Jongeren en (door) leren

Wil je doorleren maar weet je niet wat de mogelijkheden zijn? Kijk dan naar de verschillende opties voor het MBO, HBO, een stage of leren en werken.

Als je later een leuke baan wilt, dan is het belangrijk dat je daarvoor het juiste diploma hebt. Zonder diploma of startkwalificatie is het moeilijker om een baan te vinden, werkgevers stellen steeds hogere eisen. Als je advies wilt over door de mogelijkheden, dan kan een loopbaancoach van het Regionaal Bureau Leerlingzaken je verder helpen. Op www.rblgv.nl vind je meer informatie. Op www.duo.nl vind je meer informatie over (mogelijke) studiefinanciering.

Twijfel je nog over de sector waar je in wilt werken? Of ben je benieuwd of er in jouw sector wel werk is als je straks van school komt? Kijk op Kansopwerk.nl.

Startkwalificatie

Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op een goede baan. Een startkwalificatie is een havo, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2. Een vmbo-diploma wordt dus niet gezien als een startkwalificatie.

MBO

Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) biedt de keus uit een groot aantal verschillende beroepen en soorten opleidingen:

  • Een assistentenopleiding duurt een half tot één jaar en leid je op voor eenvoudige uitvoerende werkzaamheden.
  • Een basisberoepsopleiding duurt twee tot drie jaar en leid je op voor uitvoerende werkzaamheden.
  • Een vakopleiding duurt twee tot vier jaar en leid je op voor volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden.
  • De middenkaderopleiding duurt drie tot vier jaar en de specialistenopleiding (kopstudie van één tot twee jaar) leiden je op voor volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden. Je bent dan breed inzetbaar of juist een specialist. Na deze opleiding kun je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (HBO).

HBO

Een voltijd hbo-opleiding duurt vier jaar. Daarnaast zijn er deeltijdopleidingen en is er de mogelijkheid om studeren en werken af te wisselen. Dit heet een duale opleiding. Na het eerste jaar hbo (propedeuse) kun je doorstromen naar de universiteit als je dat wil. Om een beter beeld te krijgen kun je op het Youtube-kanaal wwwscholierentv filmpjes bekijken over verschillende opleidingen, beroepen en branches. Dat kan je helpen bij het maken van je keuze.

Leren en stage

BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg, kortom Leren op school. BOL is een combinatie van leren en stage. Met stages kun je praktijkervaring opdoen. Ervaring die je later kan helpen bij het vinden van een baan. Met BOL zit je vijf dagen in de week op school. Daar maak je op een afwisselende manier kennis met de theorie. De praktijkervaring doe je dus op met stages.

Leren en werken

Door leren en werken te combineren behaal je een diploma en doe je werkervaring op. Dit maakt jou extra aantrekkelijk op de arbeidsmarkt, want werkgevers stellen steeds hogere eisen aan praktische kennis. Naar school gaan en tegelijkertijd werken kan binnen veel sectoren en op verschillende onderwijsniveaus.

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg, kortom leren in de praktijk. BBL is een combinatie van leren en werken. Met BBL zit je één dag in de week op school en werk je vier dagen in de week bij een bedrijf of organisatie. De praktische ervaring doe je op in je werk. De theorie en begeleiding krijg je op school. Voor deze vorm van leren is het van belang een leerbaan te vinden. Op Stagemarkt.nl vind je alle erkende leerbedrijven in de regio die leerbanen aanbieden. Op het Youtube-kanaal wwwscholierentv vind je filmpjes over allerlei soorten branches en beroepen. Dat kan je helpen bij het maken van je keuze.