Preventieve logopedie

U kunt direct online logopedie aanvragen.

Direct logopedie aanvragen

Op de basisscholen en het consultatiebureau is vanuit de gemeente Hilversum een preventieve logopedist werkzaam. Deze bekijkt, met toestemming van de ouders, hoe het gaat met het praten van een kind.

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind en voor het goed volgen van het onderwijs. Het vroeg opsporen van spraak-, taal- en gehoorproblemen kan leerstoornissen op latere leeftijd voorkomen.

Als de logopedist vermoedt dat het praten van het kind beter zou kunnen, zal deze het kind verwijzen voor extra hulp. Meestal is dit naar een vrijgevestigd logopedist, maar soms ook naar het Audiologisch Centrum of een andere instantie. De huisarts maakt deze verwijzing in orde.

Wat doet de preventieve logopedist in Hilversum?

  • Logopedisch onderzoek bij 2 - 4 jarigen.
  • Screening van 5-jarigen in groep 2 van basisscholen.

Wanneer wordt een kind logopedisch onderzocht op het consultatiebureau?

Wanneer medewerkers van het consultatiebureau of leidsters van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf twijfels hebben over de spraak-/taalontwikkeling van kinderen, dan kunnen zij, een kind aanmelden voor een onderzoek. De preventieve logopedist nodigt daarna de ouders met hun kind uit op het consultatiebureau voor een logopedisch onderzoek. De ouders ontvangen direct na afloop een advies.

En hoe gaat de screening op de basisschool in zijn werk?

De preventieve logopedist is tijdens een schooljaar een aantal uren op een basisschool aanwezig. Zij screent de kinderen op het gebied van: gehoor, taal, auditieve vaardigheden, spraak, stem, vloeiendheid en mondgedrag. Na de screening worden de kinderen besproken met de leerkracht en/of intern begeleider en regelmatig ook met de ouders. Als het nodig is wordt een kind verwezen voor logopedische behandeling. Er wordt niet op school behandeld.

Folders en oefenpakketten

Naar aanleiding van een onderzoek of een screening krijgen ouders een brief (via de mail) met de uitslag. Ook kunnen folders en/of oefenpakketten digitaal bijgevoegd worden.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevr. A. Klaassen of mevr. Y. Ward (preventieve logopedisten)van de afdeling Beleid &Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 06 22 69 54 32 of 06 22 69 53 15. Zij zijn ook bereikbaar via e-mail logopedie@hilversum.nl