Algemene informatie

Buurten | Regelen | Cijfers

Wijkindeling CentrumDe wijk centrum is het hart van de gemeente Hilversum. Vroeger was het centrum een aaneenschakeling van zandpaden en grote boerderijen rondom een aantal brinken, waaronder de Kerkbrink. Hilversum was destijds een agrarische gemeenschap met enghen, oftewel akkervelden met onder meer boekweit. De spoorlijn werd in 1864 aangelegd, waarna het centrum verdichtte en winkels werden geopend. Het oude stratenpatroon is gehandhaafd, maar vormt  tegenwoordig soms een beperking voor het (auto)verkeer. Recent heeft er een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals de komst van Mout, de herinrichting van het Langgewenst Marktplein en revitalisering van Hilvertshof. De wijk telt in totaal 9.400 inwoners.

De wijk kent vier buurten: Centrumbuurt, Havenstraatbuurt, Langgewenstbuurt en Sint Vitusbuurt.

Regelen in uw wijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over uw wijk?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen? Rik van Dijk helpt u graag verder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📞 06 22 52 65 51 of (035) 629 23 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r.vandijk@hilversum.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

💻 @rik_vandijk