Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Veelgestelde vragen over fietsparkeren

Waar zijn er fietsenstallingen in het centrum?

In de Stationsstraat, bij de markt, Groest-Zuid, Kerkbrink, Koornstraat, Zeedijk, Noordse Bosje, Wagenmakersplein en Stationsplein. In onderstaand kaartje vindt u een overzicht.

Kaartje fietsparkeren

Waar zijn er fietsenstallingen bij het station?

Op de onderstaande kaart vindt u een overzicht van de plekken waar fietsenrekken te vinden zijn en waar u uw fiets kan parkeren. De gele zone geeft het gebied aan waar een fietsparkeerverbod geldt. Hier mag u niet buiten de fietsenrekken parkeren. Het stationsplein valt in de gele zone.

Zone fietsparkeren station

Wat zijn fout geparkeerde fietsen

Dit zijn fietsen die niet in de daarvoor bestemde rekken zijn geparkeerd. Op uw (brom)fiets wordt een sticker geplakt als deze fout gestald staat. Op de sticker staat de datum en  het tijdstip van stickeren. Als de fiets niet weggehaald wordt, verwijderen wij deze fiets en brengen deze naar het fietsdepot

Krijg ik eerst een waarschuwing of wordt mijn fiets gelijk weggehaald

Fietsen geparkeerd in het voetgangersgebied buiten een rek worden gelijk verwijderd. Het gaat hier om fietsen die gevaarlijk gestald zijn. Buiten het voetgangersgebied hebben fietsers die hun fiets niet in een rek hebben gezet 15 minuten de tijd om dit alsnog te doen.

Waarom een verbod?

De gemeente werkt samen met partners aan een gastvrij en aantrekkelijk centrum. Wij willen het fietsgebruik naar het centrum stimuleren. Daar horen goede stallingsmogelijkheden bij. Tegelijkertijd willen wij overlast van geparkeerde fietsen verminderen en het centrum voor iedereen toegankelijk maken en houden. In het hart van het voetgangersgebied, de winkelstraten komt een fietsparkeerverbod. In dit gebied mag u uw fiets niet meer neerzetten. Hiermee worden gevaarlijke situaties door het blokkeren van routes voor nood- en hulpdiensten voorkomen en blijven looproutes vrij. Ook verbetert hiermee het aanzicht van de winkelstraten.

Waarom handhaven?

Het plaatsen van fietsen buiten de rekken kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarnaast willen wij samen met onder andere de centrumondernemers een centrum dat aantrekkelijk en gastvrij en toegankelijk is voor iedereen. Daarom halen wij fietsen die niet in een rek staan weg.  Deze worden vanaf september 2018 afgevoerd naar ons fietsdepot. Achtergelaten fietsen (weesfietsen) zorgen voor minder ruimte in de fietsenrekken. Daarom worden deze weesfietsen weggehaald. Dit gebeurt 8 x per jaar. Fietsen mogen in de bebouwde kom niet langer dan 28 dagen aaneengesloten op de dezelfde plek staan.

Wat is een gevaarlijk gestalde fiets?

Dat is een fiets die zo gestald is dat er voor voetgangers of ander verkeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Deze fietsen worden bij onze controleacties meteen weggehaald. Een fiets staat bijvoorbeeld gevaarlijk als hij:
•    de looproute en/of vluchtroute blokkeert;
•    zodanig op de stoep staat dat voetgangers er niet langs kunnen en via het fietspad of rijbaan moeten lopen;
•    voor een nooduitgang of brandkraan staat;
•    voor de ingang van een winkel staat;
•    te dicht bij de weg staat;
•    op of dichtbij een blindengeleide strook staat.

Hoe gaat de gemeente het fietsparkeerbeleid handhaven?

Vanaf september 2018 handhaaft de gemeente op foutgeparkeerde fietsen. U loopt het risico dat uw fiets wordt verplaatst naar het fietsdepot als uw fiets in het centrum buiten de rekken is geparkeerd. Om u hier op te wijzen plakken toezichthouders van de gemeente een sticker op fietsen die fout zijn gestald. Op deze sticker staat de datum en het tijdstip van stickeren. Indien u uw fiets niet verplaatst, wordt uw fiets door de gemeente overgebracht naar het fietsdepot op de Kerkbrink 29. Daar kunt u uw fiets weer ophalen, hiervoor betaalt u (€15,00)  een tegemoetkoming in de kosten voor de verwijdering

Welke plekken maken onderdeel uit van de fietsparkeerverbodszone in het centrum?

Op bovenstaande kaart kunt u zien waar het fietsparkeerverbod geldt in het centrum. In het gebied waar de straten geel zijn gemarkeerd bent u verplicht uw fiets in een rek te plaatsen

Hoe hoog is de boete als u de fiets verkeerd parkeert?

Als de fiets is verwijderd, kan de eigenaar de fiets weer komen ophalen bij het fietsdepot. U betaalt hiervoor 15 euro. In andere steden varieert de hoogte van de vergoeding tussen €10,00 en €25,00 euro.

Mijn fiets is weg, wat nu?

Wanneer u uw fiets niet meer kan vinden, kijk dan eerst in de rekken in uw omgeving. Heeft u uw fiets dan nog niet gevonden, dan kunnen er twee dingen zijn gebeurd. Of uw fiets is gestolen of uw fiets stond niet in een rek en is afgevoerd naar het fietsdepot. Op www.verlorenofgevonden.nl kunt u zien of uw fiets bij het fietsdepot staat. Als een fiets in het depot geplaatst wordt, dan scannen wij de fiets en maken hiervan een foto. Deze foto wordt op de website verloren of gevonden geplaatst. Staat hij hier niet, dan is deze waarschijnlijk gestolen. Het is dan belangrijk dat u aangifte doet bij de politie.  Aangifte doen kan tegenwoordig ook digitaal. Ga hiervoor naar www.​politie.​nl.

Wie doet de handhaving?

De BOA’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) van de gemeente doen de handhaving. Hiervoor zet de gemeente 1 extra BOA in.

Zijn er ook andere steden met een fietsparkeerverbod in het centrum?

Ja, andere steden in Nederland hebben een algeheel fietsparkeerverbod op bepaalde straten en pleinen in het centrum. Bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg en Amstelveen. Daarnaast hebben veel steden zones in het centrum waar alleen in de rekken gestald mag worden, zoals nu ook in Hilversum het geval is.

Wat doet de gemeente met scooters?

Wij plaatsen niet alleen gewone fietsenrekken maar ook ‘nietjes’ ofwel ‘fietsleunhekken’. Daar kunnen scooters geparkeerd worden. Daarnaast zijn er speciale scooterparkeerplekken bij het politiebureau en op het Wagemakersplein. Achter restaurant Mout zijn extra scooterparkeerplekken gemaakt. De BOA’s kunnen scooters die gevaarlijk of in een verbodszone gestald staan, aan de ketting leggen. De eigenaar kan dan bellen om tegen betaling de ketting te laten verwijderen.

Wat als de fietsenrekken vol zijn?

Wanneer de fietsenrekken of fietsparkeerplekken vol zijn, kan u uitwijken naar een dichtstbijzijnde mogelijkheid.

Waar kan ik terecht met mijn bakfiets, driewieler, duofiets, snorfiets, fietskar?

In het centrum kunnen deze fietsen bij fietsleunhekken worden geplaatst. Indien uw fiets niet in een rek past is het toegestaan meteen naast het rek te parkeren, zolang u hiermee geen gevaar of hinder veroorzaakt zoals het blokkeren van looproutes en/of routes voor nood- en hulpdiensten.

Wie bepaalt of mijn fiets niet goed staat?

De BOA’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) van de gemeente doen de handhaving.

Wie haalt mijn fiets weg?

Het team Stads Beheer Service samen met de BOA’s.

Wat zijn de mogelijkheden voor mindervalide mensen?

Voor mensen waarvoor de loopafstanden in het voetgangersgebied te groot zijn, worden er loophulpmiddelen te leen aangeboden in Fietsenstalling Zeedijk. Wij nodigen u graag uit hier gratis gebruik van te maken. Er staan rollators en loopfietsen voor u klaar, de medewerkers van de fietsenstalling vertellen u hier graag meer over.

Gehandicaptenvoertuigen zijn uitgesloten van het fietsparkeerverbod. Voor gebruikers van deze voertuigen verandert er niets. Zij mogen blijven rijden en parkeren in het voetgangersgebied.

Is mijn fiets/voertuig een gehandicaptenvoertuig?

Gehandicaptenvoertuigen zijn: scootmobielen, driewielfietsen, vierwielfietsen, duofietsen, rolstoelfietsen en tandems, die zijn ingericht voor mensen met een beperking. Al deze voertuigen zijn uitgesloten van het fietsparkeerverbod. Gebruikers mogen in het voetgangersgebied rijden en parkeren.

Wat gebeurt er met de coulanceregeling voor mindervalide mensen?

De coulanceregeling komt per 01 januari 2020 te vervallen. Uitgegeven stickers zijn vanaf dan niet langer geldig.

Waarom wordt de coulanceregeling niet verlengd?

De coulanceregeling is in het leven geroepen voor mensen die de loopafstanden in het voetgangersgebied niet zonder ondersteuning kunnen overbruggen. Een fiets wordt door diverse belangengroepen echter niet erkend als hulpmiddel bij het lopen. Door erkende hulpmiddelen te leen aan te bieden in de fietsenstalling krijgen mensen gratis de mogelijkheid een erkend hulpmiddel te gebruiken in het centrum. Het is daardoor niet meer nodig om de fiets als steuntje te gebruiken. Dit vergroot de toegankelijkheid en veiligheid in het centrum.

Ik heb een sticker op mijn fiets, kan ik een nieuwe sticker aanvragen?

Nee. De coulanceregeling wordt niet verlengd. Er worden geen nieuwe stickers uitgegeven en reeds uitgegeven stickers zijn vanaf januari 2020 niet langer geldig.

Hoe kan ik Fietsenstalling Zeedijk bereiken?

De fietsenstalling is te bereiken via de hellingbaan aan de Herenstraat. Op de hellingbaan zijn bandengoten gerealiseerd om u te helpen de fiets eenvoudig naar boven en beneden te brengen. Daarnaast zijn er twee liften op de Zeedijk waarmee u uw fiets naar de fietsenstalling kunt brengen.

Ik vind de hellingbaan van de fietsenstalling te steil

Op de hellingbaan zijn bandengoten gerealiseerd om u te helpen de fiets eenvoudig naar boven en beneden te brengen. Daarnaast zijn er twee liften op de Zeedijk waarmee u uw fiets naar de fietsenstalling kunt brengen.

Welke loophulpmiddelen worden er te leen aangeboden in de fietsenstalling?

Op dit moment worden er rollators en loopfietsen te leen aangeboden.

Kost het lenen van loophulpmiddelen geld?

Nee, het lenen van de loophulpmiddelen is gratis voor gebruikers van Fietsenstalling Zeedijk.

Wat zijn weesfietsen

Achtergelaten fietsen die langere tijd niet zijn gebruikt worden weesfietsen genoemd. Een fiets mag maximaal 28 dagen achter elkaar op dezelfde plek in het fietsenrek staan. Als het vermoeden bestaat dat een fiets niet meer wordt gebruikt, dan wordt er een witte sticker geplakt op de fiets. Op de sticker staan datum en tijdstip van stickeren. Als de fiets na 28 dagen niet is verplaatst, wordt de fiets weggehaald en maximaal 3 maanden bewaard. Deze fietsen worden opgeslagen in onze loods op De Rading en kunnen daar op afspraak met een Boa worden opgehaald.

Meer informatie

Wilt u meer weten over een onderwerp, klik dan op een van de onderstaande pagina’s: