Boomspiegels

Om uw straat fleuriger te maken, kunt u de grond rondom de bomen (de boomspiegel) benutten voor plantjes. Zo draagt u bij aan een fleurig straatbeeld en u doet wat voor de biodiversiteit in Hilversum! Met meer verschillende beplanting in de straat doen we wat voor de dieren in de stad en krijgen we meer groen in de stad.

Voor het beplanten van boomspiegels is er een aantal spelregels:

  • U beplant met uw buren alle of ten minste een groot deel van de boomspiegels in je straat*;
  • De wortels van de bomen mogen niet beschadigd worden;
  • Er mogen geen hekwerkjes of andere obstakels in de boomspiegels geplaatst worden: mensen kunnen daarover struikelen en wortels kunnen beschadigen;
  • U bent met de buren zelf verantwoordelijk voor het beheer van de boomspiegels. Snoeiafval en zwerfafval ruimen jullie zelf op;
  • Bij een gezamenlijke actie zorgt de gemeente voor planten en helpt zij bij de aanleg: de beplanting moet sterk genoeg zijn en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Kwetsbare (vochtminnende planten) zoals zomergoed zijn bijvoorbeeld niet geschikt;
  • U moet de boomspiegel veilig kunnen onderhouden, dicht bij druk verkeer is het beplanten van boomspiegels daarom geen goed idee;
  • Als u het opfleuren van boomspiegels aanvraagt, zal de gemeente u informeren over wat kan en wat niet kan met de boomspiegel. In een beschermd stadsgezicht moet bijvoorbeeld de invulling van de boomspiegel passen in de omgeving;
  • Voor het beplanten van boomspiegels ondertekenen jullie een overeenkomst met de gemeente over deze spelregels.

Handig om te weten

Gezamenlijke acties door meerdere buren worden door de gemeente gestimuleerd en extra begeleid en gefaciliteerd. Informeer daarom de buren over uw idee een boomspiegel op te fleuren en vraag ze om mee te doen. De gemeente kan u adviseren over de beplanting van de boomspiegel en over uitleen van gereedschap.

Aan de slag!

Bent u klaar om te starten? Neem dan contact op met uw buurtcoördinator. Ga naar uw buurt‚Äč voor contactgegevens. Hij of zij koppelt u aan de juiste personen om uw initiatief te kunnen realiseren.