Openbare bekendmakingen week 14

Publicatie 6 april 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Bergweg 40 P1 (realiseren parkeerplaatsen); 762022; 30-03-2021;
 • Bosboom-Toussaintlaan 63 (kappen boom); 762359; 30-03-2021;
 • Burgemeester Gülcherlaan 41 (wijzigen kozijnen en ramen 1e verdieping); 762313; 29-03-2021;
 • Burgemeester Lambooylaan 14 (vervangen/uitbreiden aanbouw); 761178; 25-03-2021;
 • Curaçaolaan 7 (constructieve wijziging); 761255; 26-03-2021;
 • Eikbosserweg 131 (plaatsen dakkapel achterzijde); 761263; 26-03-2021;
 • Eikbosserweg 278 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 761350; 27-03-2021;
 • Frans van Mierislaan 13 (uitbreiden woning achterzijde); 761341; 26-03-2021;
 • Graaf Wichmanstraat 130 (plaatsen dakopbouw, dakkapel voorzijde); 762178; 29-03-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 37 (plaatsen dakkapel voorzijde); 762394; 29-03-2021;
 • Hommelmeent 178 (plaatsen dakkapel voorzijde); 762219; 29-03-2021;
 • Loosdrechtseweg 64 (uitbreiden woning 1e verdieping achterzijde); 762347; 30-03-2021;
 • Lutherhof 78 (plaatsen dakkapel voorzijde); 762283; 29-03-2021;
 • Naarderstraat 90 (plaatsen raam in zijgevel); 761360; 27-03-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 55 (kappen boom); 761331; 27-03-2021;
 • Oude Torenstraat 6 (vervangen dakpannen monumentale pastoriewoning); 761342; 26-03-2021;
 • K 2588, Landgoed Kruisheide perceel 5 (Utrechtseweg 58-1) (nieuwbouw woning); 761314; 26-03-2021;
 • Van Lenneplaan 7 (plaatsen zonnepanelen); 761219; 25-03-2021;
 • Van Nijenrodestraat 42 (plaatsen dakopbouw achterzijde, dakkapel voorzijde); 762156; 28-03-2021;
 • Wagnerlaan 11 (dichtzetten deur in zijgevel in beschermd stads- of dorpsgezicht); 761289; 26-03-2021;

 

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Bodemanstraat 9B (verbouwen winkelpand); 746909; 29-03-2021;
 • Eikbosserweg 48 (onderkelderen woning); 744123; 29-03-2021;
 • Hilvertsweg 97 (verbouwen winkelruimte naar woonruimte); 746886; 29-03-2021;
 • Q 1357, Ceintuurbaan 2A (vervangen/vergroten schuur); 747060; 30-03-2021;
 • Q 821, Kroonlaan 28 t/m 62 (vervangen/wijzigen dak monumentaal gebouw); 747666; 01-04-2021;
 • Van Musschenbroekstraat 33 (plaatsen dakkapel achterzijde); 748742; 29-03-2021;
 • Vosmaerlaan 35 (plaatsen dakkapel voor- en achterzijde); 747244; 29-03-2021;

Verleend:

 • C 10072 (nabij Laan van Tergooi 6) (bouwen x-gebouw Tergooiziekenhuis); 731926; 01-04-2021;
 • Egelshoek 8-19 (plaatsen woonwagen); 747648; 31-03-2021;
 • Ericastraat 31 (kappen boom); 757995; 30-03-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 18 (verhogen nok achterzijde); 730534; 29-03-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 77 (plaatsen dakopbouw achterzijde en dakkapel voorzijde); 734933; 30-03-2021;
 • Hoorneboeglaan 1 (plaatsen carport); 732869; 30-03-2021;
 • J. van Galenstraat 2 (verhogen nok); 677677; 30-03-2021;
 • Kerklaan 27 (verbouwen/uitbreiden woning); 746917; 30-03-2021;
 • Kerkstraat 69-71 (verbouwen naar winkelruimte (begane grond) en appartementen); 724774; 02-04-2021;
 • Laanstraat 2A (plaatsen 3 dakramen monumentaal pand); 716645; 30-03-2021;
 • Minckelersstraat 77 (interne verbouwing); 749002; 30-03-2021;
 • Schoutenstraat 8 (wijzigen pui begane grond voorzijde en wijzigen verdiepingen naar 2 appartementen); 711567; 01-04-2021;
 • Sperwerstraat 46 (plaatsen dakopbouw); 747654; 29-03-2021;
 • Van Linschotenlaan 1 (vervangen handelsreclame); 728265; 30-03-2021;
 • Van Riebeeckweg 14 (plaatsen van een dakopbouw op de garage ); 719207; 01-04-2021;
 • Vlindermeent 58 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 731538; 30-03-2021;

Geweigerd:

 • Albertus Perkstraat 12A (slopen tuinmuur in beschermd stads- of dorpsgezicht); 722929; 29-03-2021;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

 

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING:

 • De Melkfabriek 5 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 752319; 01-04-2021; ontwerpbesluit verleend;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van donderdag 8 april 2021 t/m woensdag 19 mei 2021 bovengenoemde ontwerpvergunning ter inzage ligt in de digitale burgerleeskamer. Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken tussen 09.00 en 12.00 uur (algemeen: 14035).

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.