Groenbeleidsplan (pdf, 35MB)

Het Groenbeleidsplan Hilversum 2030 gaat over het groenbeleid van de gemeente Hilversum. Binnen en buiten de bebouwde kom. In het plan zijn de groene, landschappelijke kwaliteiten van Hilversum vastgelegd en staat beschreven hoe deze kwaliteiten te handhaven of te bereiken. Het Groenbeleidsplan biedt groene kaders voor ontwikkelingen in de stad. Dit document voldoet nog niet aan de wet Digitale Toegankelijkheid.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Groenbeleidsplan (pdf, 35MB)’, pdf, 33MB