Verstopping rioolaansluiting

Is uw riool verstopt? Dan moet u zelf onderzoeken waar de verstopping zit. Dat doet u door het erfscheidingsputje van het riool op te graven. Het putje bevindt zich meestal 50cm binnen de perceelgrens. Als u niet weet waar dat putje ligt, kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Ruimte, telefoonnummer 14 035 .

  1. Er staat water in het erfscheidingsputje: Als het putje vol water staat dan zit de verstopping in het gemeenteriool. U doet dan een Melding Openbare Ruimte. Als blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk riool veroorzaakt is door onjuist gebruik van het particulier riool, dan zullen de kosten voor rekening van de veroorzaker komen.
  2. Er staat géén water in het erfscheidingsputje: Staat er géén water in het putje, dan zit de verstopping in het gedeelte op uw eigen perceel. U kunt de verstopping dan zelf verhelpen of een bedrijf inschakelen. De kosten zijn voor uw rekening.