Meedoen in mijn wijk

Wijkinitiatieven

Steeds meer inwoners gaan zelf aan de slag met het verbeteren van de openbare ruimte. Ook u kunt een steentje bijdragen! U kunt een initiatief starten.

Bij een initiatief kunt u als bewoners en/of gebruikers samen een idee uitwerken om uw directe leefomgeving op te vrolijken of veiliger te maken. Ook ideeën om de sociale samenhang in uw wijk te bevorderen zijn van harte welkom. Iedere wijk heeft een wijkbudget beschikbaar, van waaruit deze initiatieven kunnen worden betaald. Heeft u een goed idee? Neem contact op met uw buurtcoördinator.

Verschillende initiatieven

Initiatieven vanuit uw wijk kunnen over allerlei zaken gaan. Groen, inrichting, spelen en meer. Heeft u een goed idee? Neem contact op met uw buurtcoördinator.

  • Meer groen in mijn wijk - Uw wijk vergroenen? De gemeente ondersteunt u graag. Er zijn allerlei manieren om meer groen te realiseren, zoals een boomspiegel of geveltuintje. Ook wanneer u een ander idee heeft, kunt u een initiatief starten.
  • Spelen - speelplekken voor kinderen in alle leeftijden, speeltoestellen, veiligheidsvoorschriften
  • Moestuinen - urban farming, regenwater opvangen, plantenbakken, wied- en oogstwerk
  • Inrichting openbare ruimte - banken, hekken, lantaarnpalen, borden
  • Zwerfafval - adoptie afvalbakken, zwerfafvalknijpers, afvalzakken, handschoenen

Welke initiatieven zijn in mijn wijk uitgevoerd?

Initiatieven lopen uiteen van de herinrichting van een speelplek, waarbij het beheer en onderhoud in handen komt van de buurtbewoners tot de aanplant en het onderhoud van groenstroken. De buurtdeals zijn te herkennen aan de tegel met “Bewonersinitiatief”. Deze vindt u in het centrum bijvoorbeeld bij:

  • Buurthuizen (Centrum en Havenstraat): In het Centrum en de Havenstraatbuurt is gestart met het organiseren van inloopruimten voor de buurt, in het pand van het Leger des Heils.
  • Speelplek (1) Havenstraat: Aan de Hoogstraat is de wens voor een trapveldje met goals. Deze locatie was voorheen al een speellocatie.
  • Groenimpuls(en): In de Naarderstraat, Oude Doelen, Elleboogstraat en Achter de Vitus is groen in de buurt toegevoegd (bomen, hagen, plantenbakken).