Jeugd

Voor hulp bij de opvoeding van uw kinderen.

Opvoeding

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kinderen? Ervaart u problemen of wilt u even met iemand praten? Uw huisarts of het Sociaal Plein kan u hiermee verder helpen.

Preventieve logopedie

Preventieve logopedie is het zo vroeg mogelijk opsporen van problemen op het gebied van spraak en taal, en het voorkomen van verergering van die problemen. De gemeente heeft hiervoor twee logopedisten in dienst.