Meldpunt drankkoerier

Melden | Informatie

Melding drankkoerier

In de regio Gooi en Vechtstreek zijn verschillende drankkoeriers of ‘wodkaboys’ actief. Dit zijn personen die via Whatsapp of andere sociale media illegaal sterke drank verkopen. Deze koeriers verkopen (voornamelijk) sterke drank aan minderjarigen en leveren de sterke drank af aan huis of in de openbare ruimte.

Er zijn al meerdere malen jongeren opgenomen in het ziekenhuis na een bestelling bij een drankkoerier. De samenwerkende gemeenten binnen de regio treden daarom hard op tegen dergelijke illegale koeriers en hebben daarbij uw hulp bij nodig. Heeft u informatie over illegale drankkoeriers, dan vragen wij u dit met ons te delen.

Hierbij kunt u denken aan telefoonnummers die jongeren gebruiken
om alcohol te bestellen of namen van personen die illegaal alcohol afleveren. Maar ook aan personen (in auto’s), die u alcohol ziet afleveren aan jonge mensen in de openbare ruimte.

U kunt de informatie (anoniem) online doorgeven.