Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Sportakkoord Hilversum

Ambities | Formateur

De minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) hebben de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven is er medio 2018 een Nationaal Sportakkoord gesloten. Nu zijn gemeenten aan zet om een lokaal sportakkoord te realiseren. De gemeente Hilversum wil, onder aanvoering van sportformateur Marieke Pol, samen met u komen tot een Hilversums Sportakkoord.

Nationaal sportakkoord

Waarom een Nationaal Sportakkoord

De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport. We willen er daarom voor zorgen dat mensen blijven sporten. Door aanbieders te versterken en kinderen weer meer en beter te laten bewegen. Door de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Dan betrekken we iedereen bij sport. Dan kan de sport bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt.

Ambities Sportakkoord

Binnen het Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd. Vijf ambities zijn uitgewerkt in een deelakkoord: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur, Van jongs af aan vaardig in bewegen. In ieder deelakkoord zijn de belangrijkste doelen en activiteiten beschreven. Ook zijn er inspiratiekaarten opgesteld. De zesde ambitie 'Topsport die inspireert' wordt in de loop van 2019 uitgewerkt.

Veel meer informatie is te vinden op: https://www.allesoversport.nl/artikel/sportakkoord-ambities-voor-de-sport-tot-en-met-2021/

Sportformateur Marieke Pol

Marieke Pol naast Simone Kets en Leonie Blokhuis

Marieke Pol (links) naast Simone Kets (midden) en Leoni Blokhuis tijdens Sportontmoeting Hilversum 16 mei ’19.

Het ministerie van VWS, NOC NSF en gemeenten, hebben de rol van sportformateur ingevoerd. Deze formateur gaat lokaal aan de slag met de gemeente en betrokken (sport)organisaties, verenigingen, bedrijfsleven en maatschappelijke partners Sportformateurs zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities. De rol van een sportformateur is tijdelijk. Door middel van het organiseren van bijeenkomsten, voeren van persoonlijke gesprekken met belanghebbenden komt er een gezamenlijk akkoord tot stand.

Marieke Pol is door de gemeente Hilversum aangesteld als sportformateur.

Marieke heeft veel ervaring met sportprojecten, waarin ze heeft toegewerkt naar een eindresultaat, het proces begeleidt, verbindingen gemaakt en veel geluisterd naar betrokken partijen. Samenwerken vindt ze van groot belang. Ze gaat aan de slag met veel enthousiasme en betrokkenheid.

Onze sportformateur is te bereiken op 06-51531353 of via email sportakkoord@hilversum.nl

Op naar een Hilversums Sportakkoord!

Vragen

Voor vragen over Sportakkoord Hilversum kunt u contact opnemen met de heer Jur Elzinga van de afdeling Beleid & Ontwikkeling. Hij is te bereiken op (035) 629 28 56 of via email j.m.elzinga@hilversum.nl