Verenigingsondersteuning Hilversum

Hier vindt u informatie over de samenwerking tussen gemeende Hilversum en NOC*NSF.

De samenleving waarin sportverenigingen opereren is aan het veranderen. Naast maatschappelijke trends als individualisering, informatisering en informalisering heeft de sportvereniging vandaag de dag ook te maken met een groeiend aantal commerciële sportaanbieders en toenemende wet- en regelgeving. Sportverenigingen merken dat zij zich niet geheel kunnen onttrekken aan deze veranderingen en staan voor allerlei uitdagingen.

Tegelijkertijd is onze overtuiging als gemeente dat sportverenigingen blijven voorzien in tal van publieke waarden. Juist daarom hecht de gemeente waarde aan deze vrijwilligersorganisaties. Om sportverenigingen in Hilversum te ondersteunen bij het realiseren van hun doelen is de gemeente een samenwerking aangegaan met NOC*NSF.

Het programma

Gemeente Hilversum is de eerste gemeente die voor langere termijn de samenwerking is aangegaan met NOC*NSF met als doel sportverenigingen duurzaam te ondersteunen om zo toekomstbestendig te worden of te blijven. Het programma Verenigingsondersteuning hanteert een cyclische aanpak en bekijkt per seizoen met de vereniging wat zij graag wil bereiken, welke vraagstukken er liggen en welke ondersteuningsvorm daar mogelijk het beste bij past. Tijdens de 18e editie van Sportontmoeting Hilversum was de aftrap van verenigingsondersteuning in Hilversum.

Verenigingsondersteuning sluit naadloos aan op het deelakkoord ‘Vitale Sportaanbieder’, één van de pijlers uit het Nationaal Sportakkoord. Meer informatie over het Sportakkoord in Hilversum vindt u hier.

Op 4 juli 2019 vond de inspiratieavond voor Hilversumse  sportverenigingen plaats in de Burgerzaal van het Raadhuis. Onder leiding van NOC*NSF en de sportbonden zijn de verenigingen met elkaar in gesprek gegaan over hun ambities en uitdagingen voor de toekomst. Deze gesprekken vormden een eerste aanzet tot het formuleren van een hulpvraag.

Na de inspiratieavond hebben 14 sportverenigingen hun hulpvraag ingediend en een spiegelbijeenkomst gehad. De spiegelbijeenkomst is bedoeld om de hulpvraag aan te scherpen en tot een passend ondersteuningsaanbod te komen. Inmiddels zijn alle deelnemende sportverenigingen gekoppeld aan een NOC*NSF trajectbegeleider.

Contact

Voor vragen over Verenigingsondersteuning Hilversum kunt u contact opnemen met Kevin van Pernis van de afdeling Beleid & Ontwikkeling op nummer (035) 629 2515 of via k.vanpernis@hilversum.nl

 

Afbeeldingsresultaat voor gemeente hilversum logoAfbeeldingsresultaat voor NOC*NSF