Ondermijning

Wat is ondermijning en wat kunt u er tegen doen?

Wat is ondermijning?

Ondermijning, ook wel georganiseerde misdaad genoemd, is moeilijk in één zin samen te vatten. Grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Denk aan witwassen van geld verkregen met criminele activiteiten, drugscriminaliteit en uitbuiting van mensen.

Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Hoe herken je ondermijning?

Vaak is het lastig om aan te geven wat er precies aan de hand is, maar toch zegt uw onderbuikgevoel dat er iets niet klopt met een bepaalde onderneming, woning of situatie in uw buurt. Er zijn een aantal signalen waarop u kunt letten. Denk aan een pand dat al lange tijd leeg staat, waar nooit activiteit is terwijl je het wel verwacht. Of als er op vreemde tijdstippen activiteiten zijn. 

Gebeurt ondermijning ook in Hilversum?

Ja ondermijning komt ook in Hilversum voor. Denk aan illegale hennepkwekerijen in woningen en bedrijfspanden, handel in drugs op straat en vanuit woningen en vermoedens van criminele activiteiten die zich achter schijnbaar legale ondernemingen afspelen.

Melding doen

Bepaalde vormen van criminaliteit zijn niet altijd zichtbaar en u heeft daar als burger ogenschijnlijk geen last van. Toch hebben de effecten van zogeheten ondermijnende criminaliteit veel impact. Het tast de leefbaarheid en veiligheid aan. Ondermijning is een maatschappelijk probleem. De verantwoordelijkheid voor de bestrijding ervan ligt daarom niet alleen bij de overheid, politie of bij gemeenten. Het ligt bij de samenleving als geheel dus ook bij u als inwoner van Hilversum. Samen staan we sterk.

Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000 en via www.meldmisdaadanoniem.nl.