Leerplicht

Jongeren zijn leerplichtig tot en met 16 jaar. Daarna begint de kwalificatieplicht totdat een leerling 18 wordt of een startkwalificatie behaalt. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of minimaal een mbo-diploma niveau 2.

Komt een leerling niet naar school? Dan is de school verplicht om dit te melden bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek (RBL). De leerplichtambtenaar van het RBL begeleidt de leerling weer terug naar school.

Bijzonder verlof of vrijstelling

De directeur van de school mag een leerling maximaal 10 dagen bijzonder verlof geven. De leerplichtambtenaar beslist over verlof van meer dan tien dagen.
In speciale gevallen (ziekte) kan na een bewijs van een arts of psycholoog vrijstelling van de leerplicht worden gegeven.

Hoe kunt u de leerplichtambtenaar bereiken?

Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ  BUSSUM
Postbus 251, 1400 AG  BUSSUM
tel.: (035) 692 66 20
website: www.rblgv.nl