Meedoen in mijn wijk

Wijkinitiatieven

Steeds meer inwoners gaan zelf aan de slag met het verbeteren van de openbare ruimte. Ook u kunt een steentje bijdragen! U kunt een initiatief starten.

Bij een initiatief kunt u als bewoners en/of gebruikers samen een idee uitwerken om uw directe leefomgeving op te vrolijken of veiliger te maken. Ook ideeën om de sociale samenhang in uw wijk te bevorderen zijn van harte welkom. Iedere wijk heeft een wijkbudget beschikbaar, van waaruit deze initiatieven kunnen worden betaald. Heeft u een goed idee? Neem contact op met uw buurtcoördinator.

Verschillende initiatieven

Initiatieven vanuit uw wijk kunnen over allerlei zaken gaan. Groen, inrichting, spelen en meer. Heeft u een goed idee? Neem contact op met uw buurtcoördinator.

 • Meer groen in mijn wijk - Uw wijk vergroenen? De gemeente ondersteunt u graag. Er zijn allerlei manieren om meer groen te realiseren, zoals een boomspiegel of geveltuintje. Ook wanneer u een ander idee heeft, kunt u een initiatief starten.
 • Spelen - speelplekken voor kinderen in alle leeftijden, speeltoestellen, veiligheidsvoorschriften
 • Moestuinen - urban farming, regenwater opvangen, plantenbakken, wied- en oogstwerk
 • Inrichting openbare ruimte - banken, hekken, lantaarnpalen, borden
 • Zwerfafval - adoptie afvalbakken, zwerfafvalknijpers, afvalzakken, handschoenen

Welke initiatieven zijn in mijn wijk uitgevoerd?

Initiatieven lopen uiteen van de herinrichting van een speelplek, waarbij het beheer en onderhoud in handen komt van de buurtbewoners tot de aanplant en het onderhoud van groenstroken. De buurtdeals zijn te herkennen aan de tegel met “Bewonersinitiatief”. Deze vindt u in Noordwest bijvoorbeeld bij:

 • Samen spelen: inrichting schoolplein en deel openbare ruimte tot speelplek met diverse activiteiten, voorbereidingen gestart in 2017, realisatie in 2018.
 • Groenimpuls Trompenberg Zuid: De Wijkvereniging en de bewoners willen graag een pleintje in de buurt vergroenen, mede als ontmoetingsplek in de buurt.
 • Bewonersconvenant Evenementen: In het Raadhuiskwartier willen de Wijkvereniging en direct omwonenden van het Dudokpark een convenant vaststellen om overlast van hangjongeren rondom evenementen tegen te gaan. Deze afspraken passen binnen het gemeentelijk evenementenkader.
 • Societeit van Toen (muziekdagen): muziekmiddagen voor bewoners uit de buurt om elkaar te ontmoeten.
 • Bewegwijzering kinderboerderij Hertenkamp: Rondom het 80-jarig jubileum van de kinderboerderij Hertenkamp is een bijdrage geleverd aan de bewegwijzering op deze locatie.
 • Rosarium: een deel van het Rosarium is permanent rolstoeltoegankelijk.