Melding doen

Als u in de stad of uw buurt iets ziet dat kapot is, vuil is, niet werkt of overlast geeft, kunt u daar een melding van maken.

Als u in de stad of uw buurt iets ziet dat kapot is, vuil is, niet werkt of overlast geeft, kunt u daar een melding van maken. Voor kapotte lantaarnpalen is een aparte knop beschikbaar.

Melding doen (DigiD)  Melding doen (eHerkenning) Melding doen (Anoniem)

Kapotte lantaarnpaal melden

U kunt 24 uur per dag online een melding doen via de meldknop bovenaan deze pagina. Wilt u toch liever bellen? Dat kan ook. Wij zijn maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer: 14 035. De melding openbare ruimte kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de onderstaande onderwerpen.

Melding noodsituatie buiten kantoortijd
  • Olie op de weg
  • Lantaarnpaal omver gereden
  • Gevaarlijk afval achter gelaten (asbest of andere gevaarlijke stoffen)
  • Rioolproblemen, niet op eigen terrein.
  • Wateroverlast
  • Sinkhole
  • Overige onverwachte noodsituaties

Bel het noodnummer (035) 62 92 628

(Geluid)overlast van een bedrijf

Ernstige overlast (geluidoverlast, geuroverlast of lichtoverlast) van een bedrijf kunt u 24 uur per dag melden via de milieuklachten telefoon (035) 62 92 829 of mailen naar toezicht.milieu@hilversum.nl.

Huishoudelijk afval

Klachten over huishoudelijk afval meldt u bij de GAD

Ratten en ongedierte

Bij overlast van ratten of ander ongedierte op uw eigen grond of in huis, schakelt u een bestrijdingsbedrijf in (zoek op Google naar ‘ongediertebestrijding’). Ratten en ongedierte komen vaak door een kapot riool(buis). Meestal gaat het dan om het riooldeel dat ligt binnen de erfgrens van de woning. De eigenaar van het pand is hiervoor verantwoordelijk. Meer informatie vindt u op de pagina Ratten en ongedierte