Algemene informatie

Buurten | Regelen | Cijfers

Wijkindeling NoordWest

De (villa)wijk Noordwest is eind 19de eeuw/begin 20ste eeuw ontstaan. Oorspronkelijk aanwezige landgoederen zijn nu vaak monumentale villa’s. De woonwijk is aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de tweede helft van de 20ste eeuw is het Media Park ontstaan. De wijk is onderverdeeld in 6 buurten: Boomberg, Villaparken, Trompenberg-Noord, Trompenberg-Zuid, Mediapark en het Raadhuiskwartier. De wijk telt in totaal 7.445 inwoners.

Regelen in uw wijk

Agenda

Meer weten over wat er dit jaar te doen is in uw wijk? Binnenkort vindt u hier uw wijkagenda! Houd voor nu uw wijkkrantje(s), website en/of sociale media in de gaten.

Uw wijk in cijfers

Als gemeente onderzoeken wij elk jaar wat onze inwoners van hun wijk en stad vinden. U leest hierover in de Hilversum monitor.

Verder is er ieder jaar een aantal thema’s die dat jaar extra aandacht verdienen. De thema’s worden vastgesteld aan de hand van een jaarlijkse wijkbijeenkomst. Dit jaar staan de volgende thema’s centraal:

  • Ruimte voor ontmoeten
  • Prettige openbare ruimte
  • Zeggenschap in de wijk versterken
  • Netwerken van en met bewoners versterken

Meer weten over uw wijk?

Uw wijkkrant (Raadhuiskwartier en Omgeving of de Boomberg) valt een aantal keer per jaar op uw deurmat. Ook kunt u hieronder ‘Kijk op jouw Wijk’ downloaden:

Contact

Vragen? Carola van den Berg helpt u graag verder.

📞 06 53 85 17 50

carola.vandenberg@hilversum.nl

💻 @Carola_vdBerg