Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Verenigingsondersteuning Hilversum

Inspiratieavond | 4 juli 2019

Verenigingsondersteuning Hilversum

De samenleving waarin sportverenigingen opereren is aan het veranderen. Naast maatschappelijke trends als individualisering, informatisering en informalisering heeft de sportvereniging vandaag de dag ook te maken met een groeiend aantal commerciële sportaanbieders en toenemende wet- en regelgeving. Sportverenigingen merken dat zij zich niet geheel kunnen onttrekken aan deze veranderingen en staan voor allerlei uitdagingen.

Tegelijkertijd is onze overtuiging als gemeente dat sportverenigingen blijven voorzien in tal van publieke waarden. Juist daarom hecht de gemeente waarde aan deze vrijwilligersorganisaties. Om sportverenigingen in Hilversum te ondersteunen bij het realiseren van hun doelen is de gemeente een samenwerking aangegaan met NOC*NSF.

Het programma

Gemeente Hilversum is de eerste gemeente die voor langere termijn de samenwerking is aangegaan met NOC*NSF met als doel sportverenigingen duurzaam te ondersteunen om zo toekomstbestendig te worden of te blijven. Het programma Verenigingsondersteuning hanteert een cyclische aanpak en bekijkt per seizoen met de vereniging wat zij graag wil bereiken, welke vraagstukken er liggen en welke ondersteuningsvorm daar mogelijk het beste bij past. Tijdens de 18e editie van Sportontmoeting Hilversum was de aftrap van verenigingsondersteuning in Hilversum.

Verenigingsondersteuning sluit naadloos aan op het deelakkoord ‘Vitale Sportaanbieder’, één van de pijlers uit het Nationaal Sportakkoord. Meer informatie over het Sportakkoord in Hilversum vindt u hier.

Kom naar de inspiratieavond voor sportverenigingen!

De volgende stap in het proces is de ‘Inspiratieavond voor sportverenigingen’ die zal plaatsvinden in de Burgerzaal van het Raadhuis op 4 juli 2019 van 19.00 – 22.00 uur (ontvangst 18.45). Hier zijn alle sportbestuurders uit Hilversum welkom om geïnformeerd te worden over Verenigingsondersteuning en om hun uitdagingen te delen met elkaar en de procesbegeleiders van NOC*NSF.

Inmiddels hebben sportverenigingen een uitnodiging ontvangen. Mocht u deze niet hebben ontvangen en u wilt toch graag naar de inspiratieavond komen dan kunt u contact opnemen met Kevin van Pernis via onderstaande contactgegevens.

Contact

Voor vragen over Verenigingsondersteuning Hilversum kunt u contact opnemen met Kevin van Pernis van de afdeling Beleid & Ontwikkeling op nummer (035) 629 2515 of via k.vanpernis@hilversum.nl

Afbeeldingsresultaat voor gemeente hilversum logoAfbeeldingsresultaat voor NOC*NSF