Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Onderwijs

Hier vindt u informatie over onderwijsondersteuning en de minimaregeling, peuterspeelzalen en verschillende opleidingen en de mogelijkheden voor doorstuderen.

 • Onderwijsondersteuning

  Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om financiële hulp te krijgen voor de schoolkosten of het vervoer voor uw kind? Download dan de folder.

 • Peuterspeelzaal

  Een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal is belangrijk én leuk voor peuters. Kinderen kunnen hier twee of vier dagdelen terecht. De gemeente Hilversum subsidieert peuterspeelzalen, zodat alle twee- tot vierjarigen hiervan gebruik kunnen maken.

 • Leerplicht

  Jongeren zijn leerplichtig tot en met 16 jaar. Daarna begint de kwalificatieplicht totdat een leerling 18 wordt of een startkwalificatie behaalt. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of minimaal een mbo-diploma niveau 2.

 • Media onderwijs

  Waar kunt u beter een opleiding of training op media gebied volgen dan in Hilversum? In de Mediastad zijn verschillende mogelijkheden.

 • Jongeren en (door) leren

  Wil je doorleren maar weet je niet wat de mogelijkheden zijn? Kijk dan naar de verschillende opties voor het MBO, HBO, een stage of leren en werken.

 • Eco Schools Hilversum

  De gemeente Hilversum heeft als doelstelling om alles scholen duurzaam en fris te maken. Dat is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid.