Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Jeugdsportfonds

Uitleg | Aanmelden | Tussenpersoon

Logo jeugdfonds sportHet Jeugdsportfonds is voor Hilversumse kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Wie doet de aanmelding?

Een beroep op het Jeugdsportfonds kan uitsluitend worden gedaan door een tussenpersoon. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de bewegingsconsulent, de school(arts), de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een school, welzijnsorganisatie of gezondheidsorganisatie. Sportservicebureaus hebben een doorverwijsfunctie naar een tussenpersoon. Ouder(s), kinderen/jongeren, sportverenigingen kunnen géén aanvragen bij het Jeugdsportfonds indienen. Zij kunnen wel een mogelijke tussenpersoon op de hoogte stellen van het Jeugdsportfonds. Hoe de aanmelding in zijn werk gaat, kunt u terugvinden op de website van het Jeugdsportfonds

Meer informatie of denkt u in aanmerking te komen als tussenpersoon?

Dan kunt u contact opnemen met het Jeugfonds Sport en Cultuur Noord-Holland. Bereikbaar op telefoonnummer: 06 20 07 41 61 of via e-mail: noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl

Meer informatie van de gemeente Hilversum

Hebt u een vraag over het Jeugdsportfonds, neem dan contact op met Jur Elzinga. Hij is bereikbaar op  (035) 629 28 56 of per e-mail: j.m.elzinga@hilversum.nl