2020;
 • Bosdrift 96 (bouwen 2 gebouwen, kappen 14 bomen); 733485; 28-12-2020;
 • Jan van der Heijdenstraat 36 (plaatsen reclamelogo); 733598; 28-12-2020;
 • Kapteynstraat 66 (plaatsen zonnepanelen voordakvlak beschermd stadsgezicht); 733469; 29-12-2020;
 • Lorentzweg 177 (plaatsen dakkapel en dakraam voorzijde); 733341; 24-12-2020;
 • Marktplein 1 (plaatsen parasol op terras); 733178; 23-12-2020;
 • Neuweg 30 (verbouwen monumentale woning); 733631; 28-12-2020;
 • Neuweg 362 (uitbreiden kelder); 733155; 23-12-2020;
 • Oude Torenstraat 1-3 (bouwen 71 koopappartementen en ondergrondse parkeergarage); 733223; 23-12-2020;
 • Rigelstraat 3 (isoleren buitenzijde dak); 733352; 24-12-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 129 (bouwen sportcomplex); 733297; 24-12-2020;
 • Surinamelaan 21 (kappen 3 bomen); 733786; 29-12-2020;
 • Torenlaan 45 (plaatsen erfafscheiding/schutting (legalisatie)); 734037; 29-12-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • 1e Oosterstraat 2 (verbouwen bedrijfsruimte naar 2 appartementen); 711522; 29-12-2020;
 • Bijenmeent 86 (uitbreiden woning); 715791; 28-12-2020;
 • Binnendoor 9 (plaatsen dakkapel voorzijde); 698318; 30-12-2020

Verleend

 • Bosdrift 96 (St. Carolus) (verlengen termijn tijdelijke vergunning brandveilig gebruik (583974) tot 1 juli 2021); 729845; 30-12-2020;
 • D 4179, Arenapark (realiseren corona-teststraat); 728293; 30-12-2020;
 • H 4047 (sportpark Berestein, achterzijde clubhuis) (kappen 3 bomen); 725745; 30-12-2020;
 • Hoge Naarderweg 89A (kappen 6 bomen); 726367; 30-12-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 247 (kappen 1 boom); 728525; 30-12-2020;
 • Larenseweg 155 (plaatsen handelsreclame); 705875; 29-12-2020;
 • Larenseweg 155 (uitbreiden winkelpand, kappen 1 boom, plaatsen vlaggenmast (zie ook 579527)); 685387; 29-12-2020;
 • Mierenmeent 148 (kappen 1 boom); 728513; 30-12-2020;
 • Neptunusstraat 6 (plaatsen zonnepanelen); 693284; 29-12-2020;

Geweigerd

 • Lindenheuvel 2 (uitbreiden woning en garage); 724709; 30-12-2020;
 • Vaartweg 22A (verbouwen van de begane grond van winkel naar een zelfstandige woning); 703786; 30-12-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

APV

Verleende ontheffing actief collecteren bij Draaiorgelmuziek op de woensdagen in 2021 met kenmerknummer 733915 en ontvangstdatum: 02 december 2020

 • locatie Kerkstraat en directe omgeving (Ontheffing van het verbod om actief te collecteren met betrekking tot straatartiesten in de Kerkstraat en directe omgeving van 01-01-2021 t/m 31-12-2021; zaaknummer 733915.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u een betrokkene? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen betrokkenen van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, geldt de vergunning meestal na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar gaan meestal direct na bekendmaking in, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet ingaat, kunt u een voorlopige voorziening vragen.