Bijdrage in de schoolkosten

Financiële bijdrage

Via school

De ouderbijdrage is niet verplicht voor ouders van leerplichtige kinderen. Veel scholen kunnen ouders korting geven of ervoor zorgen dat u geen ouderbijdrage hoeft te betalen. Ook is gespreid betalen vaak mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de school.

Via particuliere fondsen

Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten kunnen betalen. Zoals een schoolkamp, schooltas, fiets en leermiddelen. Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren is zo’n fonds.

Kindgebonden budget

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? U kunt misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u heeft en hun leeftijd. Kindgebonden budget kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

Tegemoetkoming scholieren

Scholieren van 18 tot 30 jaar in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. Meer informatie en een tegemoetkoming aanvragen kan bij Duo.

Via de gemeente

Folder minimaregelingen

De gemeente kan u helpen bij het betalen van de schoolkosten. Bijvoorbeeld met de Regeling Meedoen. Dit is bedoeld voor indirecte schoolkosten. Zoals een computer en deelname aan activiteiten. In de folder minimaregelingen en op het Sociaal Plein vindt u meer informatie over deze en andere minimaregelingen.