Meedoen in mijn wijk

Wijkinitiatieven

Het is belangrijk dat u plezierig kunt wonen in uw wijk. Onderlinge hulp, activiteiten en een fijne omgeving spelen hierbij een rol. De gemeente helpt en stimuleert bewoners daarom om ideeën te bedenken, vorm te geven en uit te voeren in de wijk. Op die manier heeft Hilversum in elke wijk actieve bewoners die voor elkaar iets betekenen én zich in de buurt inzetten voor de sociale en fysieke leefbaarheid.

Bij een initiatief kunt u als bewoners samen een idee uitwerken om uw directe leefomgeving op te vrolijken of veiliger te maken. Ook ideeën om de sociale samenhang in uw wijk te bevorderen zijn van harte welkom. Iedere wijk heeft een wijkbudget beschikbaar, van waaruit vaak een bijdrage mogelijk is. Dien uw idee bij ons in! Neem contact op met uw buurtcoördinator.

Dieren in mijn wijk

De stad is het leefgebied van de mens, toch? Nou, niets is minder waar. In de stad leven ook talloze dieren. Ook beschermde diersoorten! Ze zijn te vinden in tuinen, op balkons, rondom woningen, in het groen op straat en in openbare gebouwen. Al die dieren kunnen best wat hulp gebruiken. Met een groene tuin, een balkon met planten of een begroeide gevel zijn de meeste kleine dieren en vogels al blij. Daarom ontwikkelde de gemeente Hilversum de flyer “Welke dieren komen er voor rondom mijn huis?” Deze kunt u hier downloaden.

Belangrijk om te weten 

  • Denk goed na over wat u zelf kunt doen om uw idee te realiseren. 
  • Zorg dat uw idee wordt gesteund door voldoende inwoners (draagvlak). 
  • Maak duidelijk wat u zelf levert op het gebied van inzet, tijd en geld, en wat u aanvullend daarop verwacht van de gemeente. 
  • Hoe maakt uw idee een verschil in uw wijk? Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bestrijden van eenzaamheid, het bevorderen van de sociale samenhang en/of een bijdrage aan de veiligheid. 
  • Uw idee mag niet in strijd zijn met het gemeentelijke beleid, zoals een bestemmingsplan, monumentenzorg, etc. 

Een voorbeeld

U woont in een kinderrijke wijk, maar er is weinig contact tussen de kinderen en ouders onderling. Om de sociale samenhang van uw wijk te bevorderen, richt u een wekelijks huiswerkbegeleidingsgroepje op. Kinderen kunnen hierbij vragen stellen over hun huiswerk en iedere week is er een ander tweetal ouders dat de begeleiding op zich neemt. Zo beïnvloedt u de sociale samenhang met behulp van een fijne, leuke en nuttige activiteit én u neem het heft in eigen handen. Van de gemeente zou u graag een bijdrage willen ontvangen voor bijkomende kosten zoals de huur van een zaaltje in het wijkcentrum, eten en drinken en een aantal laptops waarop de kinderen aan de slag kunnen.

Direct aan de slag

Wilt u een bijdrage leveren aan de vergroening van uw straat? Lees dan hoe u zelf aan de slag kunt met een geveltuintje en/of een boomspiegel. Zelf aan de slag met een straatschoonmaak? Hier kunt u gemakkelijk materialen aanvragen, zoals grijpers, hesjes en vuilniszakken. Laat ons ook weten waar je de afvalzakken neerzet, dan halen wij deze voor je op.