De peuterspeelzaal: een ontmoetingsplek voor kinderen én ouders

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar veilig spelen, praten, ontdekken en bewegen met leeftijdsgenootjes. Omdat de gemeente dit belangrijk vindt, ontvangen ouders van Hilversumse peuters een brief en een folder met meer informatie. Eri Brouwer, Annelous Visser en Xiaojie Bai hebben alle drie een kind op de peuterspeelzaal en vertellen wat dit hun kind én hen zelf brengt.

Ferrian van 3,5 jaar is de zoon van Eri Brouwer. Net als zijn 2 oudere broers gaat hij naar De Vlindertuin, een peuterspeelzaal van Versa. ‘Mijn oudste zoons zijn 15 en 9 jaar, dus thuis heeft Ferrian geen kinderen van zijn eigen leeftijd om mee te spelen. Dat is een van de redenen dat hij naar de peuterspeelzaal gaat’, legt Eri uit. ‘Verder is het voor zijn ontwikkeling belangrijk dat hij zich leert te gedragen in een groep. Later moet hij daar in de maatschappij ook mee omgaan.’
Volgens zijn moeder heeft Ferrian het naar zijn zin op de peuterspeelzaal. ‘Als ik hem ophaal vertelt hij altijd wat hij heeft gedaan, met wie hij heeft gespeeld en met wie hij ruzie had.’ Dat laatste is ook belangrijk, vindt Eri. ‘Thuis is hij als jongste het lieverdje, maar dat zal niet overal zo zijn. Conflicten horen erbij. Hoe los je die op? Die vaardigheid leert hij op de peuterspeelzaal.’

Belangrijke ontmoetingsplek

Dertien jaar geleden kwam Eri voor het eerst bij De Vlindertuin, toen met haar oudste zoon. ‘Ik kom uit Japan en sprak nog geen Nederlands. Door hem naar de peuterspeelzaal te brengen, stimuleerde ik ook mijn eigen taalontwikkeling. Niet alleen zijn taal werd beter, maar die van mij ook door het contact met andere ouders. De peuterspeelzaal heeft me enorm geholpen om te integreren. Het werd een belangrijke ontmoetingsplek. Ik heb nog steeds contact met ouders van toen. Dat vind ik heel bijzonder.’

Gegroeid door peuterspeelzaal

Annelous Visser heeft drie kinderen. Haar middelste zoon David is net twee jaar geworden en gaat sinds kort naar Avonturijn van Bink. Zoon Joris van 3,5 jaar zit daar al langer. ‘We kozen voor de peuterspeelzaal omdat Joris altijd in een vertrouwde omgeving was’, legt Annelous uit. ‘Als ik werkte, pasten mijn ouders op. Maar het is ook goed om van die vertrouwde omgeving los te komen en met andere kinderen te leren omgaan.’
Inmiddels heeft Joris het erg fijn bij Avonturijn en ook David vindt het leuk. ‘Ik kan ze tussen 8.45 en 9.00 uur brengen. Dan is er tijd om samen nog ergens mee spelen zodat ik kan zien waar hun interesses daar liggen. Om 9.00 uur vertrek ik en gaan ze met z’n allen in de kring zitten.’
Annelous ziet dat Joris door zijn ochtenden op de peuterspeelzaal is gegroeid. ‘Hij voelt zich echt thuis bij Avonturijn. Eerst keek hij nog de kat uit de boom, maar dat is nu een stuk minder. Ik vind de peuterspeelzaal daarom een mooie voorbereiding op de basisschool.’

Leuke dingen doen

De driejarige Isai gaat al sinds haar tweede naar Avonturijn. ‘Isai heeft nu een zusje, maar was eerst enig kind’, vertelt haar moeder Xiaojie Bai. ‘We kozen voor de peuterspeelzaal zodat ze met andere kinderen kon omgaan. Bij Avonturijn doet ze veel leuke dingen, zoals zingen, knutselen, dansen en buiten spelen. Wanneer ik haar weer ophaal, vertelt ze altijd wat ze heeft gedaan en geleerd.’
De uit China afkomstige Xiaojie had nog een reden om Isai naar de peuterspeelzaal te brengen. ‘Ik wilde graag dat ze meer Nederlands ging praten, omdat wij dat thuis niet spreken. Dat is gelukt. Zelf ben ik via Bink in contact gekomen met een introductiecursus Nederlands.’ Xiaojie hoeft niet te twijfelen of Isai het leuk vindt op Avonturijn. ‘In de zomervakantie vroeg ze elke dag wanneer ze er weer naartoe mocht.’
.