Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen (tot 18 jaar) uit gezinnen met weinig geld. Het fonds maakt het mogelijk voor de kinderen om sport en/of kunst- en cultuur lessen te volgen. De aanvraag loopt via onafhankelijke bemiddelaars. Dit zijn professionals die al betrokken zijn bij het gezin.

Logo jeugdfonds sportWie doet de aanmelding?

Een beroep op het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan uitsluitend worden gedaan door een tussenpersoon. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de bewegingsconsulent, de school(arts), de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een school, welzijnsorganisatie of gezondheidsorganisatie. Sportservicebureaus hebben een doorverwijsfunctie naar een tussenpersoon. Ouder(s), kinderen/jongeren, sportverenigingen kunnen géén aanvragen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur indienen. Zij kunnen wel een mogelijke tussenpersoon op de hoogte stellen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Hoe de aanmelding in zijn werk gaat, kunt u terugvinden op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur

Meer informatie of denkt u in aanmerking te komen als tussenpersoon?

Dan kunt u contact opnemen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord-Holland. Bereikbaar op telefoonnummer: 06 14 32 29 08 of via e-mail: noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl

Meer informatie van de gemeente Hilversum

Hebt u een vraag over het Jeugdfonds Sport en Cultuur, neem dan contact op met Jur Elzinga. Hij is bereikbaar op  (035) 629 28 56 of per e-mail: j.m.elzinga@hilversum.nl