Groenbeleidsplan Hilversum 2030

Benieuwd naar het Groenbeleidsplan 2030? Download dan de pdf op de pagina.

Het Groenbeleidsplan Hilversum 2030 beschrijft al het groenbeleid voor het gehele grondgebied van Hilversum op hoofdlijnen. Het Groenbeleidsplan doet uitspraken over versterking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), groen in bouwplannen, de aanpak van stadsranden, versterking van groen in het centrum, kleine groenplannen op buurtniveau en spelen in het groen.

Bijlage