Meedoen in mijn wijk

Wijkinitiatieven

Steeds meer inwoners gaan zelf aan de slag met het verbeteren van de openbare ruimte. Ook jij kunt een steentje bijdragen! Je kunt een initiatief starten.Afbeelding buurtinitiatief

Bij een initiatief zijn het de bewoners en/of gebruikers die samen een idee uitwerken hoe ze de openbare ruimte en daarmee hun directe leefomgeving opvrolijken, veilig en leefbaar maken. Lees hier het stappenplan om een initiatief te starten.

Verschillende initiatieven

Initiatieven vanuit uw buurt kunnen over van allerlei zaken gaan. Groen, inrichting, spelen en meer. Voor verschillende soorten initiatieven gelden verschillende spelregels. Deze kunt u hieronder downloaden in pdf.

 • Meer groen in mijn wijk - Uw wijk vergroenen? De gemeente ondersteunt u graag. Er zijn allerlei manieren om meer groen te realiseren, zoals een boomspiegel of geveltuintje. Ook wanneer u een ander idee heeft, kunt u een initiatief starten.
 • Spelen - speelplekken voor kinderen in alle leeftijden, speeltoestellen, veiligheidsvoorschriften
 • Moestuinen - urban farming, regenwater opvangen, plantenbakken, wied- en oogstwerk
 • Inrichting openbare ruimte - banken, hekken, lantaarnpalen, borden
 • Zwerfafval - adoptie afvalbakken, zwerfafvalknijpers, afvalzakken, handschoenen

Tegel Bewoners InitiatiefWelke initiatieven zijn in mijn wijk uitgevoerd?

Initiatieven lopen uiteen van de herinrichting van een speelplek, waarbij het beheer en onderhoud in handen komt van de buurtbewoners tot de aanplant en het onderhoud van groenstroken. De buurtdeals zijn te herkennen aan de tegel met “Bewonersinitiatief”. Deze vindt u in Noordwest bijvoorbeeld bij:

 • Samen spelen: inrichting schoolplein en deel openbare ruimte tot speelplek met diverse activiteiten, voorbereidingen gestart in 2017, realisatie in 2018.
 • Groenimpuls Trompenberg Zuid: De Wijkvereniging en de bewoners willen graag een pleintje in de buurt vergroenen, mede als ontmoetingsplek in de buurt.
 • Bewonersconvenant Evenementen: In het Raadhuiskwartier willen de Wijkvereniging en direct omwonenden van het Dudokpark een convenant vaststellen om overlast van hangjongeren rondom evenementen tegen te gaan. Deze afspraken passen binnen het gemeentelijk evenementenkader.
 • Societeit van Toen (muziekdagen): muziekmiddagen voor bewoners uit de buurt om elkaar te ontmoeten.
 • Bewegwijzering kinderboerderij Hertenkamp: Rondom het 80-jarig jubileum van de kinderboerderij Hertenkamp is een bijdrage geleverd aan de bewegwijzering op deze locatie.
 • Rosarium: een deel van het Rosarium is permanent rolstoeltoegankelijk.