Veiligheid

Politie | Brandweer

Politiebureau

 • Bezoekadres: Groest 69
 • Postadres: Postbus 42, 1200 AA Hilversum
 • Telefoonnummer: 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed)
 • Openingstijden: voor hulpverlening en verlenen van assistentie: dag en nacht. Voor bemiddeling en advies: van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Slachtofferhulp: werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur, telefoonnummer (035) 524 04 00.
 • Wijkagenten Hilversum

Brandweer

 • Bezoekadres: Kamerlingh Onnesweg 148
 • Postadres: Postbus 57, 1223 JN Hilversum
 • Telefoonnummer: 112 (spoed) of (035) 688 55 55 (geen spoed)
 • Openingstijden: loket open op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Project Waaks

Omdat u als hondenbezitter vaak door de buurt loopt bent u belangrijke ogen en oren voor de politie en gemeente. Bij het project Waaks! vragen politie en gemeente aan hondenbezitters om samen te zorgen voor meer veiligheid. Ziet u tijdens uw wandeling een verdachte situatie? Bel dan altijd 1-1-2 en geef aan dat u een Waaks-deelnemer bent. Meer over project Waaks.

 • Evaluatie veiligheid Hilversum