Ratten en ongedierte

Bij overlast van ratten of ander ongedierte op uw eigen grond of in huis, schakelt u een bestrijdingsbedrijfin (zoek op Google bijvoorbeeld naar ‘ongediertebestrijding’). Op deze pagina vindt u alvast meer informatie over rattenbestrijding en het voorkomen van een rattenplaag.

Ratten in de omgeving

Ziet u ratten in de omgeving? Geef dit dan door aan de eigenaar van de grond waar u de ratten ziet, doe een melding Openbare Ruimte of bel 14 035.

Bestrijding ratten

Ga niet zelf aan de slag. Ratten bestrijden is specialistisch werk. Hiervoor is een deskundige aanpak nodig. Schakel daarvoor een bestrijdingsbedrijf in. Als dit bestrijdingsbedrijf bij een rattenprobleem ziet dat de overlast over een groter deel van de straat reikt, dan neemt het bedrijf contact op met de gemeente voor de verdere aanpak in de straat.

De rattenbestrijding duurt vaak meerdere dagen of weken en moet helemaal worden afgerond. Zo wordt er voorkomen dat resistente ratten overblijven, die de bestrijding van een volgende plaag moeilijker maken.

Voorkom overlast

Vermijd contact met ratten, hun uitwerpselen en knaagsel. Dit advies geldt altijd, omdat ratten ziektes kunnen overbrengen. Houd daarnaast de omgeving van uw woning schoon en zorg dat ratten geen voedsel kunnen vinden bij het huis (resten vogelvoer bijvoorbeeld). Maak gaten in de gevel of in uw terras goed dicht en gebruik goed afsluitende containers voor uw huisafval. Zorg voor goede riolering en repareer uw riolering zorgvuldig, met goed passende hulpstukken. Neem geen provisorische maatregelen.

Een vernieuwd riool in de straat is geen garantie dat een rattenprobleem over is. Pas wanneer ook de terreinleidingen rond de huizen zijn vernieuwd, neemt de rattenoverlast af.

Waar komen ratten voor

Ratten (bruine rat) leven in de riolen en komen in de hele gemeente voor: in wijken met oude riolen, maar ook in wijken waar de riolen pas zijn vernieuwd. Ook oude riolen die niet meer gebruikt worden kunnen een rattenprobleem veroorzaken.

Ratten leven in groepen en gebruiken de riolen als transportroute van het ene nest naar het andere. Zolang een riool in goede staat is, komt een rat meestal niet naar buiten. Maar bij slechte rioolbuizen knaagt de rat zich een weg naar buiten. De rat graaft ruimtes voor nesten in de ondergrond of zoekt een uitweg op zoek naar voedsel bij de huizen. Dan ontstaat rattenoverlast.