Sportontmoeting Hilversum

De eerstvolgende sportontmoeting is op donderdag 19 november 2020. u kunt zich hiervoor aanmelden via een digitaal inschrijfformulier.

Volgende Sportontmoeting Hilversum op donderdag 19 november 2020

mensen naast elkaar

Voor de 20e keer komen mensen uit de sport, het onderwijs, maatschappelijke betrokken organisaties en de politiek, samen om te praten over sport in Hilversum. Dit gebeurt op donderdag 19 november 2020 van 19.30 uur tot 22.30 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. Een datum om alvast in de agenda te noteren.

De formule van Sportontmoeting Hilversum heeft zijn meerwaarde bewezen. Juist door inbreng van organisaties uit Hilversum is het een groot succes. Het programma voor deze Sportontmoeting wordt nog samengesteld. Het belooft natuurlijk weer een boeiende avond te worden met interessante thema’s, ruimte voor inbreng van de deelnemers en met voldoende ruimte voor ontmoeting.

Iedereen die sport en bewegen in Hilversum een warm hart toedraagt, is welkom.

Er wordt gerekend op aanwezigheid van de sportverenigingen (bestuurders en actieve verenigingsmensen), het onderwijs (directies, vakleerkrachten en contactpersonen sport), sport gerelateerde maatschappelijk betrokken organisaties (zoals de gezondheidssector, welzijnsorganisatie en bedrijfsleven), de buurtsportcoaches maar zeker ook op sport betrokken burgers en raadsleden.

Aanmelden

Aanmelden sportontmoeting

U kunt zich aanmelden via het digitale inschrijfformulier.

U bent welkom

Iedereen die sport en bewegen in Hilversum een warm hart toedraagt, is welkom.
Er wordt gerekend op aanwezigheid van de sportverenigingen (bestuurders en actieve verenigings-mensen), het bedrijfsleven (lokale ondernemers), het onderwijs (directies, vakleerkrachten en contactpersonen sport), sport gerelateerde maatschappelijke organisaties (zoals de gezondheidssector en welzijnsorganisaties), de buurtsportcoaches maar zeker ook op sport betrokken burgers en raadsleden.

Vragen

Voor vragen over Sportontmoeting Hilversum kunt u contact opnemen met de heer Jur Elzinga van de afdeling Beleid & Ontwikkeling. Hij is te bereiken op (035) 629 28 56 of via email j.m.elzinga@hilversum.nl.